"decidedly" - Suomenkielinen käännös

EN

"decidedly" suomeksi

EN decidedly
volume_up
{adverbi}

The pharmaceutical industry is decidedly against this.
Lääketeollisuus on ehdottomasti tätä vastaan.
I am decidedly against chaos in the Arab world.
Olen ehdottomasti arabimaailman kaaosta vastaan.
We decidedly reject the artificial creation of a common EU cultural heritage at EU level.
Vastustamme ehdottomasti sitä, että EU:ssa luotaisiin teennäisesti EU:n yhteinen kulttuuriperintö.
decidedly (myös: by far, clear, clearly, distinctly)
This agreement is decidedly insufficient, and must therefore be rejected.
Tämä sopimus on selvästi riittämätön, ja se täytyy myös hylätä.
The checking and assessment mechanisms have been decidedly inadequate.
Tämä käy ilmi jo siitäkin, että valvonta- ja arviointimekanismit ovat olleet selvästi riittämättömiä.
Viidennen vuoden pitäisi olla selvästi parempi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "decidedly":

decidedly

Esimerkkejä "decidedly"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishTime moves on, and it is decidedly not working in favour of the EU and its citizens.
Aika kuluu, eikä se selvästikään toimi EU:n ja sen kansalaisten eduksi.
EnglishThis leaves the great majority of people in Georgia feeling decidedly insecure.
Tämän vuoksi suurin osa georgialaisista kokee suurta epävarmuutta.
EnglishMy opinion is that some views are to be considered to be decidedly partisan.
Mielestäni muutamia näkemyksiä on pidettävä ilmeisen puolueellisina.
EnglishI say that quite deliberately, and as one who takes a decidedly different view of these things.
Sanon tämän aivan tarkoituksella, koska olen aivan eri mieltä näistä asioista.
EnglishI have heard some decidedly excessive views expressed in this debate.
Olen aistinut keskustelussa tiettyä huolta, joka on varmasti liioiteltua.
EnglishI fear that the latter is decidedly against our Community interests.
Pelkään, että säännöstelyn purkaminen toimii loppujen lopuksi yhteisön etujen vastaisesti.
EnglishThe Commission should be decidedly more social, and the Commissioners should be competent.
Komission pitäisi olla ratkaisevasti sosiaalisempi ja komission jäsenten pitäisi olla päteviä.
EnglishThe allocation for administrative expenses is decidedly paltry at a mere 5 %.
Hallintomenojen osuus, joka on 5 %, on erittäin alhainen.
EnglishIn our opinion, the development of new markets is decidedly missing.
Agenda 2000: n paha puute on mielestämme se, että siinä ei mainita uusien markkinoiden kehittämistä.
EnglishTrust between the countries has, at times, been decidedly lacking.
Maiden välinen luottamus on joskus selkeästi jäänyt uupumaan.
EnglishThis is a concrete commitment and so these accusations are decidedly off-target.
Tämä on konkreettinen sitoumus, joten äsken esitetyt syytökset ovat täysin väärään kohteeseen heitettyjä syytöksiä.
EnglishThe debate on what has got to change in European integration is decidedly more topical than ever.
Keskustelu siitä, miten Euroopan integraation tulisi muuttua, on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan.
EnglishMy generation and my political group most decidedly are not!
Oma sukupolveni ja puolueryhmäni edustajat eivät missään tapauksessa suhtaudu siihen kielteisesti!
EnglishThe media is also decidedly centralised, and I have not seen the Commission interfere very much in that.
Media on niinikään jyrkästi keskittynyt, enkä ole nähnyt siihen komission voimakkaasti puuttuvan.
EnglishThe challenges facing the EU constitute a decidedly uphill task.
EU:n edessä olevat haasteet ovat kiistatta raskaita.
EnglishThis process is under way, as you know, and I am decidedly positive about the steps that are now being taken.
Kuten tiedätte, prosessi on meneillään, ja pidän nyt toteutettuja toimia ehdottoman myönteisinä.
EnglishTourism is an activity that falls decidedly and fundamentally within the competence of the European Union.
Matkailu on ala, joka luonteensa ja olemuksensa vuoksi kuuluu Euroopan unionin toimivallan piiriin.
EnglishMy reasons for taking a decidedly sceptical view of the whole business have to do with considerations of environmental policy.
Suhtaudun ehdottoman skeptisesti koko asiaan ympäristöpoliittisista syistä.
EnglishRussia has decidedly departed from democratic standards.
Venäjä on epäilemättä luopunut demokratian normeista.
EnglishEurope should decidedly continue supporting them.
Euroopan pitää päättäväisesti jatkaa niiden tukemista.