EN

deadly {adjektiivi}

volume_up
The deadly SARS virus has justifiably caused alarm throughout the world.
Tappava SARS-virus on herättänyt aiheellisesti levottomuutta kaikkialla maailmassa.
. - International terrorism is like a deadly disease.
. - (EN) Kansanvälinen terrorismi on kuin tappava tauti.
Yet another victim of the deadly violence that affects women.
Naisiin kohdistuva tappava väkivalta on saanut jälleen uuden uhrin.
Terrorismin uhka on kuoleman vakava asia.
The tobacco industry needs new recruits to replace those whose consumption of the deadly product has caused their early deaths.
Tupakkateollisuus tarvitsee uusia käyttäjiä korvatakseen ne, joille tämän tappavan tuotteen käyttö on aiheuttanut ennenaikaisen kuoleman.
What is more, these falsified medicines are entering the formal supply chain and finding their way into dispensing chemists' stocks, where they could prove deadly to any one of us.
Mikä vielä vakavampaa, nämä väärennetyt lääkkeet soluttautuvat viralliseen toimitusketjuun ja apteekkien varastoihin, joissa ne saattavat aiheuttaa kenen tahansa kuoleman.
It is so deadly that we are having to be on maximum alert in places where large numbers of people gather.
Se on niin uhkaava, että meidän on oltava äärimmäisen varuillamme paikoissa, joihin kokoontuu suuria ihmismääriä.
This is a relatively new form of terrorism which has no clear organisation, is extremely deadly and operates at a global level.
Tämä on suhteellisen uusi terrorismin muoto, jonka taustalla ei ole selvää organisaatiota, joka on erittäin uhkaava ja toimii kansainvälisellä tasolla.
Well, we know how wrong he was, and we also know that wishful thinking is a deadly substitute for realism.
Tiedämme kaikki, kuinka väärässä hän oli, ja tiedämme senkin, että toiveajattelu on kuolettava vaihtoehto realismille.
Ihminen voi saada uuden kuolettavan taudin.
A car in a garage is completely harmless, but when it is being used wrongly it is like a deadly weapon.
Autotallissa oleva auto on täysi vaaraton, mutta väärin käytettynä se on kuin ase.

Esimerkkejä "deadly"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWithout instructions or protection, they spray the fields with deadly neurotoxins.
He ruiskuttavat pelloille vaarallisia hermomyrkkyjä ilman ohjeita ja suojaimia.
EnglishI would also like to say a few words on a very different type of deadly weapon.
Lisäksi haluan puhua pari sanaa hyvin toisenlaisesta tappavasta aseesta.
EnglishThe deadly SARS virus has justifiably caused alarm throughout the world.
Tappava SARS-virus on herättänyt aiheellisesti levottomuutta kaikkialla maailmassa.
EnglishIndeed we saw their deadly effects this summer during the month of August.
Kuluneen kesän elokuussa näimme niiden aiheuttavan jopa kuolemaan johtavia vaikutuksia.
EnglishInstead of a stake there might be an even more deadly termination, in the form of a silver bullet.
Tämän lisäksi voisi olla vieläkin lopullisempi tapa päästä perustuslaista eroon.
EnglishA car in a garage is completely harmless, but when it is being used wrongly it is like a deadly weapon.
Autotallissa oleva auto on täysi vaaraton, mutta väärin käytettynä se on kuin ase.
EnglishThese weapons could play an anti-democratic, even deadly role, in the hands of the Mugabe regime.
Nämä aseet voisivat olla demokratian vastaisia, jopa tappavia, Mugaben hallinnon käsissä.
EnglishSome viruses are highly deadly and so, in future, another approach will be called for.
Jotkin virukset ovat erittäin tappavia, mikä edellyttää tulevaisuudessa uudenlaista lähestymistapaa.
English. - International terrorism is like a deadly disease.
kirjallisesti. - (EN) Kansanvälinen terrorismi on kuin tappava tauti.
EnglishIn your heart of hearts, you know why, and I'm being deadly serious.
Syvällä sydämmessäsi, tiedät miksi, ja olen nyt haudanvakava.
EnglishThe waste would be turned into ash, causing harmful and deadly emissions.
Jätteet muutettaisiin tuhkaksi ja samalla aiheutettaisiin haitallisia ja jopa hengenvaarallisia päästöjä.
EnglishYet another victim of the deadly violence that affects women.
Naisiin kohdistuva tappava väkivalta on saanut jälleen uuden uhrin.
EnglishBehind Franco and his regime was contempt for mankind and deadly propensity for violence.
Francon ja hänen hallintonsa takana oli ihmiskunnan halveksuntaa ja leppymätöntä taipumusta väkivaltaan.
EnglishThe most recent came in 1968-69, and the most deadly in 1918-19: the so-called Spanish flu pandemic.
Viimeisin näistä oli vuosina 1968–69 ja tappavin vuosina 1918–19 – niin sanottu espanjantautipandemia.
EnglishAmerica took up the challenge by limiting the reach of terrorist organisations’ deadly schemes.
Yhdysvallat tarttui haasteeseen rajoittamalla terroristijärjestöjen vaarallisten suunnitelmien ulottuvuutta.
EnglishI think that it is our Europe that has deadly desires, the Europe that is doing nothing about Chechnya.
Mielestäni meidän Eurooppamme toimii kohtalokkaasti, kun se ei tee mitään Tšetšenian tilanteen johdosta.
EnglishThe deadly cycle of attack and reprisal has to be broken.
Iskujen ja kostoiskujen tappava kierre on katkaistava.
EnglishBefore Christmas, there were three deadly attacks in Mosul.
Ennen joulua Mosulissa tehtiin kolme tappavaa iskua.
EnglishWe must secure international agreements on environmental protection and the fight against deadly diseases.
Meidän on varmistettava kansainväliset ympäristönsuojelua ja tappavien tautien torjuntaa koskevat sopimukset.
EnglishDo not force your child to breathe in deadly air.
Älkää pakottako lapsianne hengittämään tappavaa ilmaa.