"cut-off date" - Suomenkielinen käännös

EN

"cut-off date" suomeksi

EN

cut-off date {substantiivi}

volume_up
cut-off date (myös: cusp)
cut-off date (myös: due date)

Esimerkkejä "cut-off date"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

English• fast decision making regarding funding: 14 weeks after the cut-off date
• nopea päätöksenteko rahoituksesta: 14 viikkoa hakemuksen jättämisestä,
EnglishThe main stumbling block was the cut-off date for that State aid.
Suurin kompastuskivi oli kyseisen valtionavun lopettamispäivämäärä.
EnglishSuch a cut-off date has no scientific or objective basis.
Tällaiselle määräpäivälle ei ole tieteellistä tai puolueetonta perustaa.
EnglishI am willing for a report to be drawn up on this matter, but I cannot agree to a cut-off date for the authorisations.
Haluan, että aiheesta laaditaan mietintö, mutta en voi hyväksyä lupien määräaikaa.
English2014 would therefore seem to be a reasonable cut-off date.
Siksi vuosi 2014 näyttäisi olevan järkevä lopettamisaika.
EnglishWhat is the purpose of a cut-off date?
EnglishThis will be the last meeting before the 2010 deadline, so it will be a cut-off date for the adoption of concrete measures.
Tapaamisesta tulee viimeinen ennen vuoden 2010 määräaikaa, joten siitä tulee rajapyykki konkreettisten toimenpiteiden hyväksymiselle.
EnglishThe only products which would no longer be sold would be those for which animal tests had been carried out after this cut-off date.
Sen jälkeen ei vain ole tarkoitus enää myydä sellaisia tuotteita, joita varten on tehty eläinkokeita tämän päivämäärän jälkeen.
EnglishFor this reason it was important, Commissioner, to stipulate a cut-off date, a definite time limit on the use of cell lines that have already been extracted.
Arvoisa komission jäsen, tästä syystä olisi ollut tärkeää säätää määräajasta eli jo hankittujen kantasolulinjojen käytön aikarajasta.
EnglishThe marketing ban, linked to the acceptance at OECD level and excluding any cut-off date, reduces the risk of a challenge under the disputes settlement system of WTO.
Markkinointikielto, johon liitetään hyväksyntä OECD-tasolla ja johon ei liitetä määräaikaa, vähentää riitauttamisen riskiä WTO:n riitojenratkaisujärjestelmässä.
EnglishParliament has agreed with the Council on a cut-off date for its introduction.
Parlamentti on päässyt neuvoston kanssa yhteisymmärrykseen niiden käyttöönoton viimeisestä määräpäivästä, ja kyseiset toimielimet ovat antaneet tästä asiasta yhteisen julkilausuman.
EnglishAs I said to the Committee on Foreign Affairs on 3 April, the Commission will report on developments until the end of April, so the cut-off date is 30 April, the end of this week.
Kuten totesin ulkoasiainvaliokunnalle 3. huhtikuuta, komissio raportoi tilanteesta huhtikuun loppuun mennessä, eli määräaika on 30. huhtikuuta tämän viikon lopulla.
EnglishFor example, introducing a so-called cut-off date that would make human embryonic stem cell lines eligible or not eligible for Community funds would have far-reaching consequences.
Esimerkiksi sellaisella määräpäivällä, jonka nojalla ihmisalkioiden kantasolulinjat saisivat yhteisön tukea tai jäisivät ilman sitä, olisi kauaskantoinen vaikutus.
EnglishLet us provide ourselves with a compulsory road map, accompanied by a precise timetable with 2015 as the cut-off date for the launch of an unrestricted transatlantic market.
Laatikaamme pakollinen etenemissuunnitelma, jonka yksityiskohtaisen aikataulun mukaan vuosi 2015 on merkkipaalu, jolloin käynnistyvät rajattomat transatlanttiset markkinat.