EN

to cry out {verbi}

volume_up

Esimerkkejä "to cry out"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is now necessary, more than ever before, to send out a cry of alarm, a "democracy SOS' .
On entistä välttämättömämpää huutaa apua, "SOS demokratian puolesta" .
EnglishDid it cry out when Albanians were taken prisoner every day, when Albanians were tortured every day?
Onko se nostanut metelin, kun albaaneja on otettu vangiksi päivittäin, kun albaaneja on kidutettu päivittäin?
EnglishHave you not heard the old ladies cry out in frustration when their toenail scissors are taken away?
Ettekö ole kuullut iäkkäiden naisten huudahtaneen turhautuneina, kun heidän kynsisaksensa otettiin heiltä pois?
EnglishAnd yet now, more than ever, is the time to cry out, and especially we Members of European Parliament.
Kuitenkin nyt enemmän kuin koskaan ja aivan erityisesti meidän Euroopan parlamentin jäsenten olisi pidettävä ääntä.
EnglishThe forests of the sea are coral reefs at the bottom of the sea, among fish that are unable to cry out.
Merenpohjan koralliriutat ovat merten metsiä. Ne sijaitsevat keskellä kalaparvia, jotka eivät pysty huutamaan apua.
EnglishIn this sense, our voice will be heard there as long as we do not cry out on each occasion, but adopt a decent approach to Ukraine.
Siinä mielessä ääntämme kuullaan, kunhan emme huuda joka tilanteessa, vaan toimimme kohtuullisesti Ukrainaa kohtaan.
EnglishCry out because in the eyes of many throughout the world, this House is considered the voice and conscience of the European people.
Olisi pidettävä ääntä, koska tämä edustajakokous on maailmassa monien ihmisten silmissä Euroopan kansan ääni ja omatunto.
EnglishI believe that the people of Zimbabwe, who cry out for peace and law and order, progress and a decent life, deserve a better deal.
Uskon, että Zimbabwen kansalaiset, jotka vaativat rauhaa, lakia ja järjestystä, edistystä ja ihmisarvoista elämää, ansaitsevat parempaa.
EnglishMadam President, everyone remembers the alarm cry which went out from the eleventh international AIDS conference in Lusaka less than a month ago.
Arvoisa puhemies, jokainen muistaa kuukausi sitten Lusakan 11. kansainvälisestä AIDS-konferenssista kaikuneen hätähuudon.
EnglishTo expect them to remain silent now is like asking the victim not to cry out so that his cries do not disturb the executioner.
Jos heitä pyydetään nyt vaikenemaan, olisi se sama asia kuin uhria pyydettäisiin olemaan vaikeroimatta, koska hänen huutonsa käy pyövelin korviin.
EnglishIf the European Parliament wants to play its part, it should simply cry out in agony on behalf of the people of Europe: stop the war now!
Jos Euroopan parlamentti haluaisi tehdä tehtävänsä, sen pitäisi esittää Euroopan kansojen nimissä vain yksi hätähuuto: Lopettakaa heti sota!
EnglishCry out to show that we are neither impressed nor intimidated by the Algerian Government's shameless blackmail about interference.
Olisi pidettävä ääntä, jotta voisimme osoittaa, että emme anna sen sekaantumisella kiristämisen, johon Algerian vallanpitäjät häpeilemättä turvautuvat, järkyttää ja pelottaa meitä.
EnglishCry out, too, to awaken the international conscience which, apart from occasional bursts, often seems scandalously quiet with regard to Algeria.
Olisi pidettävä ääntä myös kansainvälisen omatunnon herättämiseksi, joka joitakin hetkiä lukuun ottamatta näyttäisi usein pöyristyttävästi nukkuvan, kun on kyse Algeriasta.
EnglishThe procedure provided for by the Maastricht Treaty, and in particular in its Article K9, does raise problems which must cry out to us greatly as parliamentarians.
Maastrichtin sopimuksessa ja erityisesti sen K.9 artiklassa tarkoitettu menettely aiheuttaa ongelmia, joiden on puhuteltava ensisijaisesti meitä parlamentaarikkoja.
EnglishHigh long term unemployment, the problems in the regions affected by industries closing down cry out for more cooperation between the various relevant authorities in the interests of the people.
Suuri pitkäaikaistyöttömyys ja ongelmat alueilla, joita on kohdannut tehtaiden sulkeminen, vaativat enemmän yhteistyötä eri viranomaisten välillä ihmisten etujen mukaisesti.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to cry out" suomeksi

cry substantiivi
out adverbi
out adjektiivi
out substantiivi
out prepositio
to come out verbi