EN

cry {substantiivi}

volume_up
As someone pointed out, it was a cry that was heard after the Urquiola, Aegean Sea and Erika disasters.
Kuten joku totesi, sama huuto kuultiin Urquiolan, Egeanmeren ja Erikan katastrofien jälkeen.
The cry for justice, democracy, freedom and solidarity, the imaginative escape from the old fug.
Huuto oikeudenmukaisuuden, demokratian, vapauden, solidaarisuuden puolesta, mielikuvituksellinen pako vanhoista kaavoista.
Valitettavasti tämä huuto ei ole uusi.
cry (myös: blub, bawling out)
cry
cry (myös: roar)
cry (myös: squeal, whoop)
cry (myös: shriek)

Esimerkkejä "cry"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSince, thank God, we live in a democracy, this time it is for Parliament to cry mea culpa .
Koska elämme luojan kiitos demokratiassa, teidän on sen tähden syytä kyllä katua.
EnglishThe dispute is in any case a far cry from the bilateral commercial battles of the past.
Kiista on joka tapauksessa kaukana aiemmin käydyistä kahdenkeskisistä kauppataistoista.
EnglishPerhaps it is simply trying to attract our attention, and this is a desperate cry for help.
Se yrittää kenties vain saada huomiotamme, ja tämä on epätoivoinen avunhuuto.
EnglishSome have been issued since, but it is a far cry from what was requested.
Joitakin viisumeita on myönnetty, mutta ei todellakaan kaikkia anottuja.
EnglishExperience has taught us that the Council tends to cry off at crucial moments.
Kokemus on opettanut meille sen, että neuvostolla on tapana luovuttaa ratkaisevalla hetkellä.
EnglishWe should not simply cry in Al Gore's arms, but also start looking for a solution.
Emme voi pelkästään itkeä Al Goren olkapäätä vasten, vaan meidän on alettava hakea ratkaisua.
EnglishThis is a cry from the heart which I would like you to take home.
Tämän pyyntö tulee koko sydämestäni, ja haluan teidän vievän sen mukananne kotiinne.
EnglishMr Netanyahu goes there and up goes the cry, "Death to the Arabs' .
Herra Netanjahu saapuu paikalle, ja siellä huudetaan: "Kuolema arabeille!"
EnglishMay this fire and its victims be a great cry of warning for the future.
Olkoon tämä tulipalo ja sen uhrit suuri varoitus tulevaisuutta varten.
EnglishIt is a far cry from the protection of man and the environment that we Socialists hold dear.
Tämä on varsin kaukana meille sosialisteille tärkeästä ihmisen ja ympäristön suojelusta.
EnglishWe do not want just to cry over more deaths or lament further destruction.
Emme ole enää halunneet vain itkeä kuolleita tai valittaa tuhoja.
EnglishIt is now necessary, more than ever before, to send out a cry of alarm, a "democracy SOS' .
On entistä välttämättömämpää huutaa apua, "SOS demokratian puolesta" .
English(PL) Madam President, we remember Fidel Castro's famous cry of 'socialism or death'.
(PL) Arvoisa puhemies, me muistamme Fidel Castron kuuluisan iskulauseen "sosialismi tai kuolema".
EnglishOpposition and independent media are repressed, democracy is a far cry.
Oppositiota ja riippumattomia tiedotusvälineitä vainotaan, eikä demokratiasta ole tietoakaan.
EnglishThe high level of abstention in the recent European Elections is a genuine cry of alarm.
Erittäin alhainen äänestysprosentti viime Euroopan parlamentin vaaleissa on todellinen hätähuuto.
EnglishToday, we can safely say that, from this cry, only death remains.
Nyt voimme hyvin todeta, että iskulauseesta on jäljellä vain kuolema.
EnglishOur message of suffering for the victims should not turn into a war cry.
Älköön uhreja kohtaan tuntemamme tuska muuttuko sotahuudoksi.
EnglishSuch a destructive cry of despair demands a serious political answer.
Tällainen tuhoisa epätoivo vaatii vakavaa poliittista vastausta.
EnglishThis week we heard the first political cry of the new-born Europe.
. (FR) Eurooppa on epäilemättä tällä viikolla päästänyt ensimmäisen poliittisen hätähuutonsa.
EnglishThe Commission and the Council should therefore heed our warning cry and lose no more time.
Komission ja neuvoston on sen vuoksi otettava varoituksemme huomioon ja toimittava välittömästi.