EN

credit {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
credit (myös: gain, merit)
All credit to the common resolution for not having succumbed to radical opinions.
Yhteisen päätöslauselman ansio on se, että siinä ei ole annettu houkutella radikaaleihin kantoihin.
The credit for having made a good start unquestionably goes to you.
Ansio siitä, että alku on hyvä, kuuluu kiistämättä teille.
Suurin ansio tietysti kuuluu esittelijälle, rouva Packille.
It was to the report’s credit that the committee voted unanimously in favour of the report.
Oli suuri tunnustus mietinnölle, että valiokunta äänesti yksimielisesti sen puolesta.
Hänen ponnisteluilleen pitäisi antaa tunnustus.
It is an impressive administrative and technical piece of work, which deserves the greatest credit.
Kyse on vaikuttavasta hallinnollisesta ja teknisestä suorituksesta, josta on annettava täysi tunnustus.
credit (myös: course credit)
All credit is due to the report for highlighting this gap and proposing appropriate instruments for effective implementation of the recommendations from the Commission and ICCAT.
Mietinnön vahvuus on siinä, että siinä korostetaan tätä kuilua ja ehdotetaan sopivia välineitä komission ja ICCAT:in suositusten tehokkaaseen toteuttamiseen.
credit (myös: resource)
credit
credit
volume_up
alku- ja lopputekstit {mon.} (elokuvassa ym.)
Valitse Työkalut ja valitse sitten Alku- ja lopputekstit.
2. Kansantaloustiede
credit
ECB Opinion on Greek legislation relating to credit and financial institutions
EKP:n lausunto luotto- ja rahoituslaitoksia koskevasta lainsäädännöstä Kreikassa
Review of the risk control measures in Eurosystem credit operations
Eurojärjestelmän luotto-operaatioiden riskienhallinnan tarkistus
Rating requirements for asset-backed securities in Eurosystem credit operations
Eurojärjestelmän luotto-operaatioissa käytettävien omaisuusvakuudellisten arvopapereiden luottoluokitus
credit
At the very least they should get full credit, if not an actual refund of any airport charges on a cancelled flight.
Matkustajien olisi ainakin saatava täysi hyvitys, ellei tosiasiallista korvausta, lentoasemamaksuista lennon peruuntuessa.
credit
I believe that each and every one of us can take credit for the Convention.
Uskoakseni meistä jokainen voi merkitä valmistelukunnan kirjanpitonsa kredit-puolelle.
credit
3. vanhanaikainen
We need to restore confidence and stability in the banking sector, and ensure that credit continues to fuel the real economy, business, employment and growth.
Meidän on palautettava pankkialan luotettavuus ja vakaus ja varmistettava, että luotot vauhdittavat edelleen reaalitaloutta, liiketoimintaa, työllisyyttä ja kasvua.
If a website asks for a credit card number, bank information, or other personal information, make sure that you trust the website and verify that its transaction system is secure.
Jos luottokorttisi numeroa, pankkiyhteyttäsi tai muita henkilökohtaisia tietoja kysytään verkkosivustossa, varmista sivuston ja tapahtuman luotettavuus.

Esimerkkejä "credit"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

Englishother claims on euro area credit institutions denominated in euro (asset item 6).
muihin euromääräisiin saamisiin euroalueen luottolaitoksilta (vastaavien erä 6).
EnglishThe debate has done much to bring this about and it is very much to your credit.
Tämä on pitkälti keskustelun ansiota, ja kiitos tästä kuuluu suurelta osin teille.
EnglishECB Opinion on Greek legislation relating to credit and financial institutions
EKP:n lausunto luotto- ja rahoituslaitoksia koskevasta lainsäädännöstä Kreikassa
EnglishWhat measures does it intend to take on the 'activity' of credit rating agencies?
Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä luottoluokituslaitosten toiminnan johdosta?
EnglishShe therefore deserves all credit for the emphatic result that is now before us.
Hän ansaitsee siksi kiitokset vahvasta tuloksesta, joka on nyt käsiteltävänä.
EnglishIt is a very serious and distressing situation which does nobody any great credit.
Tämä on erittäin vakava ja huolestuttava tilanne, joka ei ole kenenkään eduksi.
EnglishOn the one hand, it is a great help for many countries to have access to credit.
Toisaalta monille maille on suuri apu, kun ne pääsevät osallisiksi lainoista.
EnglishSmall and medium-sized enterprises, in particular, need easier access to credit.
Erityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on tarve saada helpommin luottoa.
EnglishCredit lines that are able to complement worthy local initiatives are needed.
Tarvitsemme lainoja, joilla voidaan täydentää arvokkaita paikallisia aloitteita.
English2009 saw the adoption of Regulation (EC) No 1060/2009 on credit rating agencies.
Vuonna 2009 hyväksyttiin asetus (EY) N:o 1060/2009 luottoluokituslaitoksista.
EnglishCredit, then, is the answer, but as we were saying, the important thing is how.
Ratkaisu on siis luotonanto, mutta kuten totesimme, tärkeintä on toimintatapa.
EnglishTo your credit, you have always played your role with both modesty and ambition.
Olette ansioksenne aina hoitanut tehtävänne nöyrästi mutta kunnianhimoisesti.
EnglishThe European Union can make an enormous difference here through credit guarantees.
Euroopan unioni voi vaikuttaa asioihin erittäin paljon luottotakausten avulla.
EnglishHowever, it is not enough to announce measures and the opening of lines of credit.
Ei kuitenkaan riitä, että ilmoitamme toimenpiteistä ja uusista puiteluotoista.
EnglishClick the link that corresponds to where you want to add the title or credit.
Napsauta sen sijainnin linkkiä, johon haluat lisätä nimitekstin tai tekijätiedon.
EnglishInterestingly enough, both are claiming the credit for this Arab popular uprising.
On kiinnostavaa, että molemmat väittävät olevansa arabien kansannousun takana.
English. - I support this report on the future of credit rating agencies (CRAs).
kirjallinen. - (EN) Kannatan mietintöä luottoluokituslaitosten tulevaisuudesta.
EnglishWe all know that Russia will not supply on credit, because it needs cash in hand.
Me kaikki tiedämme, että Venäjä ei myy luotolla, sillä se tarvitsee käteistä rahaa.
EnglishCredit-rating agencies are referred to in this particular in the Rasmussen report.
Luottoluokituslaitoksiin viitataan erityisesti jäsen Rasmussenin mietinnössä.
EnglishAs a result, it has to be the banks that decide whether or not to give credit.
Tämän vuoksi juuri pankkien on päätettävä siitä, myönnetäänkö luottoa vai ei.