EN

counterfeit {adjektiivi}

volume_up
Nevertheless the appliance was not safe, probably because it was counterfeit.
Laite ei ollut kuitenkaan turvallinen, koska se oli väärennetty.
If it is a counterfeit medicine, then patients are at risk and patients can die because of counterfeit medicines.
Jos lääke on väärennetty, potilaat ovat vaarassa ja voivat jopa kuolla väärennettyjen lääkkeiden vuoksi.
But now the problem of counterfeiting has surfaced.
Väärään rahaan liittyvä ongelma on kuitenkin jo käynyt ilmi.

Esimerkkejä "counterfeit"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI endorse the comments made on counterfeit medicines, which is a serious concern.
Kannatan lääkeväärennöksistä esitettyjä huomioita, sillä tämä on vakava huolenaihe.
EnglishAfter all, in China alone, there are 500 factories for counterfeit medicines.
Yksistään Kiinassa on nimittäin 500 väärennettyjä lääkkeitä tuottavaa tehdasta.
EnglishYou have a 50 to 90% chance of encountering a counterfeit medicine, and then - bang!
On 50-90 prosentin mahdollisuus törmätä väärennettyyn lääkkeeseen ja sitten - pam!
EnglishThe first is the fight against counterfeit medicines within the European Union.
Ensimmäinen niistä on lääkkeiden väärentämisen torjunta Euroopan unionin sisäpuolella.
EnglishAs Members will know, falsified medicines are different from counterfeit products.
Kuten parlamentin jäsenet tietävät, väärennetyt lääkkeet eroavat tuoteväärennöksistä.
EnglishThis is not like counterfeit products, as another speaker tried to suggest.
Tässä ei ole kyse väärennetyistä tuotteista, kuten eräs toinen puhuja yritti väittää.
EnglishThis is to say nothing of the economic implications of counterfeit goods.
Väärennettyjen tuotteiden taloudelliset vaikutukset ovat lisäksi huomattavat.
EnglishThat explains why EUR 500 notes are not found amongst counterfeit notes.
Sen takia väärennettyjen setelien joukosta ei juurikaan löydy 500 euron seteleitä.
EnglishThat is one of the main routes by which counterfeit drugs end up on the European market.
Internet on yksi lääkeväärennösten tärkeimmistä tuloväylistä Euroopan markkinoille.
EnglishAnother problem we will have to tackle is counterfeit coins and notes.
Toinen ongelma, jonka kanssa joudumme tekemisiin, on käteisen rahan väärentäminen.
EnglishWhen people use a counterfeit medicine, they can die; it is extremely dangerous.
Kun ihmiset käyttävät väärennettyä lääkettä, he saattavat kuolla; se on erittäin vaarallista.
EnglishWorldwide, one antibiotic in three and one medicine in ten are counterfeit.
Maailmanlaajuisesti kolmasosa antibiooteista ja kymmenesosa lääkkeistä on väärennettyjä.
EnglishFake medicines are the most commonly encountered of all the counterfeit products in the EU.
Lääkeväärennökset ovat kaikkein yleisimpiä EU:ssa liikkuvista tuoteväärennöksistä.
EnglishSubject: Ensuring consumers are protected from counterfeit and sub-standard medicines
Aihe: Kuluttajien suojelu väärennetyiltä ja huonolaatuisilta lääkkeiltä
English. - (PL) Our markets are being flooded by a growing number of counterfeit products.
kirjallinen. - (PL) Markkinoillemme tulvii yhä enemmän väärennettyjä tuotteita.
English. - (NL) There has been an alarming increase in counterfeit medicines in the EU.
kirjallinen. - (NL) Lääkeväärennösten määrä on kasvanut hälyttävästi EU:ssa.
EnglishEurope has one of the world's largest markets of counterfeit products.
Euroopassa on yhden maailman suurimmat väärennettyjen tuotteiden markkinat.
EnglishAnd will counterfeit goods be able to enter all the other Member States?
Entä voivatko väärennetyt tavarat päästä kaikkiin muihin jäsenvaltioihin?
EnglishThey are going to be the key players in detecting counterfeit currency.
He tulevat olemaan avainasemassa väärennettyjen rahojen tunnistamisessa.
EnglishMillions of counterfeit goods are traded every day through the Internet.
Internetin kautta myydään päivittäin miljoonia väärennettyjä tavaroita.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "counterfeit":

counterfeit
counterfeiter
English