EN

convenient {adjektiivi}

volume_up
Folders are a convenient way to store and organize files on your computer.
Kansiot ovat kätevä tapa tallentaa ja järjestää tietokoneessa olevat tiedostot.
The Public folder is a convenient way to share files that are stored on your computer.
Julkinen kansio on kätevä tapa jakaa tietokoneeseen tallennettuja tiedostoja.
The Public folders are a convenient way to share files on your computer.
Julkinen kansio on kätevä tapa jakaa tietokoneeseen tallennettuja tiedostoja.
This would be very convenient in preventing his testimony before UK courts.
Tämä olisi sopiva syy estää häntä todistamasta Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimissa.
In many ways, the 'C' in CFSP still only means 'convenient'.
C-kirjain lyhenteessä CFSP tarkoittaa monessakin mielessä enää vain "" (sopiva).
On the other hand, the Internet can also be a convenient communication tool for criminals and terrorists.
Internet voi olla myös sopiva tiedonvälityskeino rikollisille ja terroristeille.
The behind-the-head design is comfortable and convenient.
Niskasanka on mukava ja kätevä.

Esimerkkejä "convenient"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIndeed, in some cases, the criticism is very convenient for these governments too.
Joissakin tapauksissa esitetty kritiikki tulee hallituksille kuin tilauksesta.
EnglishThis is a convenient way to quickly access folders and searches you use often.
Tämä on helppo tapa päästä nopeasti usein käyttämiisi kansioihin ja hakuihin.
EnglishFolders are a convenient way to store and organize files on your computer.
Kansiot ovat kätevä tapa tallentaa ja järjestää tietokoneessa olevat tiedostot.
EnglishThat may be convenient for the politicians, but it does nothing for the environment.
Se on ehkä mukavaa poliittisesti vastuussa olevalle, mutta ympäristö ei hyödy siitä.
EnglishThe Public folder is a convenient way to share files that are stored on your computer.
Julkinen kansio on kätevä tapa jakaa tietokoneeseen tallennettuja tiedostoja.
EnglishAre convenient if you want to burn a large collection of files, such as a music CD.
Ovat käteviä jos haluat tallentaa suuren määrän tiedostoja, esimerkiksi musiikki-CD:n.
EnglishAir travel in particular has become cheaper and more convenient for everyone.
Etenkin lentomatkustamisesta on tullut halvempaa ja kätevämpää kaikille.
EnglishHowever, it’s not always convenient or practical to run a limited number of programs.
Aina ei kuitenkaan ole järkevää rajoittaa suoritettavien ohjelmien määrää.
EnglishThe Public folders are a convenient way to share files on your computer.
Julkinen kansio on kätevä tapa jakaa tietokoneeseen tallennettuja tiedostoja.
EnglishAre convenient if you need to burn a large collection of files, such as a music CD.
Ovat käteviä, jos tarvitsee tallentaa suuri määrän tiedostoja, esimerkiksi musiikki-CD:n.
EnglishProvides convenient access to commonly used Windows 8 functions.Learn
Mahdollistavat helpon tavan käyttää tavallisimpia Windows 8:n toimintoja.Lisätietoja
EnglishWe may not like it, but that is how things are; it is convenient.
Emme ehkä pidä siitä, mutta asia yksinkertaisesti on niin. Se on käytännöllistä.
EnglishThis would be very convenient in preventing his testimony before UK courts.
Tämä olisi sopiva syy estää häntä todistamasta Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimissa.
EnglishYou might find it convenient to add formatting to your text by using the Format bar in WordPad.
Voit lisätä tekstiin muotoiluja helposti käyttämällä WordPadin muotoiluriviä.
EnglishIn many ways, the 'C' in CFSP still only means 'convenient'.
C-kirjain lyhenteessä CFSP tarkoittaa monessakin mielessä enää vain "" (sopiva).
EnglishThe default choice is Live File System because it is a more convenient way to create a disc.
Oletusvalinta on Live File System, koska se on helpompi tapa luoda levy.
English8:04 Now, it's really convenient that spiders use their silk completely outside their body.
8:04 On todella kätevää, että hämähäkit käyttävät seittiänsä vain ruumiinsa ulkopuolella.
EnglishThe debate will take place at a more convenient time, under more favourable conditions.
Keskustelu käydään parempana ajankohtana, suotuisammissa oloissa.
EnglishProvides a convenient list of diagnostic tools and other advanced tools that you can run.
Luettelo käytettävissä olevista diagnostiikkatyökaluista ja muista monipuolisista työkaluista.
EnglishAdministratively convenient it may be, democracy it is not.
Tämä kenties hallinnollisesti kätevä ratkaisu ei ole ainakaan demokraattinen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "convenient":

convenient
English
conveniently
English
convenience