EN compromise
volume_up
{substantiivi}

compromise (myös: give and take, tradeoff)
We need to find a political compromise but also a religious compromise.
Meidän on löydettävä poliittinen kompromissi, mutta myös uskonnollinen kompromissi.
It is a compromise - a compromise that was a good one for my region.
Se on kompromissi - sellainen kompromissi, joka oli hyvä minun alueelleni.
Yes, we have a compromise and a compromise is never satisfactory on all counts.
Tämä on siis kompromissi, eikä kompromissi koskaan tyydytä kaikkia.
compromise
I believe this compromise is essential to European transport policy.
Sovitteluratkaisu on mielestäni välttämätön eurooppalaisen liikennepolitiikan kannalta.
The similar compromise on future profits was also very sensible.
Samanlainen sovitteluratkaisu tulevista voitoista oli myös hyvin järkevä.
This a compromise and it will have to be a compromise.
Tämä sovitteluratkaisu, ja sen on oltava sitä jatkossakin.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "compromise":

compromise
English

Esimerkkejä "compromise"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishUltimately, however, our group decided not to endorse the compromise resolution.
Lopulta ryhmämme päätti kuitenkin olla kannattamatta kompromissipäätöslauselmaa.
EnglishThe compromise proposal would make this possible only for the new Member States.
Kompromissiehdotuksen mukaan tämä olisi mahdollista vain uusille jäsenvaltioille.
EnglishWhilst the outcome could have been better, we voted on an acceptable compromise.
Tulos olisi voinut olla parempi, mutta äänestimme hyväksyttävästä kompromissista.
EnglishThe committee has reached a good compromise and we should clearly stick to that.
Valiokunta pääsi hyvään kompromissiin, josta meidän tulee pitää selkeästi kiinni.
EnglishMuch has been said about the notorious compromise between the two major groups.
Pahamaineisesta kahden suuren ryhmän välisestä kompromissista on puhuttu paljon.
EnglishI am very pleased that these discussions have resulted in a compromise package.
Olen erittäin tyytyväinen, että keskustelut ovat johtaneet kompromissipakettiin.
EnglishNaturally, as this is a compromise amendment, it is put to the vote beforehand.
Koska kyse on kompromissitarkistuksesta, siitä äänestetään luonnollisesti ensin.
EnglishProof of this is the welcome the compromise has received from all those involved.
Tämän todistaa se, että kaikki osapuolet ovat pitäneet kompromissia myönteisenä.
EnglishAbove all, it makes it clear that Europe does not compromise on its basic values.
Se tekee selväksi ennen kaikkea sen, ettei Euroopan unioni tingi perusarvoistaan.
EnglishI call upon Parliament to endorse this compromise tomorrow with a large majority.
Kehotan kollegoita hyväksymään tämän kompromissin huomenna suurella enemmistöllä.
EnglishI am sure that we will again be able to find a decent compromise on this issue.
Olen varma, että pystymme tässäkin asiassa saavuttamaan kunnollisen kompromissin.
EnglishI accordingly wish to recommend that my group should stick to this compromise.
Tämän vuoksi haluan suositella ryhmälleni tästä kompromissista kiinni pitämistä.
EnglishI regret that we were unable to find a compromise within Mrs Karamanou's opinion.
Ikävä, että jäsen Karamanoun lausunnossa ei kyetty saamaan aikaan kompromissia.
EnglishThe common position has come up with a compromise here that I entirely support.
Yhteisessä kannassa asiaan on löydetty sopuratkaisu, jolle annan täyden tukeni.
EnglishThey are aware of my view and of the areas in which we can achieve compromise.
He ovat tietoisia näkemyksestäni ja aloista, joilla voimme päästä kompromissiin.
EnglishThere is a limit to compromise, and one that Mrs Buitenweg has grossly exceeded.
Kompromissillakin on rajansa, ja sen rajan jäsen Buitenweg on karkeasti ylittänyt.
EnglishI therefore think it sensible that this is no longer the case in the compromise.
Tämän vuoksi katson, että on järkevää, että kompromississa ei enää tehdä niin.
EnglishWe have a compromise here and in any compromise we do not all get what we want.
Me olemme tehneet kompromissin, ja kompromississa kaikki eivät saa haluamaansa.
EnglishCertain key provisions have been included in the proposed compromise package.
Tiettyjä keskeisimpiä määräyksiä on otettu mukaan kompromissipakettiehdotukseen.
EnglishIt embodied his ideals and convictions: reconciliation, dialogue and compromise.
Se ilmensi hänen ihanteitaan ja vakaumustaan: sovintoa, vuoropuhelua ja sovittelua.