"compassion" - Suomenkielinen käännös

EN

"compassion" suomeksi

EN compassion
volume_up
{substantiivi}

This compassion is certainly spontaneous and sincere, but it is short-lived.
Tämä myötätunto on varmastikin spontaania ja vilpitöntä, mutta se ei kestä kauan.
Compassion and mercy are the key words when it comes to our behaviour towards these sick fellow human beings.
Myötätunto ja armeliaisuus ovat avainsanoja lähestyessämme näitä sairaita lähimmäisiämme.
I think that's the most important thing that people have, is compassion.
Minusta ihmisille kaikkein tärkeintä on myötätunto.
compassion (myös: mercy, pity)
volume_up
sääli {subst.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "compassion":

compassion
compass

Esimerkkejä "compassion"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI urge the Commission and the Council to be flexible and show some compassion.
Pyydän komissiota ja neuvostoa olemaan joustavia ja osoittamaan myötätuntoa.
EnglishWe pray for compassion towards the Iraqi people and soldiers and their families.
Rukoilemme Irakin kansan ja sotilaiden ja heidän perheidensä puolesta.
EnglishIn addition, they built several religious connectivities with compassion.
Lisäksi he loivat useita uskonnollisia kytkentöjä laupeuden tarkoituksessa.
EnglishThe international community has also shown its sympathy and compassion towards them.
Myös kansainvälinen yhteisö on osoittanut myötätuntonsa ja esittänyt osanottonsa uhreille.
EnglishNevertheless, there must be infinite compassion for those who have been stricken.
Siitä huolimatta on osoitettava loputonta myötätuntoa niitä kohtaan, joihin virus on iskenyt.
EnglishThey deserve compassion, but also solidarity and financial and other assistance.
He ansaitsevat myötätunnon lisäksi myös solidaarisuutta sekä taloudellista tukea ja muuta apua.
EnglishThey too are human beings who struggle to find happiness, and deserve our compassion.
Hekin ovat ihmisiä, jotka kamppailevat saavuttaakseen onnen, ja he ansaitsevat myötätuntomme.
EnglishThey are victims because they are desperate and are looking for compassion.
He ovat uhreja, sillä he ovat epätoivoisia ja etsivät myötätuntoa.
EnglishOtherwise we will unfortunately be obliged to admit that our compassion is often short-lived.
Muutoin meidän on ikäväkseni pakko myöntää, että myötätuntomme on usein lyhytkestoista.
EnglishWe shall be sure to extend similar compassion to him in the future...
Suhtaudumme vastaisuudessa herra Latailladeen yhtä myötämielisesti...
EnglishOur challenge is to find the compassion for others that we want them to have for us.
Haastenamme on löytää myötätuntoa toisiamme kohtaan, kuten haluaisimme heillä olevan meitä kohtaan.
EnglishAnd we find chimps are capable of true compassion and altruism.
Havaitsimme, että simpanssit kykenevät aitoon myötätuntoon ja altruismiin.
EnglishBy seeing the absolute value of human life, we can build a society of compassion and love.
Näkemällä ihmiselämän absoluuttisen arvon, voimme rakentaa myötätunnon ja rakkauden yhteiskunnan.
EnglishWe will need to employ compassion in receiving refugees who have been driven out of their own countries.
Myötätuntoa tarvitaan vastaanotettaessa kotimaastaan karkotettuja pakolaisia.
EnglishCommissioner, your words were well chosen and full of compassion and we support you.
Arvoisa komission jäsen, olitte valinnut sananne hyvin; ne olivat täynnä myötätuntoa, ja me tuemme teitä.
EnglishWe wish to send a message of compassion to those suffering natural and political disasters.
Haluamme ilmaista myötätuntomme luonnonkatastrofien ja poliittisten katastrofien vuoksi kärsiville.
EnglishThank you very much, Mr President, for your compassion towards the Presidency-in-Office of the Council.
. (ES) Arvoisa puhemies, paljon kiitoksia myötätunnosta neuvoston puheenjohtajaa kohtaan.
EnglishIt does not record his deep concern and compassion for the plight of Mrs Randzio-Plath!
Siihen ei ole kirjattu hänen syvää huoltaan ja myötämielisyyttään rouva Randzio-Plathin ahdinkoa kohtaan!
EnglishIt is only human to feel compassion for the innocent victims of the natural disaster there.
On vain inhimillistä tuntea myötätuntoa siellä sattuneen luonnonkatastrofin viattomia uhreja kohtaan.
EnglishDid they show one hundredth of the compassion they now show for the Nomenklatura fellaga ?
Osoittivatko he silloin vähääkään siitä myötätunnosta, jota he nyt osoittavat Nomenklatura fellagalle ?