"communist" - Suomenkielinen käännös

EN

"communist" suomeksi

EN communist
volume_up
{substantiivi}

communist
One really has to be a Communist to dream up something as Utopian as this.
On todellakin oltava kommunisti, että voi keksiä jotakin näin utopistista.
The law of Jean-Claude Gayssot, a Communist, is the prime example of such a document.
Kommunisti Jean-Claude Gayssot'n laki on paras esimerkki tällaisesta asiakirjasta.
I am not in favour of Mr Milošević: he was a baleful and wicked Communist.
En ole Miloševićin kannattaja: hän oli pahaa tarkoittava ja häijy kommunisti.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "communist":

communist

Esimerkkejä "communist"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis is why the MEPs of the Communist Party of Greece voted against the report.
Näin ollen Kreikan kommunistisen puolueen jäsenet äänestivät mietintöä vastaan.
EnglishThat is why the MEPs of the Communist Party of Greece voted against the report.
Tämän vuoksi Kreikan kommunistipuolueen edustajat äänestivät mietintöä vastaan.
EnglishHe stepped out of his communist past; he stepped out of the Soviet world system.
Hän jätti kommunistisen menneisyytensä ja Neuvostoliiton maailmanjärjestyksen.
EnglishBy their very nature, Communist regimes can be nothing other than dictatorships.
Kommunistiset järjestelmät eivät luonteensa vuoksi voi olla muuta kuin diktatuureja.
EnglishThis has already been proved unsuccessful and not just in post-Communist states.
Tämä on jo osoittautunut tuloksettomaksi, eikä vain entisissä kommunistisissa maissa.
EnglishThat is why the MEPs of the Communist Party of Greece voted against the resolution.
Tämän vuoksi Kreikan kommunistipuolueen jäsenet äänestivät päätöslauselmaa vastaan.
EnglishThe situation in Cuba, one of the world’s last Communist dictatorships, is worse.
Maailman viimeisiin kommunistisiin diktatuureihin kuuluvan Kuuban tilanne on huonompi.
EnglishHowever, when the Berlin Wall fell it was brought under post-Communist rule.
Berliinin muurin murruttua Bulgariassa vakiintui jälkikommunistinen hallinto.
EnglishIt is good that there are no differences in Members’ views of communist North Korea.
On hyvä, että jäsenillä on yhteinen näkemys kommunistisesta Pohjois-Koreasta.
EnglishMadam President, I want to salute my friends in the Communist and Green Groups.
(EN) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää ystäviäni kommunistien ja vihreiden ryhmissä.
EnglishSince when did the European Union decide to arm communist dictatorships?
Mistä lähtien Euroopan unioni on päättänyt aseistaa kommunistisia diktatuureja?
EnglishThis afternoon, we will briefly dwell on the Communist reign of terror in North Korea.
Tänä iltapäivänä käsittelemme lyhyesti Pohjois-Korean kommunistista hirmuhallintoa.
EnglishCuba is ruled by a communist tyrant who puts all his opponents in prison.
Kuubaa hallitsee kommunistityranni, joka panee kaikki vastustajansa vankilaan.
EnglishThis is a posthumous glorification of the communist ideology which is not to my taste.
Kyseessä on kommunistisen ideologian taannehtiva ihannointi, joka ei miellytä minua.
EnglishIt was a feature of the Soviet Communist era, especially of the 1950’s.
Tällainen oli tyypillistä neuvostokommunismin aikana, erityisesti 1950-luvulla.
EnglishWe were among the small number who denounced the communist dictatorship.
Kuuluimme siihen pienilukuiseen joukkoon, joka tuomitsi kommunistisen diktatuurin.
English   It is perhaps Romania that has the worst legacy of all the former communist countries.
   Romania on ehkä saanut kaikista entisistä kommunistimaista kurjimman perinnön.
EnglishThere are also long-standing ties with the Communist International in the region.
On myös muistettava alueen vanhat kumppanuudet Internationale communiste -liikkeen kanssa.
EnglishFor these reasons, we MEPs of the Communist Party of Greece did not vote for the report.
Siksi me Kreikan kommunistisen puolueen jäsenet emme äänestäneet mietinnön puolesta.
English   Mr President, for half a century Bulgaria was under Communist rule.
   Arvoisa puhemies, Bulgaria oli puolen vuosisadan ajan kommunistien hallinnassa.