"communion" - Suomenkielinen käännös

EN

"communion" suomeksi

EN

communion {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
The civilian authorities thereby label religious truths such as the Last Judgement, the communion of saints, genesis and the sanctity of life as forbidden truths.
Maallinen valta julistaa näin kielletyiksi sellaisia uskontotuuksia kuin viimeinen tuomio, pyhien yhteys, maailman luominen tai elämän loukkaamattomuus.
2. Uskonto
communion (myös: Eucharist)
communion
communion

Esimerkkejä "communion"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishOr they'll say, "There can be no true communion between two human beings.
He voivat sanoa: "Kahden ihmisen välillä ei voi olla todellista yhteyttä.
EnglishFor an Orthodox Christian, the encounter with the icon is an act of communion with the person represented in the icon.
Ortodoksikristityille ikonin kohtaaminen luo yhteyden ikonissa esitetyn henkilön kanssa.
EnglishHe has been imprisoned, his cassock has been taken away, his Bible has been taken away and he is prohibited from taking communion.
Hänet on vangittu, häneltä on viety hänen kasukkansa ja raamattunsa eikä hänen sallita nauttia ehtoollista.
EnglishThere is no dichotomy (either business or culture) but rather a communion which is of course balanced and reasonable.
Kyse ei ole kahtiajaosta (joko liike-elämä tai kulttuuri) vaan pikemminkin yhteydestä, joka on tietysti tasapainoinen ja järkevä.
EnglishThe Union is not and must not be a State; it is a communion of States, and requires visual symbols to represent it.
Euroopan unioni ei ole eikä sen pidäkään olla valtio. Se on valtioiden yhteenliittymä, jota edustamaan tarvitaan näkyviä symboleita.
EnglishHow much more should our encounters with living icons - persons made in the image and likeness of God - be acts of communion!
Miten paljon useammin kohtaamisemme elävien ikonien - Jumalan kuvan ja hänen näköistensä ihmisten kanssa - pitäisikään johtaa yhteyden luomiseen.
EnglishThe civilian authorities thereby label religious truths such as the Last Judgement, the communion of saints, genesis and the sanctity of life as forbidden truths.
Maallinen valta julistaa näin kielletyiksi sellaisia uskontotuuksia kuin viimeinen tuomio, pyhien yhteys, maailman luominen tai elämän loukkaamattomuus.
EnglishIt is not uncommon for birthday, Christmas and first communion money to wind up in the Irish state tote and, ultimately, with the Irish Exchequer.
Ei ole mitenkään harvinaista, että syntymäpäivä-, joulu- ja rippirahat päätyvät Irlannin valtion vedonlyöntitoiminnalle ja viime kädessä siis Irlannin valtionkassan haltuun.
EnglishThe figure of Mohammed is what we might call the point of communion for an Islam that is more fragile and diverse, and even more divided, than we might think.
Muhammedin kuvaa voisi kutsua osaksi islamin yhteenkuuluvuutta, islamin, joka sitä paitsi on hauraampi, monimuotoisempi ja vielä jakautuneempi kuin yleisesti uskotaan.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "communion":

communion
English
Holy Communion