"communicable" - Suomenkielinen käännös

EN

"communicable" suomeksi

EN communicable
volume_up
{adjektiivi}

1. yleinen

communicable

2. Lääketiede

communicable
Not only is the virus highly communicable, but the delay yet again in providing the relevant information has helped it to spread.
Sen lisäksi, että virus on erittäin herkästi tarttuva, taudin leviämistä on edesauttanut myös se, että tarpeellisia tietoja pantattiin jälleen kerran.
Accelerated action on the three key communicable diseases - HIV/Aids, malaria and tuberculosis - has been addressed this year by a number of high-level meetings.
Monissa korkean tason kokouksissa on tänä vuonna käsitelty nopeutettua toimintaa kolmen tärkeimmän tarttuvan taudin - HIVin/aidsin, malarian ja tuberkuloosin - kohdalla.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "communicable":

communicable

Esimerkkejä "communicable"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThere are diseases which are as important and harmful as communicable diseases.
On olemassa tauteja, jotka ovat yhtä merkittäviä ja vahingollisia kuin tartuntataudit.
EnglishCommunicable diseases which affect the health of our citizens do not stop at borders.
Tartuntataudit, jotka vaikuttavat kansalaistemme terveyteen, eivät pysähdy rajoilla.
EnglishIn addition, the list of communicable diseases is now real and no longer only indicative.
Tartuntatautien luettelo ei ole lisäksi pelkästään viitteellinen vaan todellinen.
EnglishWe will have something to say later on about the European Centre on Communicable Diseases.
Meillä on myös jotakin sanottavaa myöhemmin Euroopan tartuntatautivirastosta.
EnglishJust like environmental problems, communicable diseases know no frontiers.
Ympäristöongelmien tapaan myöskään tartuntataudit eivät tunne rajoja.
EnglishThe action plan on fighting communicable diseases was adopted by the Council earlier this year.
Neuvosto hyväksyi aiemmin tänä vuonna toimintasuunnitelman tartuntatautien torjumiseksi.
EnglishI share the aim of wanting to reinforce the capacity of the Community to deal with communicable diseases.
Yhdyn tavoitteeseen lisätä yhteisön suorituskykyä tartuntatautien käsittelyssä.
EnglishWe want to support, in principle, this global fund to fight communicable diseases.
Haluamme periaatteessa tukea tätä maailmanlaajuista rahastoa, jonka tarkoituksena on torjua tartuntatauteja.
EnglishCommunicable diseases surveillance and control is one of these.
Tartuntatautien seuranta ja valvonta on yksi näistä tehtävistä.
EnglishWith a rapid reaction unit to tackle communicable disease we can act much more effectively.
Tartuntatautien hoitamiseen tarkoitetun nopean toiminnan yksikön avulla voimme toimia paljon tehokkaammin.
EnglishI have referred on many occasions to our plans to strengthen our capacity to deal with communicable diseases.
Olen viitannut monta kertaa suunnitelmiimme tehostaa tartuntatautien käsittelyvalmiuksiamme.
EnglishOur response to the SARS pandemic shows what we can do if we make communicable diseases a priority.
Reaktiomme sars-pandemiaan osoittaa, mitä voimme tehdä, jos pidämme tartuntatauteja ensisijaisen tärkeinä.
EnglishPoor old Europe, the ‘non-communicable’ subject, it would appear.
Eurooppa-raukka, josta ei näköjään voi viestittää.
EnglishAs we are aware there is an EU Communicable Diseases Network which has been in existence since 1999.
Kuten tiedämme, EU:n tartuntatautien epidemiologisen seurannan ja valvonnan verkosto on ollut toiminnassa vuodesta 1999.
EnglishIf anything needed a visionary, innovative and international response, it is the prevalence of these communicable diseases.
Näiden tarttuvien tautien yleisyyteen on vastattava kaukonäköisesti, innovatiivisesti ja kansainvälisesti.
EnglishThe cause which is being served here is, of course, good, that is, the creation of a centre for the control of communicable diseases.
Tarkoitus on tässä luonnollisesti hyvä, nimittäin tartuntatautien valvontakeskuksen perustaminen.
EnglishCross-boundary coordination is crucial for maintaining effective treatment of communicable diseases in the Community.
Jotta tartuntatauteja voitaisiin hoitaa yhteisössä tehokkaasti, rajat ylittävä koordinointi on aivan välttämätöntä.
EnglishFirst, the fight against communicable diseases.
EnglishThere is a Communicable Diseases Network which also works in conjunction with the relevant authorities in the Member States.
Meillä on myös tartuntatautiverkosto, joka toimii yhteistyössä jäsenvaltioiden vastuullisten viranomaisten kanssa.
EnglishThis is true in circumstances where we deal with communicable diseases, whether animal or human diseases.
Näin on reagointinopeuden suhteen aina, kun olemme tekemisissä tarttuvien tautien kanssa, olivatpa ne sitten eläinten tai ihmisten tauteja.