"communal" - Suomenkielinen käännös

EN

"communal" suomeksi

EN communal
volume_up
{adjektiivi}

communal (myös: common, concerted, joint, mutual)
This means that guidance must be given positively to arrive at a communal service.
Tämän vuoksi on selkeästi pyrittävä siihen, että saataisiin aikaan yhteinen järjestelmä.
This peace is communal and it should also be maintained communally.
Tuo rauha on yhteinen ja se edellyttää kaikkien tukea.
We must ensure that the social partners and relevant local and regional authorities are involved in this effort, which must be a communal effort.
On varmistettava, että työmarkkinajärjestöt ja muut paikalliset ja alueelliset yksiköt ovat mukana tässä ponnistelussa, jonka pitäisi olla meidän kaikkien yhteinen asia.
communal (myös: joint, collaborative)
communal
This overlooks the fact that an increase in the number of Member States puts limits on the communal approach, and the job responsibilities of the European administration.
Tällöin sivuutamme sen tosiasian, että jäsenvaltioiden määrän kasvattamista rajoittaa yhteisöllinen lähentyminen ja eurooppalaisen hallinnon tehtäväpaketti.
communal

Esimerkkejä "communal"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis is the only bi-communal initiative in Cyprus that is functioning smoothly.
Komitea on Kyproksen ainut kahden yhteisön välinen aloite, joka etenee kitkattomasti.
EnglishDental mercury also infiltrates the atmosphere during communal waste incineration.
Hammaselohopea imeytyy myös ilmakehään kunnallisessa jätteidenpolttamisessa.
EnglishEU support for further bi-communal projects on the island is also desirable.
Lisäksi on toivottavaa, että EU tukisi myös muita saaren yhteisöjen välisiä hankkeita.
EnglishWithout communal elections there can be no multi-ethnic cooperation in this country.
Ilman kunnallisvaaleja ei tässä maassa ole monien kansallisuuksien välistä yhteiseloa.
EnglishAfter all, the Council has still not come up with a communal position.
Neuvosto ei ole kuitenkaan vieläkään päässyt asiassa yksimielisyyteen.
EnglishThe brave vision of the founders, of the fathers of a communal Europe prevails once more.
Euroopan yhteisöjen perustajien rohkea näkemys on jälleen voittanut.
EnglishThese are communal, social, regional and national issues.
Kyse on siis kunnallisista, sosiaalisista, alueellisista ja kansallisista kysymyksistä.
EnglishThat would be a recipe for communal strife in the future.
Tämä olisi varma tapa aiheuttaa yhteisössä ristiriitoja tulevaisuudessa.
EnglishWithout the achievement of these communal elections this cannot happen.
Ilman näiden kunnallisvaalien järjestämistä tätä ei olisi.
EnglishThree years later, inter-communal violence between Turkish and Greek Cypriots broke out.
Kolme vuotta myöhemmin Kyproksen turkkilais- ja kreikkalaisyhteisöjen välille puhkesi väkivaltaisuuksia.
EnglishI think it is important that communal research centres are brought more up to date.
Ajattelen, että tässä on kysymys yhteisistä tutkimuskeskuksista, jotka tuottavat ajan myötä enemmän tuloksia.
EnglishWe have seen the fallout from that in what is euphemistically called "inter-communal violence".
Me olemme nähneet sen seuraukset, jota kutsutaan kaunistellen "yhteisöjen väliseksi väkivallaksi".
EnglishNow, like the rapporteur, it seems critical to me to restore our communal production.
Esittelijän tavoin myös minä olen sitä mieltä, että yhteisön tuotannon elvyttäminen olisi ratkaisevan tärkeää.
EnglishWe are, of course, following very closely the communal violence in the state of Orissa, which we deplore.
Seuraamme tietenkin hyvin tarkasti Orissan osavaltion yhteisöissä tapahtuvia valitettavia väkivaltaisuuksia.
EnglishThe aim is a Europe without frontiers, where communal services are available at the most convenient places.
Tavoitteena on Eurooppa ilman rajoja, jossa yhteiset palvelut ovat saatavissa lähimpänä sijaitsevasta pisteestä.
English(SV) Mr President, in some key points, this more communal economic policy also has an impact on the EU budget.
(SV) Arvoisa puhemies, entistä yhtenäisempi talouspolitiikka vaikuttaa keskeisiltä osiltaan myös EU:n talousarvioon.
EnglishThe Moluccan Islands- B5-0145/1999 by Mr Maaten, on behalf of the ELDR Group, on communal conflict in Indonesia' s Moluccan Islands;
Molukit- B5-0145/1999 konfliktista Indonesian Molukeilla, esittänyt Maaten ELDR-ryhmän puolesta;
EnglishWhat is meant by inter-communal structure?
Mitä tarkoitetaan kuntien välisillä rakenteilla?
EnglishWe have been to communal talks in Cyprus.
Meillä on ollut yhteisökeskusteluja Kyproksessa.
EnglishMr Van den Bos, on behalf of the ELDR Group, on the inter-communal violence in the State of Gujarat (India) (B5-0298/2002);
B5-0298/2002 Van den Bos ELDR-ryhmän puolesta: yhteisöjen väliset väkivaltaisuudet Gujaratin osavaltiossa (Intia),