"commonwealth" - Suomenkielinen käännös

EN

"commonwealth" suomeksi

EN commonwealth
volume_up
{substantiivi}

commonwealth (myös: colony, community, society)
volume_up
yhteisö {subst.}
Moreover, there are other reports, by Russia, China and the Commonwealth of Independent States, which are different.
Venäjä, Kiina ja Itsenäisten valtioiden yhteisö ovat esittäneet toisenlaisia raportteja.
commonwealth (myös: country, state)
volume_up
valtio {subst.}
commonwealth (myös: federation)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "commonwealth":

commonwealth

Esimerkkejä "commonwealth"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI agree with Mr Tannock when he says Zimbabwe should be removed from the Commonwealth.
Olen samaa mieltä jäsen Tannockin kanssa siitä, että Zimbabwe pitäisi erottaa Kansainyhteisöstä.
EnglishAs a Commonwealth country, we have a very special influence on these countries in Africa.
Brittiläisen kansanyhteisön valtiona meillä on erityinen vaikutusvalta näihin Afrikan maihin.
EnglishThe liberum veto was the downfall of the Polish Commonwealth, amongst other things.
Liberum veto oli yksi syy Puolan liittovaltion hajoamiseen.
EnglishYesterday, the Commonwealth Secretary-General said that it is still possible to have free elections.
Kansainyhteisön pääsihteeri sanoi eilen, että on yhä mahdollista pitää vapaat vaalit.
EnglishMost of these would have been Commonwealth immigrants arriving in the 1950s and 1960s.
Useimmat näistä ovat brittiläisen kansainyhteisön maahanmuuttajia, jotka saapuivat 1950- ja 1960-luvulla.
EnglishIt even risks being expelled from the Commonwealth.
Se ottaa jopa sen riskin, että se suljetaan pois Brittiläisestä kansainyhteisöstä.
EnglishAll of these are failures on our part, as members of the European Union, and failures by the Commonwealth.
Kaikki nämä ovat meidän eli Euroopan unionin jäsenten virheitä ja kansainyhteisön virheitä.
EnglishIt should not be allowed to take part in the Commonwealth Games.
Sen ei saa antaa osallistua Kansainyhteisön kilpailuihin.
EnglishThe Union gives three-fifths of all aid to Russia and the Commonwealth of Independent States.
Unioni antaa kolme viidesosaa kaikesta Venäjälle ja itsenäisten valtioiden yhteisölle annettavasta avusta.
EnglishBut the old cynics in the Foreign and Commonwealth Office or the Quai d'Orsay will put them right.
Yhdistyneen kuningaskunnan tai Ranskan ulkoministeriön vanhat kyynikot kyllä oikaisevat heidän käsityksensä.
EnglishThe UK operated Commonwealth preference up to 1972 without great problems.
Yhdistynyt kuningaskunta sovelsi Brittiläiseen kansainyhteisöön etuuskohtelua vuoteen 1972 saakka ilman suurempia ongelmia.
EnglishWe are not allowed to trade sufficiently with our traditional partners in the British Commonwealth.
Meidän ei sallita käyvän riittävästi kauppaa perinteisten kumppaniemme kanssa brittiläisessä kansainyhteisössä.
EnglishHowever, all of it makes me think, because just last weekend there was a Commonwealth conference.
Kaikki tämä saa minut ajattelemaan, sillä viime viikonloppuna pidettiin Brittiläisen kansainyhteisön konferenssi.
EnglishMonetary union constitutes a new European commonwealth.
Rahaliitto muodostaa uuden eurooppalaisen yhteisön.
EnglishCould we not appoint a genuine mediator or mediating body in consultation with the UN and the Commonwealth?
Emmekö voisi asettaa oikeaa sovittelijaa tai sovitteluinstanssia YK:n ja kansainyhteisön kanssa neuvotellen?
EnglishWe would not try to stop other European countries from joining us in trading with our Commonwealth friends.
Emme yritä estää muita eurooppalaisia maita liittymästä kaupankäyntiimme kansainyhteisön kumppaniemme kanssa.
EnglishKenya, like my country, is a member of the Commonwealth.
Kenia on kotimaani tavoin Kansainyhteisön jäsen.
EnglishIt has already been suspended from the Commonwealth and cannot remain in the chair of the Pacific Forum.
Maa on jo väliaikaisesti erotettu Kansainyhteisöstä, eikä se voi enää toimia Tyynenmeren foorumin puheenjohtajana.
EnglishIt is also a member of the ACP and the Commonwealth.
Se kuuluu myös AKT-valtioihin ja kansainyhteisöön.
EnglishThe issue goes beyond relations with Russia and the countries of the Commonwealth of Independent States.
Tämä asia on paljon laajempi kuin EU:n suhteet Venäjän ja itsenäisten valtioiden yhteisöön kuuluneiden maiden kanssa.