"commons" - Suomenkielinen käännös

EN

"commons" suomeksi

volume_up
common {subst.}

EN commons
volume_up
{substantiivi}

1. Politiikka, Britannian-englanti

commons
volume_up
alahuone {subst.}
The British Government is subject to the control of the House of Commons.
Englannin parlamentin alahuone valvoo Ison-Britannian hallitusta.
The Parliament of Britain - the House of Commons and the House of Lords - have approved the Treaty.
Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentti - alahuone ja ylähuone - hyväksyi sopimuksen.
Don't forget that this is not the House of Commons.
Muistakaa, että tämä ei ole alahuone.

Esimerkkejä "commons"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAt 21 she is seven years younger than I was when I went to the House of Commons.
Hän on 21-vuotiaana 7 vuotta nuorempi kuin minä olin aloittaessani alahuoneessa.
EnglishI read with concern what was still being discussed yesterday in the House of Commons.
Luin huolissani Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuoneen eilisistä keskusteluista.
EnglishI can assure you that I did not answer that question in the House of Commons either.
Voin vakuuttaa, etten vastannut tähän kysymykseen alahuoneessakaan.
EnglishEverything is subject to close parliamentary scrutiny in the House of Commons.
Kaikkeen kohdistuu tarkka parlamentaarinen tutkinta alahuoneessa.
EnglishMr Blair was generous enough to acknowledge these concerns in the House of Commons.
Pääministeri Blair oli niin jalomielinen, että myönsi auliisti huolen aiheellisuuden alahuoneessa.
EnglishThe British House of Commons is due to vote on it tomorrow.
Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuoneen on määrä äänestää asiasta huomenna.
EnglishI sat in the House of Commons in the United Kingdom for 18 years before coming into this Chamber.
Olin Yhdistyneen kuningaskunnan alahuoneen jäsen 18 vuotta, ennen kuin tulin tähän kamariin.
EnglishIt would be interesting to see how you would get on in the British House of Commons at Question Time!
Olisi mielenkiintoista nähdä, kuinka selviäisitte Britannian parlamentin kyselytunnilla!
EnglishHe said in his reply to me that Mr Cook, Foreign Secretary, had denied this in the House of Commons.
Hän sanoi vastatessaan minulle, että ulkoministeri Cook oli kieltänyt tämän alahuoneessa.
EnglishThe House of Commons Trade and Industry Select Committee was critical of the culture of secrecy.
Alahuoneen kauppa-ja teollisuusvaliokunta arvosteli asian salailua.
EnglishWhen I came to this Parliament from the British House of Commons, I came with great expectations.
Tulin tähän parlamenttiin Britannian alahuoneesta suurin odotuksin.
EnglishMr Henderson, you can see we have lively debates here, just like in the House of Commons.
Herra Henderson, tekin voitte nähdä, että kuten alahuoneessa, täälläkin käydään kiihkeitä keskusteluja.
EnglishWhenever she went back to the Commons, she would always say she had protected the national interest.
Kun hän meni parlamentin alahuoneeseen, hän sanoi aina: olen puolustanut kansallista etuamme.
EnglishNow you all know what goes on in the House of Commons.
Teille on tiedotettu Englannin parlamentin alahuoneen tapahtumista.
EnglishPolitical oversight is exercised by a House of Commons committee, which has full access to documentation.
Poliittista valvontaa harjoittaa alahuoneen valiokunta, joka pääsee rajoituksetta asiakirjoihin.
EnglishI would like to repeat what Mr Cook said in the House of Commons.
Haluan toistaa, mitä Robin Cook sanoi alahuoneessa.
EnglishMadam President, this reminds me of my days in the House of Commons.
(EN) Arvoisa puhemies, tämä tuo mieleeni ajat, jolloin toimin Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuoneessa.
EnglishMr Kinnock, you now have the floor - in the European Parliament, not the House of Commons.
Herra Kinnock, teillä on puheenvuoro Euroopan parlamentin istunnossa, ei parlamentin alahuoneessa, kysymyksiä varten.
EnglishThis report has been described today in the British House of Commons as 'tosh' by our Prime Minister.
Pääministerimme on kuvannut mietintöä tänään brittiparlamentin alahuoneessa sanoilla " liuta hölynpölyä" . "
EnglishIn the UK, it will take 200 years before women are equally represented in the House of Commons.
Yhdistyneessä kuningaskunnassakin kestää vielä 200 vuotta, ennen kuin naisia on alahuoneessa sama määrä kuin miehiä.