"commercial policy" - Suomenkielinen käännös

EN

"commercial policy" suomeksi

EN commercial policy
volume_up
{substantiivi}

1. Politiikka

commercial policy (myös: trade policy)
volume_up
kauppapolitiikka {subst.}
This situation determines the European Union's commercial policy in the field of fisheries.
Tähän tilanteeseen perustuu Euroopan unionin kauppapolitiikka kalastusalalla.
The common commercial policy is a pillar for the external relations of the European Union.
Yhteinen kauppapolitiikka muodostaa Euroopan unionin ulkosuhteita koskevan pilarin.
Mr President, Commissioner, the EU has a common commercial policy.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, EU: lla on yhteinen kauppapolitiikka.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "commercial policy" suomeksi

commercial substantiivi
Finnish
commercial adjektiivi
policy substantiivi

Esimerkkejä "commercial policy"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAs you know, investment is a new frontier for the common commercial policy.
Kuten tiedätte, sijoitukset ovat yhteisen kauppapolitiikan uusi etulinja.
EnglishThe Treaty also dealt with the commercial policy of the ECSC towards third countries.
Perustamissopimuksessa käsitellään myös EHTY:n kauppapolitiikkaa kolmansien maiden suhteen.
EnglishThe needs of the forestry industry must also be taken into account in commercial policy.
Kauppapolitiikassa on otettava huomioon myös metsäteollisuuden tarpeet.
EnglishThe Commission is addressing a very important area, that is, commercial policy.
Komissio viittaa varsin tärkeään alaan, eli kauppapolitiikkaan.
EnglishCommercial policy can harmonise closely with development policy.
Kauppapolitiikkaa ja kehitysyhteistyöpolitiikkaa on mahdollista lähentää tiiviisti.
EnglishThis sensitivity is taken into consideration in the implementation of the common commercial policy.
Asian arkaluonteisuus otetaan huomioon yhteisen kauppapolitiikan toteuttamisessa.
EnglishThis will represent a real revolution in the field of commercial policy.
Tämä merkitsee todellista vallankumousta kauppapolitiikan alalla.
EnglishWe therefore need an offensive commercial policy to promote the quality of European wines.
Tarvitsemme siten hyökkäävää kauppapolitiikkaa, jolla edistetään eurooppalaisten viinien laatua.
EnglishWe must capitalise on the benefit which we will gain from a pre-commercial procurement policy.
Meidän on hyödynnettävä edut, joita voimme saavuttaa esikaupallisen hankintakäytännön avulla.
EnglishLet us begin with our internal policy on commercial communications.
Aloittakaamme sisäpolitiikastamme kaupallisen viestinnän alalla.
EnglishHowever, the PPE-DE Group is opposed to the removal of the legal basis relating to commercial policy.
PPE-DE-ryhmä vastustaa kauppapoliittisesta oikeusperustasta luopumista.
EnglishIt is not merely a matter of commercial policy but the world we share and our future.
Kyseessä ei ole pelkästään kauppapoliittinen asia, vaan kyseessä on yhteinen maapallomme ja tulevaisuutemme.
EnglishObviously, this strategy must not put the objectives of the common commercial policy at risk.
On tietenkin selvää, ettei tämä strategia saa vaarantaa yhtenäismarkkinoita koskevan politiikan tavoitteita.
EnglishYes, we can make it in our unilateral commercial policy.
Kyllä, voimme luoda sen yksipuolisessa kauppapolitiikassamme.
EnglishThe Treaty of Lisbon extends the scope of Europe’s commercial policy to include direct foreign investment.
Lissabonin sopimuksessa EU:n kauppapolitiikkaan sisällytetään myös suorat ulkomaiset sijoitukset.
EnglishThere can be no competitive commercial policy without innovative, good quality industrial production.
Kilpailukykyistä kauppapolitiikkaa ei voi olla olemassa ilman innovatiivista, laadukasta teollisuustuotantoa.
EnglishDoes the Commission not give in a little too quickly to the commercial policy pressure of the United States?
Antaako komissio nyt liian helposti periksi Yhdysvalloista tulevien kauppapoliittisten paineiden edessä?
EnglishThe last point to note is coherence between the development cooperation policy and the commercial policy.
Viimeinen merkille pantava seikka on johdonmukaisuus kehitysyhteistyöpolitiikan ja kauppapolitiikan välillä.
EnglishWe must define a beneficial pre-commercial policy instrument in order to boost the EU's innovative base.
Meidän on määriteltävä suotuisa esikaupallinen poliittinen väline edistääksemme EU:n innovatiivista perustaa.
EnglishWhat role will commercial policy play in this context?
Mikä tehtävä kauppapolitiikalla on tässä yhteydessä?