EN

commendation {substantiivi}

volume_up
commendation (myös: acknowledgement, kudos)
The House should commend these people on their work, but commendation alone is not enough.
Euroopan parlamentin pitäisi kiittää näitä ihmisiä heidän työstään, mutta pelkkä kiitos ei riitä.
commendation (myös: credit)

Esimerkkejä "commendation"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishDespite its shortcomings, the project under debate merits commendation.
Puutteistaan huolimatta nyt tarkasteltavana oleva hanke ansaitsee kiitokset.
EnglishNo less worthy of commendation for his efforts is our rapporteur Mr Ferber.
Kiitoksen työstään ansaitsee yhtä hyvin esittelijä Ferber.
EnglishThe House should commend these people on their work, but commendation alone is not enough.
Euroopan parlamentin pitäisi kiittää näitä ihmisiä heidän työstään, mutta pelkkä kiitos ei riitä.
EnglishI will certainly pass on the commendation of Members.
Toimitan ehdottomasti eteenpäin parlamentin jäsenten kiitokset.
EnglishMr President, I would like to begin by supporting the presidency's commendation of Irish hospitality.
   Arvoisa puhemies, myös minä kiitän ensin puheenjohtajavaltiota irlantilaisesta vieraanvaraisuudesta.
EnglishHe should have the commendation of this Chamber.
EnglishMadam President, I should have advised myself better before offering commendation to Mr Killilea on his gift for consensus.
Arvoisa rouva puhemies, minun olisi pitänyt harkita tarkemmin, ennen kuin kehuin Killilean taitoa päästä yksimielisyyteen.
EnglishThe thoroughness of the analysis, the quality of the criticism and the relevance of the suggestions she has made are worthy of particular commendation.
Hänen analyysinsä syväluotaavuus, arvostelunsa laadukkuus ja ehdotustensa merkittävyys ansaitsevat erityisen kiitoksen.
EnglishViewed from outside, their prompt departure from the political stage deserves the highest commendation, because the Taliban export terrorism.
Ulkomaiden kannalta Talibanin pikainen poistuminen poliittiselta näyttämöltä on erittäin toivottavaa, koska Taliban harjoittaa terrorismin vientiä.
EnglishThis commendation does not of course detract from the fact that there are disagreements about the analysis and the recommendations that the Commission makes.
Se on perusteellisesti laadittu, eivätkä sen arvoa vähennä erimielisyydet, joita komission analyysien ja ehdotusten suhteen esiintyy.
EnglishI take issue expressly with the commendation of the French Presidency, as politically and technically it has bungled the job, from start to finish.
Asetan kyseenalaiseksi puheenjohtajavaltio Ranskalle osoitetut erityiskiitokset, koska poliittisesti ja teknisesti se on tunaroinut tässä alusta asti.
EnglishI should also like to give a special word of commendation to the Swedish authorities for their exceptional European-level response to the human disaster.
Haluan kiittää erityisesti myös Ruotsin viranomaisia, jotka ovat reagoineet tähän humanitaariseen katastrofiin aivan eri tavoin kuin muut Euroopan unionissa.
EnglishThe interest and concern displayed by the rapporteur on the human rights and democracy clause in European Union agreements are worthy of commendation.
   . Esittelijän ilmaisema kiinnostus ja huoli Euroopan unionin tekemiin sopimuksiin sisältyvästä ihmisoikeus- ja demokratialausekkeesta ansaitsee kiitosta.
EnglishUnless we have an ethical element in farming it is unlikely that we will have commendation in the future for measures that we might take the next time this happens.
Jos maataloutemme ei perustu etiikkaan, saamme vastaisuudessa tuskin kiitosta niistä toimista, jotka ovat käytettävissä taudin puhjetessa seuraavan kerran.
EnglishIn this context, Mrs Bozkurt's excellent report places great emphasis on how the situation of women in Turkey is evolving, for which the rapporteur deserves commendation.
Tässä yhteydessä jäsen Bozkurtin erinomaisessa mietinnössä korostetaan erityisesti sitä, kuinka turkkilaisten naisten asema kehittyy, ja kiitän esittelijää tästä.
English   – Mr President, I would like to express my support and gratitude for Mr Sifunakis’ report and endorse all the words of commendation uttered today regarding this document.
   – Arvoisa puhemies, haluan ilmaista tukeni jäsen Sifunakisin mietinnölle ja kiittää siitä. Yhdyn kaikkiin ylistäviin sanoihin, joita siitä on tänään sanottu.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "commendation":

commendation
commendable