EN

comfortable {adjektiivi}

volume_up
Experience comfortable use of three buttons and a scroll wheel with either hand.
Koe kolmen painikkeen ja selauspyörän mukava käyttö kummalla tahansa kädellä.
Honesty: telling the truth even when it is not comfortable to do so.
Rehellisyys: totuuden kertominen silloinkin, kun sitä ei ole mukava kertoa.
The behind-the-head design is comfortable and convenient.
Niskasanka on mukava ja kätevä.
This is not a comfortable or easy debate, but we cannot avoid it.
Tämä ei ole miellyttävä tai helppo keskustelunaihe, mutta sitä ei kuitenkaan voi välttää.
It is not a comfortable position and one of the key developments in the regional economic planning is to support a company to stimulate growth in biotechnology industries.
Se ei ole miellyttävä olotila, ja yksi alueellisen taloussuunnittelun keskeisistä hankkeista on tukea yrityksiä biotekniikka-alan kasvun edistämiseksi.
comfortable (myös: cosy, cozy, snug)
comfortable (myös: cushy, easy, elementary, lazy, hands-down)
This is not a comfortable or easy debate, but we cannot avoid it.
Tämä ei ole miellyttävä tai helppo keskustelunaihe, mutta sitä ei kuitenkaan voi välttää.
comfortable (myös: easy, effortless, facile)
comfortable

Esimerkkejä "comfortable"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishExperience comfortable use of three buttons and a scroll wheel with either hand.
Koe kolmen painikkeen ja selauspyörän mukava käyttö kummalla tahansa kädellä.
EnglishThis is primarily a statement of principles which I am comfortable in supporting.
Kyseessä on ensisijaisesti julistus periaatteista, joita olen valmis tukemaan.
EnglishThis comfortable situation of ours, however, should not breed complacency.
Vaikka tilanne on meidän kannaltamme hyvä, emme saa sortua itsetyytyväisyyteen.
EnglishWe would be much more comfortable talking about a global inter-regional partnership.
Puhuisimme paljon mieluummin maailmanlaajuisesta alueiden välisestä kumppanuudesta.
EnglishTheir sexual behavior is too human-like for most of us to be comfortable with.
Niiden seksielämä on liian ihmismäistä, useimmat meistä tuntevat olonsa vaivaantuneeksi.
EnglishWomen and men are entitled to a free choice of suitable and comfortable activities.
Naisilla ja miehillä on oikeus valita vapaasti itselleen sopivat ja mieluisat tehtävät.
EnglishAward winning compact ergonomics provide a more comfortable gaming experience.
Pelaaminen on entistä mukavampaa pienen koon ja palkitun ergonomisen muotoilun ansiosta.
EnglishExperience modern design and premium finish for comfortable use in either hand.
Nykyaikainen muotoilu ja korkeatasoinen viimeistely sopivat sekä vasen- että oikeakätisille.
EnglishBut to some extent, we all have a network of people that we're comfortable with.
Toisaalta meillä kaikilla on verkosto, johon olemme tyytyväisiä.
EnglishHonesty: telling the truth even when it is not comfortable to do so.
Rehellisyys: totuuden kertominen silloinkin, kun sitä ei ole mukava kertoa.
English1:42 "Look, Doctor Seligman, we can see you're really not comfortable in this medium.
1:42 "Kuulkaa, tohtori Seligman," "näemme, ettette tunne itseänne kotoisaksi tässä mediassa."
EnglishPoliticians should set aside their arrogance and comfortable situation.
Poliitikkojen olisi unohdettava ylimielisyytensä ja mukavuudenhalunsa.
EnglishI think it is easier to shop locally, and people are more comfortable with the local.
Uskoakseni on helpompaa tehdä ostokset lähellä ja se saa ihmiset tuntemaan olonsa mukavammaksi.
EnglishThey just want to feel comfortable and to know that there is simplicity in the law.
He haluavat vain tuntea olonsa mukavaksi ja tietää, että lainsäädäntö on riittävän yksinkertainen.
EnglishI believe that our fundamental balances are in a relatively comfortable position at the moment.
Uskon, että perustasapainomme on tällä hetkellä suhteellisen tyydyttävä.
EnglishTomorrow, the modified Commission will be able to count on a very comfortable majority.
Huomenna komissio voi muutettuna luottaa siihen, että varsin selvä enemmistö antaa sille tukensa.
EnglishHowever, as the proposed resolution lays down, that relationship is not always a comfortable one.
Kuten päätöslauselmaehdotuksessa todetaan, tämä suhde ei ole kuitenkaan aina kiistaton.
EnglishIt has turned into a comfortable resting place, however, for those who are unwilling to work.
Se on kuitenkin osoittautunut mukavaksi leposohvaksi niille, jotka eivät halua tehdä töitä.
EnglishThis is not a comfortable or easy debate, but we cannot avoid it.
Tämä ei ole miellyttävä tai helppo keskustelunaihe, mutta sitä ei kuitenkaan voi välttää.
EnglishEasy to hold side grips and a contoured shape allows comfortable use in either hand.
Kumiset tartuntapinnat ja käyttäjän kätisyydestä riippumaton muotoilu tekevät käytöstä nautinnollista.