"comeback" - Suomenkielinen käännös

EN

"comeback" suomeksi

FI

EN comeback
volume_up
{substantiivi}

comeback (myös: return, come-back)
volume_up
paluu {subst.}
To make matters worse, in the wake of the CO2 discussion, nuclear energy is also threatening to make a comeback.
CO2 -keskustelun vanavedessä uhkaa lopuksi kaiken pahan lisäksi myös ydinenergian paluu.
Mr Purvis’s report seeks to arrange a comeback for hedge funds in Europe and to gradually open their products to ‘moderately affluent investors’.
Purvisin mietinnössä pyritään järjestämään korkeariskisten sijoitusrahastojen paluu Eurooppaan ja avaamaan niiden tuotteet asteittain "kohtuullisen varakkaille sijoittajille".

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "comeback":

comeback

Esimerkkejä "comeback"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIt is neither paradoxical nor contradictory because France has made a comeback in Europe.
Se ei ole paradoksaalista tai ristiriitaista, koska Ranska on tehnyt paluun Eurooppaan.
EnglishIt is not, however, making a solo comeback, because it is not alone.
Se ei ole kuitenkaan tekemässä paluuta soolona, sillä se ei ole yksin.
English3:52 But the one thing that has made a big comeback just recently is this business of speaking with the dead.
3:52 Yksi asia, mikä on tehnyt ison paluun aivan äskettäin, on bisnes, jossa puhutaan kuolleille.
EnglishThe Commission's report to the Council was evidently never submitted, and there was no comeback from the Council.
Komissio ei ilmeisesti toimittanut koskaan neuvostolle kyseistä kertomusta, eikä neuvosto palannut asiaan.
EnglishWe are also seeing tuberculosis making a comeback.
Lisäksi tuberkuloosi on palaamassa takaisin.
EnglishWith the Commission now drafting its own proposal on emissions trading in aviation, it is surely time for it to make a comeback.
Komission nyt parhaillaan valmistellessa omaa ehdotustaan ilmailun päästökaupasta sillä onkin revanssin paikka.
EnglishIndustrial policy is making a comeback.
EnglishIt signals Russia's military comeback, heralded by its offensive energy supply policy initiated in 2006.
Se on osoitus Venäjän sotilaallisesta paluusta, jota ennusti maan vuonna 2006 käynnistämä hyökkäävä politiikka energiatoimitusten alalla.
EnglishThirdly, and I suppose most importantly, if we find that some data has been misused, what comeback do we have?
Kolmanneksi nähdäkseni kaikkein tärkein asia, eli jos havaitsemme, että tietoja on käytetty väärin, mitä toimintamahdollisuuksia meillä on?
EnglishFirst, it indicates Russia's military comeback, which will have to be reflected in the new European security strategy under preparation.
Ensiksi se osoittaa Venäjän sotilaallista paluuta, minkä on näyttävä laadittaessa unionin uutta turvallisuusstrategiaa.
EnglishIn fact, here in the European Parliament - this is a European Community - soap-boxes are making a great comeback.
Euroopan parlamentin tasolla asti - mehän edustamme täällä eurooppalaista yhteisöä - elää sen sijaan uutta kukoistustaan kahvipöytäkeskustelu.
EnglishNow we have another, a sort of Haug II, Return of the Haug, but it is a poor sort of comeback.
Tässä meillä on taas sellainen käsittelyssä, ja uusinta voitaisiin kai kutsua nimellä Haug 2, mikä tarkoittaa sitä, että asiaan on palattu uudelleen, mutta tulos on edellistä heikompi.
EnglishAnd as you said, Minister, 2008 was supposed to be a come-back year, the year in which social Europe was re-energised.
Tämä on yksi Ranskan EU:n puheenjohtajuuskauden keskipisteistä. Kuten sanoitte, hyvä ministeri, vuodesta 2008 piti tulla vuosi, jolloin sosiaalinen Eurooppa palaa ja saa uutta pontta.
EnglishThe fact that GM will retain 35% of the shares is a clear indication that it is counting on the economic comeback of its former European subsidiary.
Se, että 35 prosenttia osakkeista jää GM:n omistukseen, osoittaa selvästi, että GM luottaa entisen eurooppalaisen tytäryhtiönsä uuteen taloudelliseen nousuun.
EnglishCan I just raise one typical example of an area in which we have no comeback: that of a Member State failing to act on a European Union directive.
Kerron tyypillisen esimerkin tilanteesta, jota ei voi korjata: tilanne, joka syntyy, kun jokin jäsenvaltio ei ryhdy Euroopan unionin direktiivin mukaisiin toimiin.
EnglishMr President, when we adopted EMU and the euro we thought that, with the euro, politics was making a come-back in Europe, and I believe that Mr Barros Moura's report proves this.
Arvoisa puhemies, kun hyväksyimme EMUn ja euron, arvelimme, että euron myötä politiikka palaa Eurooppaan, ja mielestäni kollega Mouran mietintö on hyvä osoitus tästä.