EN

collateral {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "collateral"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishTwo years ago, however, the bubble burst, causing substantial collateral damage.
Kaksi vuotta sitten kupla kuitenkin puhkesi, mikä aiheutti merkittäviä sivuvaikutuksia.
EnglishEurosystem collateral framework (single list): issues relating to bank loans
Eurojärjestelmän vakuuskäytäntö (yhteislista): pankkilainoihin liittyviä kysymyksiä
Englishbanking model (CCBM) for the cross-border use of collateral will also be closed.
CCBM), joka mahdollistaa vakuuksien käytön maasta toiseen, ei sekään ole käytettävissä.
EnglishECB Opinion on the realisation of collateral provided to the Banco de España
EKP:n lausunto Espanjan keskuspankille annettujen vakuuksien realisoimisesta
EnglishThe Eurosystem will continue to monitor the adequacy of its collateral framework.
Eurojärjestelmä valvoo vakuuskäytäntönsä soveltuvuutta ja riittävyyttä.
EnglishIt is clear that cod can be a collateral catch when fishing for other species.
On selvää, että turskaa voidaan saada sivusaaliiksi muiden lajien kalastuksen yhteydessä.
EnglishThis means that people who have not broken the law become collateral victims.
Se merkitsee sitä, että ihmiset, jotka eivät ole rikkoneet lakia, joutuvat myös uhreiksi.
EnglishAdequate diversification and collateral are critical to ensuring financial stability.
Tarvitaan riittävää monipuolistamista ja vakuuksia rahoituksen vakauden varmistamiseksi.
EnglishCollateral eligibility of bonds issued or guaranteed by the Greek government
Kreikan valtion liikkeeseen laskemien tai takaamien joukkolainojen hyväksyminen vakuudeksi
EnglishSTEP as a non-regulated market acceptable for collateral management purposes
STEP-markkinat hyväksyttävien ei-säänneltyjen markkinoiden listalle
EnglishSecond public consultation on CCBM2 (Collateral Central Bank Management)
Toinen keskuspankkien vakuushallintaa (CCBM2) koskeva kannanottopyyntö
EnglishLoan-level information requirements for ABSs in the Eurosystem collateral framework
Lainakohtaiset tiedot omaisuusvakuudellisista arvopapereista eurojärjestelmän vakuuskäytännössä
EnglishIt could become collateral for loans beyond the balance of payments facility.
Se voisi olla lainojen lisävakuutena maksutasejärjestelyn ohella.
EnglishThe emerging thinking is to recognise a broader range of collateral than was previously proposed.
Ajatuksena olisi hyväksyä suurempi valikoima vakuuksia kuin aikaisemmin ehdotettiin.
EnglishOpinion on financial collateral arrangements (CON/2004/27)Belgium, 4.8.2004, pdf 37 kB, en . fr
Lausunto rahoitusvakuusjärjestelyistä (CON/2004/27)Belgia, 4.8.2004, pdf 37 kB, en . fr
EnglishFurther temporary expansion of the list of assets eligible as collateral
Vakuuskelpoisten omaisuuserien valikoiman tilapäinen laajentaminen
EnglishThe banking sector is asking for more collateral and higher risk premiums.
Pankkiala vaatii enemmän vakuuksia ja suurempia riskipreemioita.
EnglishThe collateral damage of our failure to act will be immense.
Meidän epäonnistumisestamme siviileille aiheutuvat vahingot ovat aikanaan valtavat.
EnglishThis will free up collateral and support money market activity.
Näin vapautetaan käyttöön vakuuksia ja tuetaan rahamarkkinoiden toimintaa.
EnglishThat is where cholera and other problems sneak in as a collateral problem because of bad sanitation.
Siellä kolera ja muut ongelmat leviävät salakavalasti huonon jätevesihuollon vuoksi.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "collateral":

collateral
English