EN

close {adjektiivi}

volume_up
The close collaboration of these institutions is necessary in order to achieve results.
Näiden toimielinten tiivis yhteistyö on välttämätöntä tuloksien saavuttamiseksi.
We need a close partnership with the Commission, but we do not need collusion.
Komission kanssa on perustettava tiivis kumppanuus mutta ei mitään salaliittoa.
I am determined to ensure that the close cooperation between our institutions continues.
Aion taata määrätietoisesti, että tiivis yhteistyö toimielintemme välillä jatkuu.
These reflections will also take into account the close connection with the IGC preparatory work.
Näissä pohdinnoissa otetaan huomioon myös läheinen yhteys HVK:n valmistelutyöhön.
The close cooperation between the Committee on Petitions and the European Ombudsman is also to be commended.
Myös vetoomusvaliokunnan ja oikeusasiamiehen läheinen yhteistyö on kiitettävää.
Russia is not only a close neighbour for us, it is also a strategic partner.
Venäjä ei ole vain läheinen naapuri, se on myös strateginen kumppani.
close
volume_up
lähi- {adj.} (ystävistä, sukulaisista)
It is clear that the Union already has a deep and close relationship with the countries of the Mediterranean and the Middle East.
On selvää, että unionilla on jo nyt syvä ja läheinen suhde Välimeren ja Lähi-idän maihin.
Similarly, in the Middle East we have been asking for closer US engagement from the very outset.
Myös Lähi-idässä olemme toivoneet heti alusta lähtien Yhdysvaltojen tiiviimpää osallistumista.
Mr President, the High Representative has just eloquently demonstrated how close hope and despair are in the Middle East.
(EN) Arvoisa puhemies, korkea edustaja esitti juuri vakuuttavasti, miten lähellä toivo ja epätoivo ovat toisiaan Lähi-idässä.
A Europe that is close to the citizen - that is our ambition and our desire.
Kunnianhimoinen tavoitteemme ja tahtomme on kansalaisia lähellä oleva Eurooppa.
This is how Europe needs to be close to the citizens, Mr President!
Arvoisa puhemies, tämä on kansalaisia lähellä oleva Eurooppa!
Another issue that is close to my heart is file sharing.
Toinen sydäntäni lähellä oleva asia on tiedostojen jakaminen.
A close relationship between doctor and patient is not enough.
Kiinteä suhde lääkärin ja potilaan välillä ei ole riittävä.
Close cooperation with the ASEAN countries is clearly desirable.
Kiinteä yhteistyö ASEAN-maiden kanssa on varmasti toivottavaa.
As Mrs Kratsa said, there is a close connection between the development of an economy and the percentage of employment in the services sector.
Kuten esittelijä Kratsa totesi, talouden kehittyminen ja palvelualalle työllistyneiden prosenttiosuus liittyvät kiinteästi toisiinsa.
close (myös: critical)
It was a roll-call vote and it was a clear result, even though it was close.
Toimitimme nimenhuutoäänestyksen, jonka tulos oli selvä, vaikkakin täpärä.
Although it was very close, it re-establishes the value of the principle of subsidiarity within the European Union and its institutions.
Vaikka tulos oli hyvin täpärä, sillä vahvistettiin uudelleen toissijaisuusperiaate Euroopan unionissa ja sen toimielimissä.
I know the vote was very close, Mr Van Orden, but I do not think what Mrs Harms had to say affected the outcome of the vote.
Jäsen Van Orden, tiedän, että äänestys oli täpärä, mutta en usko, että jäsen Harmsin puheenvuoro vaikutti äänestystulokseen.
Europe really must show today that it is more attentive and closer to our fellow citizens when it comes to the difficulties they are facing.
Unionin on nyt todellakin osoitettava olevansa tarkkaavainen ja lähellä kansalaisiaan, kun nämä kohtaavat vaikeuksia.
As you see, therefore, we are keeping a close eye on the progress made in this matter.
Kuten siis huomaatte, seuraamme tätä tapausta erittäin tarkkaavaisesti.
(FR) Mr President, I heard you and I paid close attention to what you said.
(FR) Arvoisa puhemies, kuuntelin teitä hyvin tarkkaavaisesti.
I voted for this report as I welcome its extremely close look at the complexity of the issue of the Roma community in the EU.
Äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä olen tyytyväinen siihen, että siinä luodaan erittäin perusteellinen katsaus EU:n romaniyhteisöä koskevaan monitahoiseen kysymykseen.
close (myös: stringent, taut, tense, tight)
close
volume_up
läheinen {subst.} (ystävistä, sukulaisista)
These reflections will also take into account the close connection with the IGC preparatory work.
Näissä pohdinnoissa otetaan huomioon myös läheinen yhteys HVK:n valmistelutyöhön.
The close cooperation between the Committee on Petitions and the European Ombudsman is also to be commended.
Myös vetoomusvaliokunnan ja oikeusasiamiehen läheinen yhteistyö on kiitettävää.
Russia is not only a close neighbour for us, it is also a strategic partner.
Venäjä ei ole vain läheinen naapuri, se on myös strateginen kumppani.

Esimerkkejä "close"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis brings the explanations of vote, and the agenda for the morning, to a close.
Keskustelu äänestysselityksistä ja tämän aamupäivän esityslistasta on päättynyt.
EnglishClose any Internet Explorer or Windows Explorer windows that are currently open.
Sulje kaikki Internet Explorerin tai Windows Resurssienhallinnan avoimet ikkunat.
EnglishWe will pay very close attention to the correct application of this legislation.
Aiomme kiinnittää todella tarkkaa huomiota tämän säädöksen oikeaan soveltamiseen.
EnglishWe are all paying very close attention to the reactions of Zimbabwe's neighbours.
Kiinnitämme kaikki erittäin tarkoin huomiota Zimbabwen naapurimaiden reaktioihin.
EnglishWe have experienced the effects of this close to home during the recent floods.
Olemme jo kokeneet tämän vaikutukset lähiseuduilla äskettäisten tulvien aikana.
EnglishThe European Commission has been blamed for not keeping a close enough eye on it.
Euroopan komissiota moititaan siitä, että se on valvonut toimistoa liian vähän.
EnglishClearly, the free trade agreement with South Korea is close to being concluded.
EU:n ja Etelä-Korean välinen vapaakauppasopimus on selvästi viittä vaille valmis.
EnglishThis will convince people that the institutions are effective and close to them.
Se vakuuttaa ihmiset siitä, että toimielimet ovat tehokkaita ja heitä lähellä.
EnglishBut we must careful not to close the door to this new experiment in government.
Meidän on kuitenkin varottava sulkemasta ovia tältä uudelta hallituskokemukselta.
EnglishClose cooperation is undoubtedly needed in order to combat illegal immigration.
Tarvitaan epäilemättä tiivistä yhteistyötä laittoman maahanmuuton torjumiseksi.
EnglishOn the other hand, many small farms in disadvantaged regions are having to close.
Toisaalta monet syrjäseutujen pientilat ovat joutuneet lopettamaan toimintansa.
EnglishIt has become essential to close ranks for the supply and security of energy.
Nyt täytyy vetää yhtä köyttä energian toimittamisen ja toimitusvarmuuden alalla.
EnglishTo close, I should like to thank the rapporteur for his constructive cooperation.
Puheenvuoroni päätteeksi haluan kiittää esittelijää rakentavasta yhteistyöstä.
EnglishClose anyInternet Explorer or Windows Explorer windows that are currently open.
Kun Internet Explorer on palauttanut oletusasetukset, valitse Sulje ja valitse OK.
EnglishClose all other media programs that are using the decoder, and then try again.
Sulje kaikki muut dekooderia käyttävät mediaohjelmat ja yritä sitten uudelleen.
EnglishWe need a close partnership with the Commission, but we do not need collusion.
Komission kanssa on perustettava tiivis kumppanuus mutta ei mitään salaliittoa.
EnglishI will close by saying that we will ensure that this issue stays on the agenda.
Lopuksi totean, että pidämme huolen siitä, että asiaa käsitellään jatkossakin.
EnglishAs a federalist, I would like decisions to be made as close to citizens as possible.
Federalistina haluan, että päätökset tehdään mahdollisimman lähellä kansalaisia.
EnglishThe only logical response is to close them all down and end this terrible threat.
Ainut looginen ratkaisu on sulkea kaikki ydinvoimalat ja lopettaa koko kauhea uhka.
English   Mr President, this debate is close to the hearts of the citizens of Europe.
   Arvoisa puhemies, tämä keskustelu on lähellä Euroopan kansalaisten sydäntä.