EN chip
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

chip (myös: cavity, gap, hole, mesh)
volume_up
reikä {subst.}
chip (myös: burrow, cavity, crevice, dimple)
volume_up
kolo {subst.}
chip (myös: shaving, sliver, splint, woodchip)
volume_up
lastu {subst.}
chip (myös: dent, dimple, dint)
volume_up
kolhu {subst.}
chip
chip (myös: cleft, dent, hack, notch)
volume_up
lovi {subst.}
chip (myös: glimmer, twinkle, glitter)
volume_up
pilke {subst.}

2. Urheilu

chip
volume_up
chippi {subst.}

3. Elektroniikka

chip
volume_up
siru {subst.}
The built-in TPM chip ensures that your email and other info remains sensitive and protected.
Sisäinen TPM-siru varmistaa, että sähköpostiviestisi ja muut tiedot pysyvät luottamuksellisina ja suojattuina.
The chip, only a few millimetres wide, can contain, receive and transmit information without any cable connection.
Vain muutaman millimetrin kokoinen siru pystyy tallentamaan, ottamaan vastaan ja lähettämään langattomasti tietoa.
Similar applications are already in use, such as a chip that can convey real-time information about tyre pressure to a driver.
Käytössä on jo samanlaisia sovelluksia, kuten siru, joka pystyy antamaan kuljettajalle reaaliaikaista tietoa rengaspaineista.
chip
volume_up
piisiru {subst.}

4. Amerikanenglanti

chip
volume_up
sipsi {subst.}

5. Britannian-englanti

Esimerkkejä "chip"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishGaddafi uses 30 million Africans who want to come to Europe as a bargaining chip.
Gaddafi käyttää 30 miljoonaa EU:hun haluavaa afrikkalaista neuvottelukeinona.
English   Mr President, allow me to chip in with my own, somewhat different angle.
   Arvoisa puhemies, saanen esittää väliin oman hieman erilaisen näkökulmani.
EnglishWe do not need a chip, which will only cost money and serve no useful purpose.
Emme tarvitse sirua, sillä se tuo ainoastaan lisäkustannuksia eikä siitä ole mitään hyötyä.
EnglishPerhaps the Commission can chip in and give that confidence a basis.
Ehkä komissiokin voi auttaa osaltaan perustan antamisessa tälle luottamukselle.
EnglishThere seems to be a perception that European agriculture can be used as an easy bargaining chip.
Vallalla näyttää olevan käsitys, että EU:n maataloutta voidaan käyttää helppona pelinappulana.
EnglishHowever, tests have shown that technical problems occur when a chip is introduced in each visa sticker.
Testeissä on kuitenkin paljastunut teknisiä ongelmia sirun viisumitarraan lisäämisen yhteydessä.
EnglishEqually important is the debate on the technical and legal aspects of the right to 'chip silence'.
Yhtä tärkeää on keskustella "radiohiljaisuutta" koskevista teknisistä ja oikeudellisista näkökohdista.
EnglishThere was no reference to the issue of the chip in passports in the information – the response – that you gave.
Antamissanne vastauksissa ette kuitenkaan maininnut passien tietosirua.
EnglishHuman rights are too important to be used as a bargaining chip in interinstitutional negotiations.
Ihmisoikeudet ovat aivan liian arvokkaita käytettäväksi pelinappulana toimielinten välisissä neuvotteluissa.
EnglishAgriculture remains a bargaining chip in trade agreements.
Maatalous on edelleen pelinappulana kauppasopimuksissa.
EnglishShalit's case should not become a bargaining chip.
Shalitin tapauksesta ei saa tulla poliittista pelinappulaa.
EnglishThe use of a memory chip will make it possible to store all the necessary information on origin, breed and ownership.
Muistisirun avulla voidaan dokumentoida kaikki välttämättömät tiedot alkuperästä, rodusta ja omistajasta.
EnglishHuman rights cannot be used as a bargaining chip.
Ihmisoikeuksia ei voida käyttää pelinappulana.
EnglishIt is an investigation into the anti-violence chip, which is mentioned specifically in Article 22 of the new Directive.
Kyseessä on tutkimus väkivallan vastaisesta sirusta, jota pohditaan juuri uuden direktiivin 22 artiklassa.
EnglishIn my own country, wood chip energy production from waste wood is now becoming very competitive and important.
Omassa maassani haketuotanto - puun jätteistä saatava energia - on nyt tulossa hyvin kilpailukykyiseksi ja tärkeäksi.
EnglishThe technology behind this step, RFID, is called a tag: an electric component made of a chip and an antenna.
Tämä innovaatio perustuu RFID-teknologiaan, tagiin, joka on mikrosirusta ja antennista koostuva elektroninen komponentti.
EnglishWhen I read this article, I could not stop myself from thinking that my daughter' s life is not even worth a single roulette chip.
Lukiessani artikkelia en voinut olla ajattelematta, ettei tyttäreni ole edes pelirahakkeen arvoinen.
EnglishThey have subjected agriculture to the WTO's rules, whereby it has been used as a bargaining chip for other interests.
Ne ovat alistaneet maatalouden WTO:n säännöille, jolloin sitä on käytetty pelinappulana muiden etujen saamiseksi.
EnglishGilad Shalit should not be made a bargaining chip by the terrorist organisation Hamas but should be released immediately.
Gilad Shalitista ei saa tulla terroristijärjestö Hamasin pelinappulaa, vaan hänet on vapautettava välittömästi.
EnglishA single chip card can make everyday payments in several currencies, and provide a number of other functions.
Itse asiassa yhdellä ainoalla älykortilla voisi maksaa päivittäiset maksut useilla valuutoilla sekä hoitaa muitakin asioita.