EN

charitable {adjektiivi}

volume_up
Personally, I have problems using the adjective "charitable" at all.
Omasta puolestani pidän ongelmallisena sitä, että ylipäänsä käytetään "hyväntekeväisyys"sanaa.
charitable (myös: merciful)
volume_up
laupias {adj.}

Esimerkkejä "charitable"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe same should be the case for charitable organisations which carry out a public service.
Sama voisi koskea myös julkisia palveluja tarjoavia hyväntekeväisyysjärjestöjä.
EnglishBut this seems more like poorer countries making charitable contributions to prosperous ones.
Mutta tämä vaikuttaa siltä, että köyhemmät maat avustavat rikkaita.
EnglishPersonally, I have problems using the adjective "charitable" at all.
Omasta puolestani pidän ongelmallisena sitä, että ylipäänsä käytetään "hyväntekeväisyys"sanaa.
EnglishOmar al-Bashir's decision to expel charitable organisations from Darfur will result in further crimes.
Omar Al-Bashirin päätös karkottaa avustusjärjestöt Darfurista aiheuttaa uusia rikoksia.
EnglishHer mother and the African charitable organisation HEAL Africa have been her only support.
Ainoastaan hänen äitinsä ja afrikkalainen hyväntekeväisyysjärjestö HEAL Africa ovat tukeneet häntä.
EnglishEnlargement is, then, not a charitable act or a work of mercy.
Laajentuminen ei siis ole hyväntekeväisyyttä tai armeliaisuutta.
EnglishIn France alone, 80 million meals are served each year by the charitable organisation Restos du Cœur.
Pelkästään Ranskassa hyväntekeväisyysjärjestö Restos du Cœur jakaa joka vuosi 80 miljoonaa ateriaa.
EnglishThe European Union is neither a charitable institution nor the champion of prosperity and freedom for the people.
Euroopan unioni ei ole hyväntekeväisyysjärjestö eikä kansan hyvinvoinnin ja vapauden puolustaja.
EnglishOnce upon a time there was a Spanish constitution stating that Spaniards should be fair and charitable.
Espanjalaisessa perustuslaissa todettiin aikoinaan, että espanjalaisten on oltava oikeudenmukaisia ja hyväntahtoisia.
EnglishI suspect they will not be that charitable.
En usko heidän suhtautuvan niihin kovinkaan suopeasti.
EnglishThis sounds charitable, but is inappropriate.
Tämä kuulostaa hyväntahtoiselta mutta on epäsopivaa.
EnglishThey are not just humane or charitable policies.
Ne eivät ole pelkkää humanitaarista politiikkaa.
EnglishWe do not belong to charitable organisations.
Emme me täällä kuulu hyväntekeväisyysjärjestöihin.
EnglishIt is the ECB’s intention to continue to donate funds to charitable organisations in the future, once a sufficient amount has been raised.
Tarkoituksena on jatkossakin lahjoittaa rahaa hyväntekeväisyysjärjestöille, kun varoja kertyy.
EnglishOn the other hand, we cannot stop donations being made to charitable organisations or for academic or research purposes.
Toisaalta emme voi estää lahjoituksia hyväntekeväisyysjärjestöille, akateemisiin tarkoituksiin tai tutkimustarkoituksiin.
EnglishThe EU has a moral and political obligation to provide charitable assistance and to help reconstruct the region in the future.
EU:lla on moraalinen ja poliittinen velvollisuus tarjota armeliaasti apuaan ja auttaa alueen tulevassa jälleenrakennuksessa.
EnglishIt is nice that the Liberal party still wants to add a charitable slant to this poor position but it does not change the effect.
On hyvä asia, että liberaalipuolue haluaa perustella tätä kantaansa hyväntekeväisyydellä, mutta se ei muuta sen vaikutuksia.
EnglishI believe it is wrong to see investments in social stability and social security as nothing more than charitable handouts.
Mielestäni on väärin, että investoinnit sosiaaliseen vakauteen ja sosiaaliseen turvallisuuteen nähdään pelkkänä hyväntekeväisyytenä.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, we have already heard quite a bit about the importance of charitable associations and foundations.
Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, jotain on jo sanottukin yleishyödyllisten yhdistysten ja säätiöiden tärkeydestä.
EnglishIf the European Union seeks to formulate a charitable and fair asylum policy, there must be a political will to back this up.
Jos Euroopan unionin tarkoituksena on suopean ja oikeudenmukaisen turvapaikkapolitiikan suunnittelu, sille on saatava poliittinen tuki.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "charitable":

charitable