"channel" - Suomenkielinen käännös

EN

"channel" suomeksi

EN channel
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

channel
volume_up
kanava {subst.} (TV & radio)
In Channel, enter the channel that you want to record.
Valitse Kanava-kohdassa tallennettava kanava.
In Channel, enter the channel that you want to record.
Valitse tallennettava kanava Kanava-kohdassa.
The channel specified does not depend on the physical 1394 port chosen on the adapter.
Määritetty kanava ei ole riippuvainen sovittimessa valitusta fyysisestä portista 1394.
channel (myös: chunnel)
volume_up
kanaali {subst.}
It is called the English Channel, or la Manche, if you prefer.
Sen nimi on Englannin kanaali tai la Manche - jos pidätte enemmän siitä nimestä.
It has deliberately been reduced to 20 to include the Channel.
Vaatimusta on tarkoituksellisesti vähennetty 20: een, jotta kanaali saadaan siihen mukaan.
channel (myös: chute, drain, gouge, groove)
volume_up
kouru {subst.}
channel
volume_up
uoma {subst.}

2. Merenkulku

channel
volume_up
reitti {subst.}
This is also a transit region for drugs and arms smuggling, as well as a channel for illegal emigration to Europe.
Se on myös läpikulkualue huumeiden ja aseiden salakuljetukselle sekä reitti laittomalle maahanmuutolle Eurooppaan.
channel

Esimerkkejä "channel"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishDuring Mr Khatami’s presidency, we used this channel of engagement to good effect.
Presidentti Khatamin virkakaudella käytimme tätä keskusteluyhteyttä tehokkaasti.
EnglishYou can change the title of a scheduled recording based on the channel and time.
Voit muuttaa kanavaan ja kellonaikaan perustuvan ajoitetun tallennuksen nimikettä.
English(B5-0203/2002) by Mr Marchiani, on behalf of the UEN Group, on the Channel Tunnel;
B5-0203/2002 Marchiani UEN-ryhmän puolesta kanaalin ali kulkevasta tunnelista,
EnglishYou can set up your TV signal again and select a different channel-changing speed.
Voit määrittää TV-signaalin uudelleen ja valita toisen kanavan vaihtonopeuden.
EnglishThe channel is funded not by Russian businessmen, but by Russian propagandists.
Kanavaa eivät rahoita venäläiset liikemiehet vaan venäläiset propagandan levittäjät.
EnglishHowever, unfortunately for this channel, the two victims had been badly chosen.
Mutta, valitettavasti kanavan kannalta, nämä kaksi uhria olivat hyvin huono valinta.
EnglishWe simply do not know how many people will be in the Channel Tunnel at a given time.
Emme yksinkertaisesti tiedä, montako ihmistä kanaalitunnelissa on tiettynä aikana.
EnglishAs a result, Channel Tunnel freight services are now in a state of deep crisis.
Tämän seurauksena kanaalin tunnelin rahtikuljetuspalvelut ovat nyt suuressa kriisissä.
EnglishAn important step now would be to set up an Estonian TV channel broadcasting in Russian.
Venäjänkielisen virolaisen televisiokanavan perustaminen olisi nyt tärkeä askel.
EnglishWe should also channel aid to producers who will improve the quality of their produce.
Lisäksi tukea olisi suunnattava tuottajille, jotka parantavat tuotteidensa laatua.
EnglishThe Commission and Parliament form a channel of communication, and we need each other.
Komissio ja parlamentti muodostavat viestintäkanavan, ja me tarvitsemme toisiamme.
English3:33 So the device that you see is a 14-channel, high-fidelity EEG acquisition system.
3:33 Laite, jonka näette on 14-kanavainen, korkealaatuinen EEG-tallennuslaite.
EnglishPress the ENTER button to quickly go back to the last channel you were watching.
Siirry nopeasti takaisin edelliseen kanavaan, jota katselit, painamalla ENTER-painiketta.
EnglishIn Frequency, click the - or + button to specify how often you want to record the channel.
Määritä Taajuus-kohdassa painikkeella - tai +, miten usein kanavaa tallennetaan.
EnglishThe set-top box TV channel changing speed may have been configured incorrectly.
Televisiosovittimen televisiokanavan vaihtonopeus on määritetty väärin.
EnglishAs I come out of the water, Solly arrives at a deep section, a channel between us.
Kun nousen vedestä, Solly tulee syvänteeseen, välillämme olevaan uomaan.
EnglishWe can say that liberals have a kind of a two-channel, or two-foundation morality.
Voimme sanoa, että liberaaleilla on kaksikanavainen, kahteen pilariin perustuva moraali.
EnglishI share Mr Watson’s view that it is time we looked for a legal migration channel.
Jaan jäsen Watsonin näkemyksen, jonka mukaan on aika pohtia laillista maahanmuuttokanavaa.
EnglishThere is, of course, a problem on some ferries, particularly those crossing the Channel.
Joillakin lautoilla, erityisesti kanaalin ylitse kulkevilla, on tietenkin ongelmia.
EnglishIt has European ramifications as far as the Channel Tunnel work is concerned.
Kanaalitunnelista puhuttaessa siitä on Euroopan laajuisia seuraamuksia.