EN

chance {substantiivi}

volume_up
This is a chance to make Europe relevant to people and not just to markets.
Tämä on mahdollisuus tehdä Euroopasta tärkeä kansalaisille, ei vain markkinoille.
This could be a real chance to boost European competitiveness in the world.
Tämä voi olla todellinen mahdollisuus lisätä Euroopan kilpailukykyä maailmassa.
An organ transplant is the last chance of life for thousands of people every day.
Elinsiirto on joka päivä tuhansille ihmisille viimeinen mahdollisuus pysyä hengissä.
In my view, Parliament has a chance to give a political response of that kind.
Mielestäni parlamentilla on tilaisuus antaa tällainen poliittinen vastaus.
This is a chance for Baroness Ashton to demonstrate what she is actually made of.
Korkealla edustajalla Ashtonilla on nyt hyvä tilaisuus osoittaa kykynsä.
We now have the chance to get the ambitious independence process right.
Meillä on nyt tilaisuus toteuttaa kunnianhimoinen itsenäistymisprosessi kunnolla.
BSE did not occur by chance, it was an inbuilt consequence of the system.
BSE ei ollut sattuma, vaan järjestelmän sisäinen seuraus.
It is not by chance that almost all European island regions are Objective 1.
Ei ole mikään sattuma, että kaikki Euroopan saaret kuuluvat tavoite 1 -alueisiin.
It is not by chance that these two have been disregarded up to now.
Ei ole sattuma, että juuri näitä kahta tavoitetta on vähätelty viime aikoihin asti.
Todennäköisyys, että tämä jonain päivänä tapahtuu, on hyvin pieni.
In other words, the chance of an infant dying in Angola is about 4000% more than it is in an EU country.
Imeväisen todennäköisyys menehtyä on toisin sanoen Angolassa noin 4 000 prosenttia suurempi kuin EU-maassa.
The chance of a woman dying when giving birth in Sweden is 1 to 17 000; in Afghanistan the ratio is 1 to 8.
Todennäköisyys sille, että nainen kuolee synnytykseen, on Ruotsissa 1:17 000, kun vastaava suhdeluku Afganistanissa on 1:8.

Esimerkkejä "chance"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishYou have a chance to rebuild a Commission that can win the support of this House.
Teillä on mahdollisuus muodostaa komissio, joka pystyy saamaan parlamentin tuen.
EnglishDo you think this has a real chance of being more widely accepted in the Council?
Luuletteko, että tämä ajatus voi todella saada laajempaa kannatusta neuvostossa?
EnglishYou will get another chance during the second reading of the budget in December.
Joulukuussa talousarvion toisen käsittelyn yhteydessä saatte uuden tilaisuuden.
EnglishOtherwise we will never have a chance to ask whether we are paying a fair price.
Muuten meillä ei ole koskaan mahdollisuutta kysyä, maksammeko kohtuullista hintaa.
EnglishLet us give it a chance before reading the last rites to product harmonisation.
Antakaamme sille mahdollisuus ennen kuin luovumme tuotteiden yhdenmukaistamisesta.
EnglishIn this sense, Mr Watson, it was not by chance that I brought the subject up.
Arvoisa jäsen Watson, tässä mielessä ei ollut sattumaa, että otin aiheen esille.
EnglishNow is the time to do this because there is currently a good chance of succeeding.
Teemme sen nyt, koska nyt on se hetki, jolloin kaikki nämä asiat voivat onnistua.
EnglishIf our citizens are informed, they stand a better chance of avoiding infection.
Kun kansalaiset saavat tietoa, heillä on paremmat mahdollisuudet välttää tartunta.
EnglishWe have a chance today, and in the vote tomorrow, to give a very clear signal.
Meillä on tänään ja huomisessa äänestyksessä tilaisuus antaa hyvin selvä signaali.
EnglishWe must do so now because that is the only chance we have to take Europe forward.
Tämä on tehtävä nyt, sillä se on ainoa mahdollisuutemme auttaa Eurooppaa eteenpäin.
EnglishThey should be given the chance to build up their own lives with small loans.
Heille on annettava mahdollisuus rakentaa oma elämänsä pienten lainojen avulla.
EnglishCloning technology leaves nothing to chance, and makes bad copies.
Kloonitekniikassa ei jätetä mitään sattuman varaan, ja siinä vain kopioidaan.
EnglishIf we do not, there is the chance of certain groups of people being exploited.
Jos emme tee sitä, tietyt ihmisryhmät ovat vaarassa joutua riiston kohteeksi.
EnglishIt is not by chance that almost all European island regions are Objective 1.
Ei ole mikään sattuma, että kaikki Euroopan saaret kuuluvat tavoite 1 -alueisiin.
EnglishAn organ transplant is the last chance of life for thousands of people every day.
Elinsiirto on joka päivä tuhansille ihmisille viimeinen mahdollisuus pysyä hengissä.
EnglishThis is not by chance; the neighbouring countries always know the situation better.
Tämä ei ole sattumaa, sillä naapurivaltiot tuntevat tilanteen aina parhaiten.
EnglishThis is necessary if the democratic path is to stand a chance of success there.
Tätä tarvitaan, jos demokratialle halutaan antaa menestymisen mahdollisuus.
EnglishTherefore, we now have the chance to remedy the situation, if only in part.
Meillä on siksi nyt tilaisuus korjata tämä tilanne, joskin ainoastaan osittain.
EnglishWhether it will get there I do not know, but we should give it the chance.
En tiedä, onnistuuko Turkki tässä, mutta meidän tulisi antaa sille mahdollisuus.
EnglishLet us seize this opportunity and use this chance to at last make Eurodac a reality.
Hyödyntäkää tämä tilaisuus, ja hyödyntäkää tilaisuus toteuttaa lopultakin Eurodac!