"chaff" - Suomenkielinen käännös

EN

"chaff" suomeksi

EN

chaff {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
2. Maatalous
chaff
3. Kuvainnollinen
chaff (myös: heap, junk, scrap, wreck)
chaff (myös: drivel, junk, litter, trash)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "chaff":

chaff

Esimerkkejä "chaff"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI think we have managed to separate the wheat from the chaff.
Olen sitä mieltä, että emme ole vielä onnistuneet kitkemään kaikkia rikkaruohoja.
EnglishWe must therefore separate the wheat from the chaff.
Siksi meidän täytyy erottaa jyvät akanoista.
EnglishWe must therefore separate the chaff from the wheat.
Siksi meidän on erotettava jyvät akanoista.
EnglishIf we had done otherwise we would now find ourselves with a telephone directory which would prevent us from separating the wheat from the chaff.
Muussa tapauksessa meillä olisi nyt puhelinluettelo, josta olisi mahdotonta erottaa jyviä akanoista.
EnglishOnce again, effective controls and sanctions to separate the wheat from the chaff will make or break this legislation.
Tehokkaat valvontatoimenpiteet ja seuraamukset jyvien erottamiseksi akanoista ratkaisevat jälleen kerran tämän säädöksen kohtalon.
Englishto separate the wheat from the chaff
EnglishResources should therefore be found in order to separate the wheat from the chaff, and the list of safe third countries is one of those.
Käyttöön olisi näin ollen saatava väline jyvien erottamiseksi akanoista, ja turvallisten kolmansien maiden luettelo on yksi tällainen väline.
EnglishTo use your own words, there is a lot to be done to separate the wheat from the chaff, those concerns which we can work on and those on which we cannot.
Käyttääkseni omia sanojanne, jyvien erottamiseksi akanoista tarvitaan paljon työtä, sen erottamiseksi, minkä osalta voimme tehdä jotakin ja minkä osalta emme.
EnglishThere must be Community rules on qualifications for and the exercise of this profession so that the consumer can sort the wheat from the chaff and know he can trust financial service providers.
Yhteisön ammatin harjoittamista koskevien säädösten on huolehdittava siitä, että kuluttaja voi erottaa jyvät akanoista ja voi luottaa rahoituspalveluiden toimittajiin.
EnglishYou have to get to know your way around what the multimedia world has to offer in order to be able to separate the wheat from the chaff, select what is of value and hone your judgement.
Ihmisten on opeteltava kanssakäyminen multimediamaailman tarjousten kanssa, jotta he pystyvät erottamaan jyvät akanoista, tekemään arvopohjaisen valinnan ja parantamaan arvostelukykyään.