"cave" - Suomenkielinen käännös

EN

"cave" suomeksi

volume_up
cave {subst.}

EN cave
volume_up
{substantiivi}

cave (myös: cavern, chamber, den, grotto)
volume_up
luola {subst.}
Mr President, Commissioner, the Balkans are not purely a dark cave, politically speaking.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Balkan ei ole pelkästään pimeä luola, poliittisessa mielessä.
cave (myös: sett)
volume_up
luolasto {subst.}
cave (myös: cavern, cavity, chamber, hole)
volume_up
onkalo {subst.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "cave":

cave

Esimerkkejä "cave"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAn area of my own country, the dripstone cave of Aggtelek, is also classified as wilderness.
Myös kotimaassani sijaitseva Aggtelekin tippukiviluola on luokiteltu erämaaksi.
EnglishI am sorry that the Agriculture Minister, Mr Brown, seemed to cave in.
Olen pahoillani siitä, että maatalousministeri Brown näytti antavan periksi.
EnglishWe must welcome this approach, which represents a refusal to cave in.
Tällaista periksiantamattomuutta voidaan pitää myönteisenä ilmiönä.
EnglishThe image reminded me of a cave painting, and echoed how primitive we still are in so many ways.
Kuva toi mieleeni luolamaalauksen ja muistutti, kuinka alkukantaisia yhä olemme niin monin tavoin.
EnglishDuring one of his trips, he was trapped in a cave and had to be freed by the french rescue services.
Eräällä tutkimusmatkalla hän jäi satimeen luolaan, ja ranskalaisen pelastuspalvelun täytyi pelastaa hänet.
EnglishBut this time it's not a tiger at the cave mouth.
Mutta tällä kertaa se ei ole tiikeri luolan suulla.
EnglishWhat is more, the political leaders of this society should not cave in under threats from extremists and terrorists.
Lisäksi tämän yhteisön poliittiset johtajat eivät saa antaa ääriainesten ja terroristien painostaa itseään uhkauksin.
EnglishFirst of all, we have reformed the CAP in order to cave in to the demands of the US Administration in the Uruguay Round negotiations.
Olemme ensinnäkin uudistaneet YMP:tä, jotta voisimme taipua Yhdysvaltain hallituksen vaatimuksiin Uruguayn kierroksen neuvotteluissa.
EnglishAt times, the pressure on Parliament to cave in, to divide, to give up our legislative role, was barely tolerable.
Euroopan parlamenttia painostettiin välillä erittäin ankarasti antamaan periksi, olemaan keskuudessaan erimielinen ja luopumaan lainsäätäjän tehtävästään.
EnglishIt is not about shivering around a candle in a cave: it is about a future that can be more positive and attractive than today's.
Se ei tarkoita hytisemistä luolassa kynttilänvalossa: se tarkoittaa tulevaisuutta, joka voi olla myönteisempi ja houkuttelevampi kuin tämä päivä.
EnglishThey realized that, in 6,000 years of storytelling, they've gone from depicting hunting on cave walls to depicting Shakespeare on Facebook walls.
Heille valkeni, että tarinankerronnan 6000 vuoden aikana he ovat siirtyneet metsästystä esittävistä luolamaalauksista esittämään Shakespearea Facebookissa.
EnglishWe did not 'cave in', as the rapporteur said; however, we did express our opinion that we are not convinced that we can just treat people in this way.
Me emme " menneet polvillemme" , kuten esittelijä sanoi; me kylläkin ilmaisimme mielipiteemme, ettemme ole vakuuttuneita siitä, että ihmisiä saa ilman muuta kohdella sillä tavoin.
EnglishThat is why it is important that we really stand firm with regard to this 30% and that we do not cave in to accept 20% if the rest of the world does not join in.
Siksi on tärkeää ajaa päättäväisesti eteenpäin 30 prosentin tavoitetta sen sijaan, että taivumme hyväksymään 20 prosentin tavoitteen, jos muu maailma ei osallistu toimiin.
EnglishTherefore, I would like to make it very clear that if we go beyond the principles and start discussing the details, there is one principle I will never cave in on.
Tästä syystä haluan tehdä hyvin selväksi, että jos sivuutamme periaatteet ja alamme keskustella yksityiskohdista, on olemassa periaate, josta en aio missään tapauksessa tinkiä.
EnglishThe growing support for a FTT must be driven hard by public opinion for governments to act, and not to cave in to the people for whom greed is not enough.
Julkisen mielipiteen on edistettävä voimakkaasti rahoitustapahtumista perittävää veroa, jotta hallitukset toteuttavat toimia eivätkä anna periksi henkilöille, joiden ahneus on pohjaton.
EnglishWhy does a millionaire prince not live in the casinos of London, why does he not live in the Bahamas and not in the lap, for example, of beautiful women, but goes to live and die in a cave?
Miksei miljonääriprinssi elä Lontoon kasinoissa, miksei hän elä Bahamalla ja esimerkiksi kauniiden naisten sylissä vaan elää ja kuolee jossakin luolassa?
EnglishIn conclusion, and I will finish here Mr President, we do not want to be, as if in a new version of Plato's myth, the shadows in a cave where the true life is the European Council.
Lyhyesti, ja lopetan puheenvuoroni siihen, arvoisa puhemies, emme halua olla kuin Platonin luolavertauksen varjot, samalla kun Eurooppa-neuvosto käyttää todellista valtaa.
EnglishIn my opinion the views and position that were adopted last night were the intelligent, rational, reasonable approach to adopt to this situation and, in my view, is far from a cave-in.
Eilisiltana hyväksytyt näkemykset ja lausunto olivat mielestäni älykäs, järkevä ja maltillinen lähestymistapa tähän tilanteeseen ja kaikkea muuta kuin periksi antamista.