"canvas" - Suomenkielinen käännös

EN

"canvas" suomeksi

EN

canvas {substantiivi}

volume_up
canvas (myös: cloth, drapery, fabric, heath, textile)
Bring me a canvas and some paint, and I will paint a Vermeer much better than I sold that disgusting Nazi.
Tuokaa minulle kangas ja maalia, ja maalaan teille paremman Vermeerin kuin sen, jonka myin sille likaiselle natsille.
canvas (myös: decoration, painting)

Esimerkkejä "canvas"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe Green Paper sought to canvas the views of stakeholders on the way forward.
Vihreässä kirjassa pyrittiin ottamaan selvää asianomaisten tahojen kannoista tästä eteenpäin.
EnglishPaint is a program you can use to create drawings on a blank canvas or on top of other pictures.
Paint on ohjelma, jolla voit piirtää tyhjälle kankaalle tai toisten kuvien päälle.
EnglishMy group has tabled amendments on this, for which I would again like to canvas your support.
Ryhmäni on esittänyt tätä koskevia tarkistuksia, joille pyydän uudelleen teidän tukeanne.
EnglishHowever, most of the canvas which is currently covered by that veil has still to be painted.
Sitä vastoin asian sisältö on vielä lähes kokonaan määrittelemättä.
EnglishThe canvas upon which I work has been painted by these authors who are enjoyed by many people.
Nämä kirjailijat, joiden teoksista monet nauttivat, ovat maalanneet kankaan, jonka parissa työskentelen.
EnglishHowever, far too little effort was made to canvas the opinions of employees working in this industry.
Tämän alan työntekijöiden näkemysten kartoittamiseksi toteutettiin kuitenkin aivan liian vähän toimia.
EnglishIn our cities we have families living under canvas.
Kaupungeissamme on perheitä, jotka elävät majoissa.
EnglishBring me a canvas and some paint, and I will paint a Vermeer much better than I sold that disgusting Nazi.
Tuokaa minulle kangas ja maalia, ja maalaan teille paremman Vermeerin kuin sen, jonka myin sille likaiselle natsille.
EnglishThrough the lens of photographer Brook Burling the sky appears as nature’s canvas, painted with moments of power and serenity.
Valokuvaaja Brook Burlingin linssin läpi taivas näyttää luonnon kankaalta, johon on maalattu tuokiokuvia voimasta ja seesteisyydestä.
EnglishWe need to make sure that we have the policies to operate a fully comprehensive canvas on which all of these developments can take place.
Meidän on varmistettava sellaisten politiikkojen kehittäminen, joiden avulla on mahdollista ylläpitää ympäristöä, jossa kaikki nämä alat voivat kehittyä.
EnglishNot everything which someone sits down and daubs on a canvas is art - I paint in my spare time, incidentally, and that is why I venture my opinion.
Taide ei ole sitä, että joku istahtaa kankaan eteen sivelemään sitä - minä teen muuten sitä myös vapaa-aikanani -, sen takia rohkenen myös antaa eräänlaisen tuomion.
EnglishChina sees that country as a virtually blank canvas that has to be colonised and made accessible, after which it can be further developed in the modern Chinese manner.
Kiina pitää Tiibetiä tyhjänä alueena, joka on asutettava ja josta on tehtävä helppopääsyisempi, minkä jälkeen sitä voidaan ryhtyä kehittämään nyky-Kiinaa vastaavaksi.
EnglishHence, the buyer may not, as is sometimes suggested, complain about his canvas shoes five months after buying them because these have since developed a flaw through wear.
Niinpä ostaja ei esimerkiksi voi, niin kuin joskus luullaan, valittaa olkisandaaleistaan viisi kuukautta ostohetken jälkeen, koska ne ovat tällä välin käytössä kuluneet.
EnglishIt also illustrates once again just how broad this canvas is, and just how extraordinarily diverse the focal points have to be in terms of human rights and human rights defenders.
Se osoittaa myös jälleen kerran, miten laaja tämä aihe on, ja että ihmisoikeuksia ja ihmisoikeuksien puolustajia koskevien toimien painopisteiden on oltava hyvin moninaisia.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "canvas":

canvas