EN

bully {substantiivi}

volume_up
bully (myös: tease, teaser, bullyrag)
Attempts to compromise are always interpreted as weakness by bullies, and China is such a bully.
Kiusaajat tulkitsevat kompromissiyritykset aina heikkoudeksi, ja Kiina on tällainen kiusaaja.
From age 15 to 18, I hated myself for becoming the thing that I loathed: a bully.
Inhosin itseäni 15-vuotiaasta 18-vuotiaaksi asti, koska minusta oli tullut se mitä inhosin: kiusaaja.

Esimerkkejä "bully"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThis whole unseemly saga has more of the politics of the bully boy about it than of democracy.
Koko tämä sopimaton tarina on enemmän kiusaajan politiikkaa kuin demokratiaa.
EnglishThis is a victory for the bully boys; it is a victory for big money and a victory for bureaucrats.
Tämä on kiusaajien voitto, se on suuren rahan voitto ja byrokraattien voitto.
EnglishFrom age 15 to 18, I hated myself for becoming the thing that I loathed: a bully.
Inhosin itseäni 15-vuotiaasta 18-vuotiaaksi asti, koska minusta oli tullut se mitä inhosin: kiusaaja.
EnglishIn Russia, it is common practice to arrest peaceful protestors and bully conscripts.
Venäjällä on tavanomainen käytäntö pidättää rauhanomaisia mielenosoittajia ja simputtaa varusmiehiä.
EnglishHistory has consistently shown that the correct approach is to stand up to a bully.
Historia on johdonmukaisesti osoittanut, että kiusaajan vastustaminen on oikeanlainen lähestymistapa.
EnglishManagers or staff - anyone can become a victim or a bully.
Esimiehet ja työntekijät, kaikki voivat joutua uhriksi tai olla kiusaajia.
EnglishAttempts to compromise are always interpreted as weakness by bullies, and China is such a bully.
Kiusaajat tulkitsevat kompromissiyritykset aina heikkoudeksi, ja Kiina on tällainen kiusaaja.
EnglishWhat is good about this is that no one can bully any other group.
Hyvää tässä on se, ettei yksikään ryhmä voi sortaa toista ryhmää.
EnglishHave they been throwing their weight around the WTO trying to bully the emerging democracies into submission?
Ovatko he kukkoilleet WTO:ssa ja yrittäneet uhkailemalla alistaa uusia demokratioita?
EnglishSo you are saying you would keep the Irish people in the dark and bully them into voting 'yes'.
Sanotte siis, että aiotte pitää Irlannin kansan epätietoisuudessa ja pelotella heidät äänestämään ?kyllä?.
EnglishLook at how they are trying to bully you this morning.
Katsokaa, miten he yrittävät pelotella teitä tänä aamuna.
EnglishHe calls a two-to-one majority in Ireland a 'victory for bully boys'.
Farage kutsuu Irlannin äänestystulosta, jossa kaksi kolmasosaa äänesti sopimuksen puolesta, päällepäsmäreiden voitoksi.
EnglishHowever we cannot allow Russia to bully its neighbours and use its hydrocarbon resources as a diplomatic weapon.
Emme kuitenkaan voi sallia Venäjän uhkailevan naapureitaan ja käyttävän hiilivetyresurssejaan diplomaattisena aseena.
EnglishMugabe is an evil man, a bully and a murderer.
EnglishIt is not for the EU to bully any country into maintaining abolition or enacting abolition of the death penalty.
EU:n asia ei ole pakottaa mitään maata huolehtimaan kuolemanrangaistuksen poistamisesta tai toteuttamaan sen poistamista.
EnglishThe big four pharmaceutical companies act like a cartel: they bully developing countries and they deny them their rights to those drugs.
Neljä suurta lääkeyhtiötä käyttäytyy kartellin tavoin: ne sortavat kehitysmaita ja kieltävät niiltä oikeuden lääkkeisiin.
EnglishAs has already been proven by your own starting of this process, you are not afraid to stand up to the 'big boys' when they try to bully you around the place.
Olette jo osoittaneet tämän prosessin alkaessa uskaltavanne tarvittaessa nousta vastustamaan isompianne.
EnglishSometimes, people overlook the fact that competition rules are not there to bully businesses or thwart national governments.
Toisinaan jää huomaamatta, ettei kilpailusääntöjen olemassaolon syy ole yritysten hätyyttäminen tai jäsenvaltioiden hallitusten toiminnan estäminen.
EnglishThose of us in the mainstream parties do not have to be intimidated by the thugs and bully boys of the extremist right, left or fundamentalists of any kind.
Meidän valtavirtapuolueiden edustajien ei pidä pelästyä äärioikeiston, äärivasemmiston tai fundamentalistien uhittelevia puheita.
EnglishThis suspicion is not just the product of an understandable fear of proximity to war with a dangerous and unpredictable local bully.
Tämä epäilys ei perustu ainoastaan ymmärrettävään pelkoon, joka johtuu mahdollisuudesta joutua sotimaan vaarallista ja ennalta arvaamatonta paikallista tappelupukaria vastaan.