EN

bug {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
bug (myös: wiretap)
2. ATK
bug
Mr President, the subject we are dealing with today, the 'Millennium bug', is an extremely impenetrable one for the majority of our fellow citizens.
Arvoisa puhemies, aihe, jota käsittelemme tänään, " vuoden 2000 bugi" , on monille maanmiehillemme erittäin hämärä.
3. Eläintiede
bug (myös: bedbug)
4. Arkikielinen
bug
volume_up
pöpö {subst.} [ark.]
bug
volume_up
tauti {subst.} [ark.]
5. Kuvainnollinen
bug (myös: ague, fever, temperature)
bug (myös: fly)
6. Amerikanenglanti, Arkikielinen
bug (myös: creepy-crawly, insect)
volume_up
ötökkä {subst.} [ark.]

Esimerkkejä "bug"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWell, we do not bug private discussions, as he did to Members of this House.
No, me emme salakuuntele yksityiskeskusteluja, niin kuin hän teki Euroopan parlamentin jäsenille.
EnglishMillennium Bug: military, civilian and nuclear sectors
Vuoden 2000 tietokoneongelmat: siviili-ja sotilaskäyttöön tarkoitetun ydintekniikan alat
EnglishIn my own country, estimates are that the millennium bug problems could cost up to 2 % of GDP.
Omassa maassani arvioidaan, että vuoden 2000 tietokoneongelmasta aiheutuvat ongelmat voisivat maksaa jopa 2 % BKT: stä.
EnglishIt is as if they had been bitten by a millennium bug which sets the clock back to 1980 and before.
He ovat ikään kuin luoneet vuosisadan vaihtumisen ongelman, niin että kello pitäisi kääntää takaisin vuoteen 1980 ja aikaisemmaksi.
EnglishThe data are not linked to particular time intervals and will therefore not be affected by the millennium bug.
Nämä tiedothan eivät liity tiettyihin ajanjaksoihin, ja siksi vuosituhannen vaihtuminen ei voi vaikuttaa niihin millään tavalla.
EnglishPoland’s eastern border is also the border between the European Union and Belarus and Ukraine, which runs along the River Bug.
Puolan itäraja on myös Euroopan unionin sekä Valko-Venäjän ja Ukrainan välinen raja, joka kulkee Bug-jokea pitkin.
EnglishOf course, this does not encourage people to tackle the millennium bug, quite the reverse, unfortunately.
Se ei tietenkään johda siihen, että ihmiset käsittelisivät vuoteen 2000 liittyviä tietokoneongelmia, vaan tulos on aivan päinvastainen.
EnglishThe question remains as to whether these countries are themselves putting enough money into tackling the millennium bug.
Ei ole ollenkaan varmaa, että nämä maat sijoittavat itse riittävästi varoja vuosituhannen vaihteen ongelman ratkaisemiseen.
EnglishThe border on the River Bug is a ridiculous Berlin Wall and we are quite right in saying that the authorities should be isolated.
Bug-joella kulkeva raja on naurettava Berliinin muuri, ja on oikeutettua todeta, että viranomaiset olisi eristettävä.
EnglishWe can offer to our neighbour from the other side of the River Bug the standards and rules that we have found to work.
Voimme tarjota Bugjoen toisella puolella sijaitsevalle naapurimaallemme standardeja ja sääntöjä, joiden olemme todenneet toimivan.
EnglishSubject: The Millennium 'Bug'
EnglishThen here too there is the bug called Turkey, controlled by America, which does not allow the oil from the Aegean to be exported.
Tässäkin asiassa on kuitenkin kompastuskivenä Turkki-niminen maa, jota valvoo Yhdysvallat, joka ei salli Aigeanmeren öljyn vientiä.
EnglishThat shows that the risk associated with the millennium bug is incalculable, and that also applies to Europe of course.
Tämä osoittaa, että vuoden 2000 vaihtumiseen liittyviin ongelmiin sisältyvää riskiä ei voida ennakoida, mikä koskee tietenkin myös Eurooppaa.
EnglishMr President, the subject we are dealing with today, the 'Millennium bug', is an extremely impenetrable one for the majority of our fellow citizens.
Arvoisa puhemies, aihe, jota käsittelemme tänään, " vuoden 2000 bugi" , on monille maanmiehillemme erittäin hämärä.
EnglishI therefore support EU efforts to ensure that Europe - and the world as a whole - are ready to swat the millennium bug.
Tästä syystä tuen EU: n ponnistuksia sen varmistamiseksi, että Eurooppa - ja koko maailma - ovat valmiit nujertamaan vuoden 2000 tietokoneongelman.
EnglishB5-0303/1999 by Mr Chichester, Mr Morillon, and others, on behalf of the PPE/DE Group, on the Year 2000 computer Bug and its possible effects.
B5-0303/1999 Chichester, Morillon ja muut PPE/DE-ryhmän puolesta vuoden 2000 tietokoneongelmasta ja sen mahdollisista vaikutuksista.
EnglishBritain under the Labour Government is leading the battle to beat the millennium bug in Europe with its ground-breaking Action 2000 campaign.
Labour-puolueen hallitsema Iso-Britannia johtaa vuoden 2000 tietokoneongelman vastaista taistelua uraauurtavalla Action 2000 -kampanjallaan.
EnglishMadam President-in-Office of the Council, you mentioned a Millennium Declaration: it seems the Council has also been bitten by the millennium bug.
Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, te mainitsitte tämän millenniumjulistuksen, siis neuvostokin on nyt saanut pureman millenniumkärpäsestä.
EnglishIn 1999, everybody believed that the millennium bug would create a global disaster by closing down computer systems across the world.
Vuonna 1999 kaikki uskoivat, että uudelle vuosituhannelle siirtyminen aiheuttaisi maailmanlaajuisen katastrofin pysäyttämällä maailman tietokonejärjestelmät.
English   Given the bug you have picked up, Mr Clegg, I am sure that no one would be offended if you wished to go home to have an early night and a hot drink.
   Hyvä esittelijä Clegg, kukaan meistä tuskin loukkaantuu, jos haluatte lähteä kotiin hieman aikaisemmin potemaan tautianne ja keittämään kuumaa juomaa.