"brutality" - Suomenkielinen käännös


Näytetään tulokset sanalle "brutal". "brutality" ei vielä ole sanakirjassamme.
EN

"brutality" suomeksi

FI
EN

brutal {adjektiivi}

volume_up
Bishop Gerardi's brutal murder took place against a background of continuing impunity.
Gerardin raaka murha tapahtui pitkään jatkuneiden laittomuuksien keskellä.
They rightly believe the reform to be brutal, radical and unjustified.
He katsovat oikeutetusti, että uudistus on raaka, radikaali ja perusteeton.
His mysterious, brutal and deliberate murder put a stop to that.
Hänen hämärä, raaka ja harkittu murhansa muutti tämän kaiken.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "brutal":

brutal

Esimerkkejä "brutality"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishKenya was not always the scene of disorder and brutality.
Arvoisa puhemies, Kenia ei ole aina ollut levottomuuksien ja julmuuksien maa.
EnglishHowever, they have brought back the most hideous aspects, brutality and terror.
He ovat kuitenkin palauttaneet iljettävimmät osat, raakuuden ja kauhun.
EnglishThe army and the military indulged themselves in the most sadistic form of brutality.
Armeija ja sotilaat sortuivat kaikkein sadistisimpiin julmuuden muotoihin.
EnglishThe escalated violence and brutality of the occupation is quite disproportionate.
Yhä lisääntyvät väkivaltaisuudet ja raakuudet miehitetyillä alueilla ovat täysin suhteettomia.
EnglishViolence was not only widespread, but in many cases extreme brutality was used.
Väkivalta oli paitsi laajalle levinnyttä, niin monissa tapauksissa se oli myös äärimmäisen raakaa.
EnglishWhat is the relationship between this and the suffering of victims of brutality throughout the world?
Minkälainen suhde tällä on julmuuksien uhrien kärsimyksiin eri puolilla maailmaa?
EnglishWe can merely shout in rage against this form of brutality, this form of inhumanity.
Voimme vain osoittaa raivomme tällaista julmuuden muotoa, tällaista epäinhimillisyyden muotoa kohtaan.
EnglishThe assassination of Maksharip Aushev highlights the brutality that unfortunately meets protest.
Maksharip Aushevin murha kertoo julmuudesta, jolla protestointiin valitettavasti vastataan.
EnglishNumerous eye witness accounts printed in the newspapers talk of outright brutality.
Useissa todistajanlausunnoissa, joista on kerrottu lehdissä, on ilmoitettu selkeistä väkivaltaisuuksista.
EnglishTo speak of justice in that country is to speak the language of torture and of systematic brutality.
Tuon maan "oikeus" tarkoittaa kidutuksia ja jatkuvia raakuuksia.
EnglishAny small perceived difference will be exaggerated by Milosevic and used to justify his brutality.
Milosevi liioittelisi mitä tahansa pientäkin näkemyseroa ja käyttäisi sitä julmuutensa perusteluna.
EnglishAfter years of intimidation, brutality and economic meltdown, the election came as the final twist of the screw.
Vuosien vainon, väkivallan ja talousromahduksen jälkeen vaalit olivat viimeinen pisara.
EnglishThe Fifth Brigade were responsible for the brutality that Mugabe perpetuated in Matabeleland in the 80s.
Viides prikaati oli vastuussa niistä julmuuksista, joita Mugabe teki Matabelemaassa 1980-luvulla.
EnglishIn terms of their brutality and horror, these images are nothing other than documentary evidence of torture.
Raakalaismaisuudessaan ja kauhistuttavuudessaan kuvat ovat nimenomaan todisteita kidutuksesta.
EnglishWe are right to condemn the clearly disproportionate brutality of the methods used by the Russian authorities.
Teemme oikein tuomitessamme Venäjän viranomaisten epäilemättä kohtuuttoman julmat menetelmät.
EnglishThe brutality with which the Uzbek Government has responded is setting the earth smouldering in Uzbekistan.
Uzbekistanin hallituksen reaktioiden raakuus saa maan kytemään.
EnglishNow he is comparing the campaign in Ireland with the brutality of the latest elections in Zimbabwe.
Nyt Nigel Farage on keksinyt rinnastaa Irlannin vaalikampanjan Zimbabwen hiljattaisten vaalien raakuuksiin.
EnglishBut authority in humans is not so closely based on power and brutality, as it is in other primates.
Ihmisissä auktoriteetti ei ole niin läheisesti kytketty voimaan ja raakamaisuuteen kuin muissa kädellisissä.
EnglishSeventy thousand people demonstrated in Brussels in March against the brutality of the neoliberal project.
Maaliskuussa 70 000 kansalaista osoitti Brysselissä mieltään uusliberalistisen hankkeen julmuutta vastaan.
EnglishThen come the facts in all their brutality.
Sitten esitän muutamia tosiasioita kaikessa karmeudessaan.