EN

bracket {substantiivi}

volume_up
bracket (myös: block, cut-off, dam, freeze, lock, sluice)
bracket
bracket (myös: parenthesis)
bracket (myös: console, rest)
bracket (myös: jig)
bracket (myös: square bracket)
bracket (myös: square bracket)

Esimerkkejä "bracket"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe amount decided on in Berlin is at the bottom end of the bracket proposed by the presidency.
Berliinissä saavutettu tulos sijoittuu puheenjohtajavaltion ehdottamaan haarukkaan.
EnglishThe market in this premium price bracket was not put at risk by this.
Markkinat tässä hintaluokassa eivät joutuneet tämän vuoksi vaaraan.
EnglishThe EU average is now 80 years, and the proportion of people in the 65+ age bracket will shortly reach 40%.
EU:n keskiarvo on nyt 80 vuotta, ja yli 65-vuotiaiden osuus on pian 40 prosenttia.
EnglishWill it be zero rate inflation or will it be a bracket of inflation rates?
EnglishIt is this situation that brings about reduction of the share of people in the active age bracket and drop in labour productivity.
Tämän tilanteen takia työikäisen väestön osuus pienenee ja työn tuottavuus laskee.
EnglishWhere this issue is concerned, I find myself unable to put Germany and Austria in the same bracket as Spain and Portugal.
Tässä asiassa minun on vaikea asettaa Saksaa ja Itävaltaa samaan ryhmään Espanjan ja Portugalin kanssa.
EnglishTax on income above the lowest tax bracket (%)
EnglishThis is very important because, among other things, the age bracket has been widened and the budget has grown significantly.
Asia on hyvin merkittävä muun muassa siksi, että ikähaitaria on laajennettu ja määrärahoja lisätty merkittävästi.
EnglishAccording to the Eurostat forecasts, the population in the 15 to 64 age bracket will be reduced by one million persons per year after 2010.
Eurostatin ennusteiden mukaan 15-64-vuotiaiden määrä pienenee miljoonalla vuosittain vuoden 2010 jälkeen.
EnglishFinally, in the bracket of general explanatory comments, I should like to mention the importance of what we call activity statements.
Lopuksi haluan vielä yleisten perustelujen osalta painottaa toimintoselvityksiksi kutsumiemme selvitysten tärkeyttä.
EnglishTax payable on lowest amount in bracket (€)
EnglishAfter all, if one wanted better food, there was a separate distribution circuit for those in a higher income bracket.
Ne, jotka halusivat parempia elintarvikkeita, voivat aina oikeutetusti käyttää parempipalkkaisille tarkoitettuja erityisiä jakelujärjestelmiä.
EnglishWhat is, in fact, happening on the market is that fewer and fewer of our fellow citizens are falling into the 'my car equals my freedom' bracket.
Markkinoilla on itse asiassa nyt suuntauksena, että yhä harvemmat kansalaiset ajattelevat autonsa merkitsevän vapautta.
EnglishAverage life expectancy today is 80 years and the number of people in the 65-80 age bracket will increase by approximately 40% between 2010 and 2030.
Keskimääräinen eliniän odote on nyt 80 vuotta ja 65-80-vuotiaiden osuus kasvaa noin 40 prosentilla vuosina 2010-2030.
EnglishOn the contrary, the main purchasers of loose tobacco come from a particular age group and a particular income bracket and are established smokers.
Päinvastoin, niin tekee tietty ikäryhmä, tietty tuloryhmä, johon kuuluu urallaan menestyneitä tupakoitsijoita eikä nuoria.
EnglishWithout any doubt, the present rapid increase in the prices of oil and food will place a burden on the budgets of the people in the lowest income bracket.
Nykyinen öljyn ja elintarvikkeiden hintojen nopea nousu rasittaa kiistatta alhaisimpia tuloja saavien ihmisten taloutta.
EnglishEvery effort should be made to achieve the target set in EU2020 of raising the level of employment among people in the 20-64 age bracket to 75%.
On pyrittävä kaikin voimin saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen nostamiseksi 75 prosenttiin.
EnglishSecondly, special attention should be paid to women, as they account for a higher age bracket than men due to the increased life expectation.
Toiseksi naisiin pitäisi kiinnittää erityistä huomiota, sillä naisten pidemmän elinajanodotteen vuoksi iäkkäimpien joukossa on enemmän naisia kuin miehiä.
EnglishMy second remark concerns the Member States’ immigration and asylum policies, which the rapporteur wishes to bracket together with the human rights clause.
Toiseksi käsittelen jäsenvaltioiden maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa, jonka esittelijä haluaa luokitella yhteen ihmisoikeuslausekkeen kanssa.
EnglishWe do not and cannot afford to put in place a two-tier European Union where wealthier Member States are put in one bracket and poorer Member States in another.
Meillä ei ole eikä voi olla varaa perustaa kahden nopeuden Euroopan unionia, jossa vauraammat jäsenvaltiot sijoitetaan yhteen ryhmään ja köyhemmät jäsenvaltiot toiseen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "bracket":

bracket
age bracket
angle bracket