"bother" - Suomenkielinen käännös

EN

"bother" suomeksi

volume_up
bother {subst.}

EN bother
volume_up
{substantiivi}

Esimerkkejä "bother"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishUntil this is done we needn't bother asking people to leave their cars at home.
Niin kauan kuin tällaista ei ole, on turha pyytää ihmisiä jättämään autot kotiin.
EnglishMany of the questions which bother the people affected have yet to be answered.
Edelleen vaille vastausta jää monia kysymyksiä, jotka askarruttavat asianosaisia.
EnglishYou are helping to kill off an industry which is already in serious bother.
Edistätte jo valmiiksi vakavissa vaikeuksissa olevan teollisuudenalan hävittämistä.
EnglishIf you are suggesting a network to enhance and spread ideas, do not bother.
Jos ehdotatte verkkoa ideoiden levittämisen edistämiseksi, älkää vaivautuko.
EnglishIf we cannot, then what I want to know is why we bother about the shape of cucumbers.
Jos se ei ole mahdollista, niin ihmettelen, miksi huolehdimme kurkkujen kaarevuudesta!
EnglishIt does not bother me but, for honesty's sake, I wanted to draw it to your attention.
Se ei häiritse minua, mutta rehellisyyden nimissä halusin kiinnittää huomionne siihen.
EnglishIf we make a protest, if we protest against the Iraq War, nothing changes, so why bother?
Jos protestoimme Irakin sotaa vastaan, mikään ei muutu, joten miksi vaivautua?
EnglishCarry on arresting people for speaking their minds; it doesn’t bother us a bit.
Pidättäkää vain edelleen ihmisiä, jotka sanovat mielipiteensä, se ei haittaa meitä tippaakaan.
EnglishIf you disbelieve what I say, do not bother looking at any of the so-called 'illegal drugs'.
Jos epäilette sanojani, ei tarvitse tarkastella niin sanottuja "laittomia huumeita".
EnglishUntil now, his government has not seemed to bother about serious infringement.
Tähän mennessä hänen hallituksensa ei ole näyttänyt vaivaavan päätään vakavilla rikkomuksilla.
EnglishLet us leave it and just assume that people will not bother about it?
Aiotteko antaa asian vain olla ja olettaa, etteivät ihmiset välitä?
EnglishIt is just a question of how we can minimise the bother they cause and the costs that result.
Kysymys on vain siitä, miten me saamme minimoitua niiden aiheuttaman harmin ja kustannukset.
EnglishAn exit strategy is being planned, as is how we need not bother to continue with the recovery strategy.
Suunnitellaan exit-strategiaa ja sitä kuinka elvyttäminen voidaan jo lopettaa.
EnglishSo where would we lose out if companies decided that they were not going to bother to use this directive?
Mitä siis menetämme, jos yritykset päättävät olla käyttämättä tätä direktiiviä?
EnglishIf there is any bother with the budget, then those are the people who are tackled first.
Talousarviossa mahdollisesti ilmenevät hankaluudet kohdistuvat ensimmäisenä juuri näihin ihmisiin.
EnglishAfter all, that saves them a great deal of time, money and bother.
Se säästää heiltä nimittäin melkoisesti aikaa, ärtymystä ja kuluja.
EnglishI am not going to bother sitting around here listening to these non-answers!
En aio istua täällä kuuntelemassa näitä epävastauksia!
EnglishI, personally, could list all of the points that bother me and those with which I disagree.
Minäkin voisin luetella kaikki sellaiset kohdat, jotka häiritsevät minua ja joista en ole samaa mieltä.
EnglishI agree, which precisely raises the question: "Why bother?"
Olen samaa mieltä, mikä herättääkin kysymyksen: miksi edes yrittää?
EnglishHowever, there are two points in the new regulation which bother me:
Uudessa asetuksessa minua kuitenkin vaivaa kaksi seikkaa: