EN

bit {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
bit (myös: bar, chunk, lump, piece, snippet, stick)
6:36 So as long as these bears have any bit of ice they will survive, but it's the ice that's disappearing.
6:36 Niin kauan kuin näillä karhuilla on pienikin pala jäätä ne selviävät, mutta jää on katoamassa.
Olen siis siinä välissä oleva pala.
The great challenge facing us now is to get the Constitution through the IGC without it being dismantled bit by bit.
Suurena haasteenamme on nyt varmistaa, että hallitustenvälinen konferenssi hyväksyy perustuslain hajottamatta sitä pala palalta.
I know the bit at the beginning perhaps cost me some seconds.
Tiedän, että hetki alussa maksoi minulle ehkä muutamia sekunteja.
I said a while ago that I would have preferred to go a bit further, but that I did not believe everybody was ready for that yet in their minds.
Hetki sitten sanoin, että olisin mielelläni mennyt vähän pidemmälle mutta että uskoakseni kaikki eivät vielä olleet valmiita siihen.
For them, a bit of rhetoric is enough, which we can only vehemently oppose.
Niille riittää palanen retoriikkaa, mitä emme voi muuta kuin kiivaasti vastustaa.
We might well ask, of course, what sort of a report could be expected of a rapporteur who has the common sense of a German, the heart of a Greek, and even a bit of the Finnish landscape in his soul.
Voi tietenkin kysyä, että mitä mietinnöstä voi tulla, jos esittelijänä on henkilö, jolla on saksalainen järki, kreikkalainen sydän ja sielussakin kappale jopa suomalaista sielunmaisemaa.
2. ATK
bit
In other words, there can't be a bit set to 1 in the destination if the corresponding bit in the subnet mask is a 0.
Toisin sanoen kohteen bitti ei voi olla 1, jos vastaava aliverkon peitteen bitti on 0.
3. Arkikielinen
Well it is a bit like the legendary curate's egg.
No, se on hieman kaksipiippuinen juttu.
Se on hieman kiusallinen juttu.
bit (myös: babe, chick)
volume_up
typykkä {subst.} [ark.]
bit
volume_up
likka {subst.} [ark.]

Esimerkkejä "bit"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishParliament has done its bit. It is now up to the other institutions to do theirs.
Parlamentti on oman osuutensa tehnyt, muiden toimielinten on nyt tehtävä omansa.
EnglishIt has led to some fine results, but a little bit more could still be achieved.
Se on johtanut hyviin tuloksiin. Pieni edistys ei ole kuitenkaan koskaan pahasta.
EnglishFor more information, see 32-bit and 64-bit Windows: frequently asked questions.
Lisätietoja on kohdassa 32- ja 64-bittinen Windows: usein kysyttyjä kysymyksiä
EnglishThe European Parliament is doing its bit to compensate for the failings of others.
Euroopan parlamentti pyrkii omilla toimillaan hyvittämään muiden laiminlyönnit.
EnglishSometimes it requires a bit of knowledge to get to the bottom of the problem.
Joskus asiasta täytyy tietää jonkin verran, jotta pääsee kiinni ongelman ytimeen.
EnglishI am a little bit surprised that this is very rarely mentioned by Parliament.
Olen hieman yllättynyt siitä, että parlamentti on maininnut tämän niin harvoin.
EnglishI'm always a bit skeptical when people say things like that.
8:42 "Niinkö?" sanoin. Olen aina vähän epäileväinen, kun joku sanoo tuollaista.
EnglishYouth associations, let me say, are always a bit ahead of the other organisations.
Haluan todeta, että nuorisojärjestöt ovat aina hieman muita järjestöjä edellä.
EnglishNo, only gadgets that were designed for 64-bit versions of Windows will work.
Ei, vain 64-bittisille Windows-versioille tarkoitetut pienoisohjelmat toimivat.
EnglishPerhaps something could be done about this, or the bell could be rung a bit earlier.
Ehkä asiaan voitaisiin saada muutos, tai kelloa voitaisiin soittaa aikaisemmin.
EnglishHowever, the reform process embarked upon so far sometimes feels a bit slow.
Käynnistämämme uudistukset tuntuvat kuitenkin edistyvän joskus varsin hitaasti.
EnglishWe did not have Amendment 6 or Amendment 30, so we are a bit lost at the moment.
Meillä ei ollut tarkistusta 6 eikä 30, joten olemme tällä hetkellä hieman eksyksissä.
EnglishBitLocker encrypts your hard drive's data, helping to keep your stuff safe.
BitLocker salaa kiintolevyn tiedot, jolloin ne eivät joudu ulkopuolisten käsiin.
EnglishOf course that just cannot be allowed to happen and is every bit as unacceptable.
Niin ei saa luonnollisesti myöskään olla, eikä se ole missään nimessä hyväksyttävää.
EnglishFor more information, see 32-bit and 64-bit Windows: frequently asked questions.
Lisätietoja on kohdassa 32-bittinen ja 64-bittinen Windows: usein kysyttyä.
EnglishIt’s not obvious from the names of most processors if they are 64-bit or 32-bit.
Useimpien suorittimien nimistä ei voi päätellä ovatko ne 64-bittisiä vai 32-bittisiä.
EnglishOn certain amendments, however, the Commission has to be a bit more nuanced.
Joidenkin tarkistusten kohdalla komission on kuitenkin panostettava vivahteisiin.
EnglishHaving said that, I think it is important to bring a bit of balance into the debate.
Siitä huolimatta mielestäni on tärkeää palauttaa keskustelu takaisin raiteilleen.
EnglishThis is what we are discussing today; trying to get it to work a little bit better.
Tästä me keskustelemme tänään; yritämme saada asiat toimimaan vähän paremmin.
EnglishWithout these differences to fuel our debates, these might be a bit boring.
Asioiden käsittely voisi olla tylsää ilman näitä keskustelua ylläpitäviä eroja.