"birth" - Suomenkielinen käännös

EN

"birth" suomeksi

volume_up
birth {subst.}

EN birth
volume_up
{substantiivi}

birth (myös: nativity)
volume_up
syntymä {subst.}
Apart from death and taxes, birth is the only certainty in life.
Kuoleman ja verojen lisäksi syntymä on ainoa varma asia elämässä.
Up to birth and beyond, we do not develop into people, but as people.
Syntymä ei tee ihmisestä ihmistä vaan me kehitymme ihmisinä syntymäämme asti ja sen jälkeenkin.
In a way, this was like the second birth for the child, after 3.3 million years, but the labor was very long.
Se oli tavallaan lapsen toinen syntymä, 3,3 miljoonan vuoden jälkeen, mutta synnytys kesti hyvin pitkään.
birth (myös: creation)
Her crime is to have given birth to a child after her divorce.
Hänen rikoksenaan on lapsen synnyttäminen avioeron jälkeen.
In truth, I tell them there is not because it took so long and the birth and delivery were so difficult.
Tosiasiassa kerron heille, ettei siellä olla, koska se vei niin kauan ja syntymä ja synnyttäminen olivat niin vaikeita.
All the measures we are proposing will protect women at work, both when pregnant and after giving birth.
Kaikilla ehdottamillamme toimenpiteillä suojellaan naisia työssä, sekä heidän raskaana ollessaan että synnyttämisen jälkeen.
volume_up
alku {subst.}
Mr President, Mr President of the European Central Bank, the demise of the old, the EMI, is the birth of the new, the European Central Bank.
Arvoisa puhemies, arvoisa Euroopan keskuspankin puheenjohtaja, vanhan eli ERI: n tuhoutuminen on uuden eli Euroopan keskuspankin alku.
It had a difficult birth, but was then approved and applied and, while it has had some success in recent years, there have been practical gaps and inadequacies.
Alku oli vaikea, mutta sääntely saatiin hyväksyttyä ja sitä ryhdyttiin soveltamaan.
birth (myös: ancestry, descent, extraction, parent)
birth (myös: family, kin, people, gens)
volume_up
suku {subst.}
birth (myös: extraction)
volume_up
sukujuuri {subst.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "birth":

birth

Esimerkkejä "birth"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe prepared for the birth of the first Commission of the 25 like a celebration.
Valmistauduimme 25 jäsenvaltion ensimmäisen komission syntymiseen kuin juhlaan.
EnglishAfter all, it is exciting ideas that lie behind at the birth of social change.
Loppujen lopuksi yhteiskunnallisen muutoksen takana ovat jännittävät ajatukset.
EnglishIf we do not want to rely solely on emigration, we need to boost the birth rate.
Jos emme halua luottaa ainoastaan maahanmuuttoon, meidän on edistettävä syntyvyyttä.
EnglishThe peoples and cultures of Europe on the contrary have no known date of birth.
Euroopan kansoilla ja kulttuureilla puolestaan ei ole mitään tiettyä syntymäpäivää.
EnglishThe Roma population is young: they have a high birth rate and a high mortality rate.
Romaniväestö on nuorta: heidän syntyvyytensä on korkea ja kuolleisuutensa suuri.
EnglishAfrica is now the only continent in the world with a birth rate above replacement.
Afrikka on nykyään maailman ainoa maanosa, jossa syntyvyys ylittää uusiutumistason.
EnglishThey therefore often solve their current financial problems through giving birth.
Näin ollen he ratkaisevat usein taloudelliset ongelmansa hankkimalla lapsen.
EnglishIn the EU, we kill over one and a half million children before birth every year.
EU:ssa tapetaan joka vuosi yli puolitoista miljoonaa lasta ennen syntymää.
EnglishTherefore, measures to encourage an increase in the birth rate are urgently needed.
Tästä syystä tarvitaan pikaisesti toimenpiteitä, joilla lisätään syntyvyyttä.
EnglishFirst, to welcome the birth of the Euro Plus Pact, which is a welcome event.
Ensinnäkin olen tyytyväinen Euro Plus -sopimukseen, mikä on myönteinen toimenpide.
EnglishMy husband was an Andalusian by birth and a senator for the Basque Country.
Jäin leskeksi neljän lapsen kanssa, joista nuorin oli kahdeksan kuukauden ikäinen.
EnglishMaternity leave after the birth of the child should be at least eight weeks.
Synnytyksen jälkeisen toipumisloman pitäisi olla vähintään kahdeksan viikkoa.
EnglishThis year, almost 600,000 women will die in pregnancy or while giving birth.
Tänä vuonna lähes 600 000 naista kuolee raskauden tai synnytyksen yhteydessä.
EnglishSeparation of a mother and her baby in prison often occurs just hours after birth.
Vankilassa naiset erotetaan vauvoistaan usein vain muutama tunti synnytyksen jälkeen.
EnglishA major feature is the low or even falling birth rates throughout Europe.
Valtasuuntauksena on alhainen tai jopa laskeva syntyvyys kaikkialla Euroopassa.
EnglishI am referring here to the fact that the birth rate soared in the 1970s.
Viittaan siihen tosiasiaan, että syntyvyys kasvoi 1970-luvulla räjähdysmäisesti.
EnglishUnder these conditions the dwindling birth rate should come as no surprise.
Tässä tilanteessa syntyvyyden heikkenemisen ei pitäisi olla mikään yllätys.
EnglishI consider the development of creativity right from birth to be a very important aspect.
Pidän luovuuden kehittämistä heti syntymästä lähtien erittäin tärkeänä asiana.
EnglishPrior to the birth of the EEC in 1957, Europe was bedevilled by hatred and division.
Ennen ETY:n perustamista vuonna 1957 Eurooppaa vaivasivat vihamielisyys ja hajanaisuus.
EnglishIt clearly states that abortion should not be used as a birth control method.
Mietinnössä todetaan selkeästi, että aborttia ei tulisi käyttää perhesuunnittelumuotona.