"best man" - Suomenkielinen käännös

EN

"best man" suomeksi

FI
EN

best man {substantiivi}

volume_up
best man
(In addition, the chairman of the largest privately-owned television channel, TF1, was Mr Sarkozy's best man and therefore has a very close relationship with him.)
(Lisäksi suurimman yksityisomisteisen televisiokanavan, TF1:en puheenjohtaja oli presidentti Sarkozyn bestman, joten heillä on läheinen suhde.)

Esimerkkejä "best man"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishWe are the Europe we have built, the best thing man has given mankind.
Olemme Eurooppa, jonka olemme rakentaneet, ihmisen paras lahja ihmiskunnalle.
Englisha dog is man’s best friend
EnglishThe competition for the three places allocated to urgency debates is the best indication of man's continued inhumanity to man.
Kilpailu kolmesta kiireellisille keskusteluille varatusta kohdasta on paras osoitus ihmisen jatkuvasta epäinhimillisyydestä muita ihmisiä kohtaan.
EnglishI know that here in Europe and in certain continents, man’s best friend, the dog, has a passport in order to be able to travel from one country to another.
Tiedän, että Euroopassa ja joissakin muissa maanosissa ihmisen parhaalla ystävällä koiralla on passi, jotta se voi matkustaa maasta toiseen.
English(In addition, the chairman of the largest privately-owned television channel, TF1, was Mr Sarkozy's best man and therefore has a very close relationship with him.)
(Lisäksi suurimman yksityisomisteisen televisiokanavan, TF1:en puheenjohtaja oli presidentti Sarkozyn bestman, joten heillä on läheinen suhde.)

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "best man" suomeksi

man substantiivi
best substantiivi
best adjektiivi
Finnish
best adverbi
Finnish
front man substantiivi
to man verbi
best boy substantiivi
best execution substantiivi
key man substantiivi
medicine man substantiivi
Finnish
con man substantiivi
Finnish
military man substantiivi
Finnish