EN

best friend {substantiivi}

volume_up
best friend

Esimerkkejä "best friend"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishAbuse could be affecting your daughter, your sister, your best friend right now.
Pahoinpitely saattaa vaikuttaa tyttäreesi, siskoosi, parhaaseen ystävääsi juuri nyt.
EnglishI have consistently supported the view that the Commission's best friend is the European Parliament.
Olen johdonmukaisesti kannattanut näkemystä, jonka mukaan Euroopan parlamentti on komission paras ystävä.
EnglishLack of transparency is the fraudsters' best friend and makes it more difficult to clarify matters.
Sulkeutuneisuus on petosten tekijöiden paras ystävä.
EnglishSilence is the best friend of paedophilia.
EnglishCompetition is the consumer's best friend.
Englisha dog is man’s best friend
EnglishI know that here in Europe and in certain continents, man’s best friend, the dog, has a passport in order to be able to travel from one country to another.
Tiedän, että Euroopassa ja joissakin muissa maanosissa ihmisen parhaalla ystävällä koiralla on passi, jotta se voi matkustaa maasta toiseen.
EnglishI also know that the Commission is the best friend of the smaller Member States within the European Union, which can count on protection when they need it.
Tiedän komission myös olevan Euroopan unionin pienten jäsenvaltioiden ystävä - ne voivat luottaa saavansa suojelua silloin kun ne sitä tarvitsevat.
EnglishLast of all, let me mention my friend – my best friend in Belarus – Viktor Gonchar, who, as you all know, was one of the victims of the contract killers.
Lopuksi haluaisin sanoa muutaman sanan ystävästäni, kaikkein parhaasta ystävästäni Valko-Venäjällä, Viktor Goncharista. Kuten tiedätte, hän oli yksi palkkamurhaajien uhreista.
EnglishSouth Africa ought to - and must - be the European Union' s greatest and best friend in Africa, for South Africa will play a quite decisive role in the whole continent' s future.
Etelä-Afrikan pitäisi - ja kuuluisi - olla EU:n suurin ja paras ystävä Afrikassa. Etelä-Afrikan rooli on nimittäin aivan ratkaiseva koko mantereen tulevaisuudelle.
EnglishThat is simply because the country-of-origin principle ensures the maximum amount of extra competition and extra competition is ultimately the consumer's best friend.
Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että alkuperämaan periaate takaa mahdollisimman suuren kilpailun lisääntymisen, ja kilpailun lisääntyminen on viime kädessä kuluttajan paras ystävä.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "best friend" suomeksi

friend substantiivi
best substantiivi
best adjektiivi
Finnish
best adverbi
Finnish
best boy substantiivi
best execution substantiivi
lady friend substantiivi
best man substantiivi
Finnish
best practice substantiivi
fair-weather friend substantiivi
best before adverbi