EN

berry {substantiivi}

volume_up
berry
MEPs appeal to the European Commission firstly to take action to improve the competitiveness of berries in the EU.
Euroopan parlamentin jäsenet pyytävät Euroopan komissiota ensinnäkin ryhtymään toimiin marja-alan kilpailukyvyn parantamiseksi EU:ssa.

Esimerkkejä "berry"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishLog in to your wireless provider's BlackBerry® Internet Service site.
Kirjaudu matkapuhelinoperaattorin BlackBerry® Internet Service -sivustoon.
EnglishAt this point, BlackBerry® Internet Service prompts you for additional information.
Tässä vaiheessa BlackBerry® Internet Service pyytää lisätietoja.
EnglishIn 2005 Polish berry growers had to deal with negative returns on produce in that market.
Vuonna 2005 Puolan marjantuottajien oli selviydyttävä tuotantonsa tappioista kyseisillä markkinoilla.
EnglishFor SharePoint Online, use the native browser in your BlackBerry smartphone to access SharePoint Online sites.
Voit käyttää SharePoint Online -sivustoja BlackBerry-älypuhelimen omalla selaimella.
EnglishA new mailbox will appear on your BlackBerry® device shortly.
Uusi postilaatikko näkyy pian BlackBerry®-laite -laitteessa.
EnglishBlackBerry® Internet Service only provides e-mail synchronization with Microsoft Exchange Online.
BlackBerry® Internet Service mahdollistaa vain sähköpostin synkronoinnin Microsoft Exchange Online -sovelluksen kanssa.
English2004 was a difficult year for berry growers in Poland.
Vuosi 2004 oli vaikea marjantuottajille Puolassa.
EnglishFor information on BlackBerry Internet Service capabilities and fees, please contact your mobile operator.
Lisätietoja BlackBerry Internet Service -palvelun ominaisuuksista ja maksuista saat matkapuhelinoperaattorilta.
EnglishMicrosoft Exchange Online and Microsoft SharePoint Online services are both accessible on BlackBerry® smartphones.
Microsoft Exchange Online- ja Microsoft SharePoint Online -palveluita voi käyttää BlackBerry®-älypuhelimilla.
EnglishBerry growers have lost three years, and at the rate things are going with the reform of the market, it seems they will lose two more.
Marjantuottajat ovat hukanneet kolme vuotta, ja jos markkinoita uudistetaan tätä tahtia, he näyttävät hukkaavan vielä kaksi lisää.
EnglishFor Exchange Online, the following descriptions outline two options for accessing your e-mail and other capabilities on a BlackBerry smartphone.
Jos haluat käyttää Exchange Online -palveluiden sähköpostia ja muita ominaisuuksia BlackBerry-älypuhelimella, tutustu seuraaviin kuvauksiin.
EnglishAccess the latest email and calendars from your PC, Mac, web browser, Windows Phone, iPhone, Android phone, Symbian phone, and BlackBerry
Käytä uusimpia sähköposteja ja kalentereita PC- ja Mac-tietokoneilla, selaimella ja Windows Phone-, iPhone-, Android-, Symbian- ja BlackBerry-puhelimilla
EnglishThe contribution bees make to the natural environment, to birds, to crop pollination, to fruit, berry and oilseed production cannot be overestimated.
Mehiläisten merkitystä luonnon tasapainolle, viljelyskasviemme pölytykselle, hedelmien ja marjojen sekä öljykasvien viljelylle ei voi yliarvioida.
EnglishNeither Polish berry fruit, nor sour cherries, nor the products of the new Member States have been included among the produce that is to be processed.
Jalostettavaksi tarkoitettuihin tuotteisiin ei ole sisällytetty niin puolalaisia marjoja, hapankirsikoita kuin uusien jäsenvaltioiden tuotteitakaan.
EnglishYour Microsoft Online Services e-mail account should now be successfully added to your list of Valid Email Accounts for BlackBerry® Internet Service.
Microsoft Online Services -palvelut -sähköpostitilin pitäisi nyt olla lisättynä BlackBerry® Internet Service -palvelun Valid Email Accounts -luetteloon.
EnglishBlackBerry and related marks and logos are owned by Research In Motion Limited and are registered and/or used in the U.S. and elsewhere.
BlackBerry ja siihen liittyvät tavaramerkit ja logot ovat Research In Motion Limitedin omaisuutta, ja ne on rekisteröity tai niitä käytetään Yhdysvalloissa ja muualla.
EnglishDuring the visit to Poland, the European Commission for the first time presented a report on the situation in the berry, cherry and cherries for processing sector.
Vieraillessaan Puolassa Euroopan komissio antoi ensimmäisen kerran kertomuksen jalostettavaksi tarkoitettujen marjojen ja kirsikoiden alan tilanteesta.
EnglishDevices that can access Exchange Online and SharePoint Online include: Windows Mobile devices Exchange ActiveSync® devices RIM BlackBerry® devices.
Exchange Online- ja SharePoint Online -palveluja voi käyttää esimerkiksi seuraavilla laitteilla: Windows Mobile -laitteet Exchange ActiveSync® -laitteet RIM BlackBerry® -laitteet
EnglishThe difficult situation on the berry market has had the biggest impact on farmers in the poorest region in Europe, Lubelszczyźna, which produces one sixth of total output.
Marjamarkkinoiden vaikea tilanne on vaikuttanut eniten Euroopan köyhimmän alueen, Lubelszczyźnan, tuottajiin. Alueella tuotetaan kuudennes koko tuotannosta.
EnglishMicrosoft Online Services' Hosted BlackBerry service is from Microsoft and has not been authorized, sponsored, or otherwise approved by Research In Motion Limited.
Microsoft Online Services -palvelun BlackBerry-palvelun tuottaa Microsoft, eikä se ole Research In Motion Limitedin valtuuttama, rahoittama tai muuten hyväksymä palvelu.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "berried":

berried