"Berlin Wall" - Suomenkielinen käännös

EN

"Berlin Wall" suomeksi

EN

Berlin Wall {erisnimi}

volume_up
Berlin Wall
There is a wall rising between us and them, a wall higher than the Berlin Wall.
Väliimme on nousemassa muuri, joka on korkeampi kuin Berliinin muuri.
The Berlin Wall has fallen and the borders with the East are open.
Berliinin muuri on kaatunut ja rajat ovat avautuneet itään.
- (SV) Mr President, the Berlin Wall fell almost 20 years ago.
(SV) Arvoisa puhemies, Berliinin muuri murtui miltei 20 vuotta sitten.

Esimerkkejä "Berlin Wall"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishHuge progress has been made in crucial areas since the fall of the Berlin Wall.
Edistys on ollut huimaa keskeisillä aloilla Berliinin muurin kaatumisen jälkeen.
EnglishFollowing the fall of the Berlin Wall, Nicosia has been Europe's divided capital.
Berliinin muurin sortumisen jälkeen Nikosia on ollut Euroopan jaettu pääkaupunki.
EnglishWe liberals have been fighting for enlargement since the fall of the Berlin Wall.
Me liberaalit olemme muurin murtumisen jälkeen taistelleet laajentumisen puolesta.
EnglishMany of us did not believe we would see the Berlin Wall come down in our lifetime.
Monet meistä eivät uskoneet näkevänsä Berliinin muurin murtumista elinaikanaan.
EnglishThe first stone to fall from the Berlin Wall fell not in Berlin but in Gdansk.
Ensimmäistä kiveä Berliinin muurista ei irrotettu Berliinissä vaan Gdańskissa.
EnglishSeveral days ago, we celebrated the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall.
Me juhlistimme joitain päiviä sitten Berliinin muurin murtumisen 20-vuotispäivää.
EnglishHowever, when the Berlin Wall fell it was brought under post-Communist rule.
Berliinin muurin murruttua Bulgariassa vakiintui jälkikommunistinen hallinto.
EnglishWe heard about developments from the fall of the Berlin Wall until the present time.
Olemme kuulleet kehityksestä, jota on tapahtunut muurin murtumisesta tähän päivään asti.
EnglishThere is a wall rising between us and them, a wall higher than the Berlin Wall.
Väliimme on nousemassa muuri, joka on korkeampi kuin Berliinin muuri.
EnglishThe European Union encouraged German unification after the fall of the Berlin Wall in 1989.
Euroopan unioni kannusti Saksaa yhdistymään Berliinin muurin murruttua vuonna 1989.
EnglishThe era of Yalta, of the Brezhnev Doctrine and of the Berlin Wall has ended.
Jaltan, brezhneviläisyyden ja Berliinin muurin aikakausi on päättynyt.
EnglishWhat all this adds up to is that, without Solidarity, the Berlin Wall would not have fallen.
Tämä kaikki tarkoittaa, ettei Berliinin muuri olisi kaatunut ilman Solidaarisuutta.
English(HU) Three things - as the only speaker from the eastern side of the Berlin Wall.
(HU) Kolme asiaa - ainoana puhujana Berliinin muurin itäpuolelta.
EnglishWe have seen the Berlin Wall torn down and the Iron Curtain collapse.
Olemme nähneet Berliinin muurin alas revittynä ja rautaesiripun romahtavan.
EnglishWe must not build a new 'Berlin Wall' of officials and information.
Me emme saa rakentaa uutta rajavartijoiden ja tiedon muodostamaa ”Berliinin muuria”.
EnglishI remember his visit to the great symbol of that gross division, Berlin, with its wall.
Muistan hänen vierailunsa muurin halkomaan Berliiniin, joka oli tämän ankaran jaon symboli.
EnglishBut now we have a new Berlin Wall, not on the frontiers of nations but within nations.
Mutta nyt meillä on uusi Berliinin muuri, ei kansakuntien rajoilla vaan kansakuntien sisällä.
EnglishWhen I saw the Berlin Wall in 1961, it was the first such wall I had ever seen.
Kun näin Berliinin muurin vuonna 1961, se oli ensimmäinen vastaava muuri, jonka olin koskaan nähnyt.
EnglishIt has been a solemn day for us here today: we have commemorated the fall of the Berlin Wall.
Meillä on ollut tänään juhlallinen päivä: olemme muistaneet Berliinin muurin murtumista.
EnglishMr President, it was yearning for democracy that brought down the Berlin Wall.
Arvoisa puhemies, demokratian kaipuu kaatoi Berliinin muurin.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "Berlin Wall" suomeksi

wall substantiivi
to wall verbi
Finnish
cell wall substantiivi
Finnish
partition wall substantiivi
retaining wall substantiivi
Finnish
gable wall substantiivi