"bereaved" - Suomenkielinen käännös

EN

"bereaved" suomeksi

FI
EN

bereaved {substantiivi}

volume_up
bereaved

Esimerkkejä "bereaved"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI extend on your behalf our sympathy to the families of the bereaved.
Ilmaisen parlamentin puolesta osanottomme myös tässä iskussa menehtyneiden perheille.
EnglishI ask you, Mr President, to convey our sympathy to the bereaved families and the families of those injured.
Arvoisa puhemies, pyydän teitä ilmaisemaan myötätuntomme surmansa saaneiden ja loukkaantuneiden perheille.
EnglishWe offer our sincere condolences to all those who have been left bereaved or injured as a result of the earthquake.
Esitämme vilpittömän osanottomme kaikille maanjäristyksessä läheisiä menettäneille ja loukkaantuneille.
EnglishMore families have been bereaved and more victims have been added to the tragic pages of the Middle East conflict.
Omaisiaan menettäneitä perheitä on aina vain enemmän, ja Lähi-idän murheellinen konflikti on vaatinut lisää uhreja.
EnglishI would also like to take this opportunity to express my deepest sympathy for the families who have been bereaved of their fathers and sons.
Haluaisin myös ilmaista syvän myötätuntoni uhreiksi joutuneille perheille, jotka menettivät isiään ja poikiaan.
EnglishWe therefore wish to express our deepest condolences and our solidarity with the bereaved families and with the populations in the affected regions.
Tämän vuoksi haluamme esittää syvimmän osanottomme ja osoittaa solidaarisuutta sureville perheille ja onnettomuusalueiden asukkaille.
EnglishI extend my solidarity and sympathy to all those families who have been bereaved of loved ones over the years as a result of the violence.
Osoitan solidaarisuuteni ja myötätuntoni kaikille niille perheille, jotka ovat vuosien kuluessa menettäneet rakkaimpiaan väkivallan seurauksena.
EnglishMany of the other perpetrators are also still at large, and some are even still living in Bosnia-Herzegovina among the bereaved families of the victims.
Monet muut rikoksentekijät ovat vielä vapaalla jalalla ja jotkut asuvat vielä Bosnia ja Hertsegovinassa uhreja surevien perheiden läheisyydessä.
EnglishFurthermore, Mr President, I would be glad if you could send a message of sympathy to the injured and the bereaved on behalf of the European Parliament.
Arvoisa puhemies, olisin lisäksi iloinen, jos te voisitte lähettää osanottoviestin loukkaantuneille ja uhrien omaisille Euroopan parlamentin puolesta.
EnglishThe commemorative day we have proclaimed is intended as a shake-up, as a signal not to forget, and as a demonstration to the bereaved families that we mourn with them.
Julistamamme muistopäivä on tarkoitettu ravistamaan meitä hereille, merkiksi siitä, että emme unohda asiaa sekä osoitukseksi uhrien perheille, että suremme heidän kanssaan.
EnglishMadam President, firstly let me express my heartfelt sympathy for all the Burmese people who have been bereaved or injured by the effects of Cyclone Nargis.
(EN) Arvoisa puhemies, aluksi haluan ilmaista sydämellisen myötätuntoni kaikille Burman kansalaisille, jotka ovat menettäneet omaisensa tai loukkaantuneet hirmumyrsky Nargisin seurauksena.
EnglishMr President, I first wish to join with the other Members in condemning the terrible terrorist atrocity in Riyadh and offering sympathy to the bereaved and injured.
Arvoisa puhemies, aluksi haluan yhtyä niiden jäsenten näkemyksiin, jotka tuomitsevat Riadin kauhistuttavat terroriteot ja osoittaa myötätuntoa uhrien omaisille ja loukkaantuneille.
EnglishThe Committee on Missing Persons is charged with finding and identifying the remains of the missing, of returning them to their families and of counselling the bereaved.
Kadonneita henkilöitä tutkivan komitean tehtävänä on löytää ja tunnistaa kadonneiden henkilöiden jäänteet, palauttaa ne heidän perheilleen ja antaa omaisille neuvontaa lakiasioissa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "bereaved":

bereaved
bereavement
English