"to bequeath" - Suomenkielinen käännös

EN

"to bequeath" suomeksi

Esimerkkejä "to bequeath"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt is vital that we bequeath a healthy environment to future generations.
On ratkaisevan tärkeää, että jätämme tuleville sukupolville perinnöksi terveen ympäristön.
EnglishThe old government led by the Social Democrats certainly did not bequeath it an easy task.
Vanha sosiaalidemokraattivetoinen hallitus ei varmaankaan ole jättänyt sille helppoa perintöä.
EnglishIs this the world that we are going to bequeath to our children?
EnglishWe are responsible for the disruption of the climate and for the dangerous world that we are going to bequeath to our children.
Olemme vastuussa ilmastohäiriöstä ja siitä vaarallisesta maailmasta, jonka jätämme lapsillemme.
EnglishBudgetary rigour is the guarantee that today's generation will not bequeath excessive debt to future generations.
Talousarvion kurinalaisuus on tae siitä, ettei nykyinen sukupolvi jätä tuleville sukupolville liian suurta velkataakkaa.
EnglishFar more than for public debt, we will be liable for and probably guilty of the ecosystem we bequeath to our children and grandchildren.
Julkisen velan sijasta olemme enemmän vastuussa siitä ekosysteemistä, jonka jätämme lapsillemme ja lastenlapsillemme ja mahdollisesti myös syyllisiä sen tilaan.