EN

bent {adjektiivi}

volume_up

Esimerkkejä "bent"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishSometimes it is bent on punishing the Member States, at other times dividing them.
Joskus se rankaisee jäsenvaltioita, joskus se hajottaa niitä.
EnglishIncreasingly fat, increasingly rich, bent on a trade war without quarter.
Yhdysvallat on joka kerta lihavampi ja rikkaampi ja se on valmiina kauppasotaan ilman armeijaa.
EnglishLook for stray wires, bent pins, and loosely fitting connectors.
Katso, onko johtoja irrallaan, nastoja vääntynyt ja väljästi vastakkeisiin sopivia liittimiä.
EnglishIt bent over backwards to communicate with Parliament.
IASB on tehnyt kaikkensa käydäkseen vuoropuhelua parlamentin kanssa.
EnglishPeople quite rightly question an EU that is in many ways unwieldy and bent on regulating.
Kansalaiset kyseenalaistavat, aivan oikeutetusti, monessa asiassa epäkäytännöllisen ja sääntelyhakuisen EU:n.
EnglishPresident Milosevic seems bent on out-and-out conflict and is clearly counting on support from Russia.
Milosevi näyttää pyrkivän kovaan konfliktiin, jossa hän todennäköisesti laskee Venäjän tuen varaan.
EnglishWhat if your Ultrabook bent over backwards for you?
Entäpä jos voisit taittaa Ultrabook-kannettavan näytön taaksepäin?
EnglishIt was bent on not cluttering up that directive with the minutiae of detail extant in the STCW Convention.
Se on päättänyt, että STCW-yleissopimuksen pienet yksityiskohdat eivät saa sotkea kyseistä direktiiviä.
EnglishSo long as there is European regulation, so long as there is European law, it must be adhered to rather than bent.
Niin kauan kuin unionin säännökset ja unionin lainsäädäntö ovat olemassa, niitä on noudatettava eikä rikottava.
EnglishI am disappointed with the informal agreement in Council, because it has bent too much to the will of the minority.
Olen pettynyt neuvostossa tehtyyn epäviralliseen sopimukseen, koska siinä mukaudutaan liikaa vähemmistön tahtoon.
EnglishMany Tibetans believe that China is bent on complete forceful assimilation and absorption of Tibet into China.
Useat tiibetiläiset uskovat, että Kiina haluaa voimakeinoin yhdistää ja sulauttaa Tiibetin täydellisesti osaksi Kiinaa.
EnglishUnfortunately the EU is hell-bent on trade-block-to-trade-block negotiations, and for this reason I abstained.
Valitettavasti EU on päättänyt lujasti hoitaa neuvottelut suurten kaupparyhmittymien kesken, ja tästä syystä äänestin tyhjää.
EnglishIn Helsinki, the European countries bent over backwards yet again for American geo-political interests and for nothing else.
Euroopan maat ovat jälleen menneet rähmälleen vain ja ainoastaan amerikkalaisten geopoliittisten intressien edessä.
EnglishFaced with this new offensive by the Commission, which is bent on deregulation, it was important to react very quickly.
Oli tärkeää, että tähän komission joka ei voi estää säännösten purkamisintoaan uuteen hyökkäykseen reagoitiin hyvin nopeasti.
EnglishEmployees will be protected from predatory funds bent on short-term profiteering through the destruction of viable companies.
Työntekijöitä suojellaan saalistusrahastoilta, joiden tavoitteena on lyhyen aikavälin hyöty tuhoamalla elinkelpoisia yrityksiä.
EnglishI have bent over backwards, the Council has bent over backwards, and I believe the Commission, too, can come towards us a little.
Olen joustanut paljon, neuvosto on joustanut paljon, joten olen myös sitä miltä, että komissio voisi tulla meitä hieman vastaan.
EnglishWhile India has made the offer to end farm subsidies by 2013, the US seems hell-bent on increasing agricultural subsidies.
Intia on tarjoutunut lopettamaan maataloustuet vuoteen 2013 mennessä, kun taas Yhdysvallat on päättänyt lujasti lisätä maataloustukiaan.
EnglishIn negotiations on the Rome Statute, Europe bent over backwards to achieve an outcome which would accommodate American concerns.
Rooman perussäännöstä käydyissä neuvotteluissa Euroopan unioni teki kaikkensa saavuttaakseen tuloksen, joka vastaisi amerikkalaisten toiveita.
EnglishThis new interpretation of the use of a flexible instrument shows that if there is the political will to finance something, the rules can definitely be bent.
Joustovälineen käytön uusi tulkinta osoittaa, että jos on poliittista halua rahoittaa jotakin, säännöt antavat kyllä myöten.
EnglishAfter the Luxembourg case, it is clear that the Commission too is deliberately bent on dismantling the principles contained in the directive.
Luxemburgin tapauksen jälkeen on selvää, että komissiokin on tarkoituksellisesti direktiivissä esitettyjen periaatteiden lakkauttamisen puolella.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "bent":

bent