EN

bench {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
bench (myös: bed, jig, settle, workbench)
The Commission - I regret that its bench is empty - has important powers with which to combat fraud, corruption and any other illegal activity which undermines the Union's financial interests.
Komissiolla - valitettavasti sen penkki on tyhjä - on tärkeät valtuudet petosten, korruption ja muun laittoman, unionin taloudellisia etuja heikentävän toiminnan torjunnassa.
2. Urheilu
3. Oikeustiede

Esimerkkejä "bench"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI would like to praise the European noises that are coming from the front bench.
Haluaisin kehua niitä eurooppalaisia ääniä, joita kuuluu nyt eturivistä.
EnglishWhich bench are we planning to use to push these countries into the swamp of poverty?
Mitä tavoitemallia aiomme käyttää työntääksemme nämä maat takaisin köyhyyden suohon?
EnglishIt is the method that is on the test bench in what the Commission is now starting.
Menetelmä on koetuksella siinä asiassa, jonka komissio nyt käynnistää.
EnglishThirdly: we need an e-Europe test bench for European initiatives.
Kolmanneksi: meidän on asetettava tämä eurooppalainen aloite eEurope-tulikokeeseen.
English   Mr President, I would appreciate it if your bench would occasionally look in this direction.
   Arvoisa puhemies, arvostaisin sitä, jos päänne kääntyisi silloin tällöin tännepäin.
EnglishWhen I talk about words, I am thinking about words like "bench-marking" and "peer review" .
Kun puhun sanoista, tarkoitan sellaisia sanoja kuin "esikuva-analyysi" ja "vertaisarviointi".
EnglishThe answer is clear, for the bench normally occupied by the culprits is empty: it is the Council's bench.
Meille asia on selvä, koska eräs tuoli on tyhjä: neuvoston tuoli.
EnglishToday, when we are discussing social security, the Presidency bench has remained hopelessly empty.
Kun me tänään keskustelemme sosiaaliturvasta, puheenjohtajavaltion paikka on pysynyt toivottaman tyhjänä.
EnglishI requested it myself from this bench last year from Commissioner Liikanen on behalf of the Socialist Group.
Minä itse pyysin sitä täällä viime vuonna sosialistiryhmän puolesta komission jäsen Liikaselta.
EnglishI would ask them to vote first and then come to the President's bench so that they can confirm the results.
Pyydän heitä äänestämään ensin itse ja tulemaan sitten luokseni äänestyksen tuloksien vahvistamiseksi.
EnglishI looked at that giant monster and said to myself -- I am not going to lock myself on that bench the whole day.
Katsoin tuota suurta hirviötä ja sanoin itselleni, etten aio sitoa itseäni penkkiin koko päiväksi.
English(ES) Mr President, I will try to be very clear, given the wide variety of opinions expressed from my bench.
(ES) Arvoisa puhemies, yritän käyttää hyvin selvää kieltä, sillä muiden ilmaisemien näkemysten kirjo on laaja.
EnglishThe Union's whole development policy will be on the test bench when we come to define a new convention.
Euroopan unionin kehityspolitiikka kokonaisuudessaan joutuu tulikokeeseen, kun käsitellään uuden sopimuksen laatimista.
EnglishMy third and final point concerns bench marks.
Kolmas ja viimeinen kohta koskee esikuvavertailua.
EnglishAnd, talking about a 'reserve bench', I also wish to address Mr Pronk and ask the Commission to help me a little.
Ja kun puhun nyt "vaihtopenkistä", käännyn myös jäsen Pronkin puoleen ja pyydän, että komissio auttaa minua hieman.
EnglishIn this respect, the Mediterranean could serve as a test bench for a Euro-African policy which respects identities.
Näin ollen Välimeren alue voisi olla koepenkkinä identiteettejä kunnioittavalle Euroopan ja Afrikan politiikalle.
EnglishI am sure there are not many people in this Chamber who understand what bench-marking or peer review means.
Olen varma, että istuntosalissa ei ole montakaan ihmistä, joka ymmärtää, mitä esikuva-analyysi tai vertaisarviointi merkitsee.
EnglishI see that the Irish bench is waking up.
Huomaan, että irlantilaiset ovat heräämässä.
EnglishSpain was the first great battle of the Second World War, the test bench for a war to come that would devastate Europe.
Espanja oli toisen maailmansodan ensimmäisen suuren taistelun näyttämö, tulevan Eurooppaa raunioittavan sodan koekenttä.
EnglishWho knows, maybe one day in the next two and a half years, I will chain myself to your Presidential bench, Mr President.
Arvoisa puhemies, kuka tietää, ehkäpä jonakin päivänä kahden seuraavan vuoden aikana kahlitsen itseni teidän paikkaanne.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "bench":

bench
church bench
English
bench warrant