"to belong to" - Suomenkielinen käännös

EN

"to belong to" suomeksi

Esimerkkejä "to belong to"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishPeople who belong to a home network won't automatically belong to a homegroup.
Käyttäjät, jotka kuuluvat kotiverkkoon, eivät automaattisesti kuulu kotiryhmään.
EnglishHow will they travel and how will they prove that they belong to a Member State?
Kuinka nämä ihmiset liikkuvat ja osoittavat kuuluvansa johonkin jäsenvaltioon?
EnglishThat way, we can verify that the email address doesn't belong to someone else.
Tällä tavoin voimme vahvistaa, että kyseessä ei ole jonkun muun sähköpostiosoite.
EnglishFirstly, the fishing waters belong to the individual countries, not to Brussels.
Ensinnäkin, kalavedet ovat yksittäisten valtioiden, ei Brysselin, omaisuutta.
EnglishBoth belong to the most visible and popular achievements of European integration.
Molemmat kuuluvat Euroopan yhdentymisen näkyvimpiin ja suosituimpiin saavutuksiin.
EnglishWe are also convinced that fundamental rights and freedoms belong to everybody.
Olemme myös vakuuttuneita siitä, että perusoikeudet ja -vapaudet kuuluvat kaikille.
EnglishInstead, what I want to say is that Europe and America belong to the same family.
Sen sijaan haluan korostaa, että Eurooppa ja Yhdysvallat kuuluvat samaan perheeseen.
EnglishThis is the Europe I want to belong to, a Europe that defends these values.
Tällaiseen Eurooppaan, näitä arvoja puolustavaan Eurooppaan minä haluan kuulua.
EnglishThey fundamentally belong together, like taxation and the budget or law and justice.
Ne kuuluvat yhteen yhtä olennaisesti, kuin verotus ja budjetti tai laki ja oikeus.
EnglishCompanies are property, and they belong to their owners, not to politicians.
Yritykset ovat omaisuutta, ja ne kuuluvat niiden omistajille, eivät poliitikoille.
EnglishThere they remind us that the heavens belong to us all, as something we all share.
Sieltä myös muistutetaan, että taivas kuuluu meille kaikille, se on meille yhteinen.
EnglishThose countries will first need to prove that they belong in the European Union.
Kyseisten maiden on ensin osoitettava, että ne kuuluvat Euroopan unioniin.
EnglishThe majority of their dwellers still belong to the lower and middle classes.
Suurin osa niiden asukkaista kuuluu alempiin sosiaaliryhmiin ja keskiluokkaan.
EnglishFirst, all of the computers in your network should belong to the same workgroup.
Ensiksikin kaikkien verkon tietokoneiden on kuuluttava samaan työryhmään.
EnglishTurkey can be a good neighbour, but it does not belong within the European family.
Turkki voi olla hyvä naapuri, mutta se ei kuulu eurooppalaiseen perheeseen.
EnglishSlovenians are in the vanguard of making people feel they belong to Europe.
Slovenialaiset yrittävät saada kaikki tuntemaan itsensä tervetulleiksi Eurooppaan.
EnglishThe buildings do not belong to a propaganda ministry; this is a parliament.
Rakennukset eivät kuulu propagandaministeriölle, tämä on parlamenttirakennus.
EnglishAll user accounts except the Guest account will belong to the homegroup.
Kaikki käyttäjätilit Vieras-käyttäjätiliä lukuun ottamatta kuuluvat kotiryhmään.
EnglishIt is evident that dangerous undertakings do not belong in housing estates.
On selvää, että vaaralle alttiita yrityksiä ei saa sijoittaa asuntoalueille.
EnglishThat money does not belong to the State, or to the budget, but to the banks.
Tämä raha ei ole valtion rahaa eikä talousarvioon kuuluvaa rahaa vaan pankkien rahaa.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to belong to" suomeksi

to prepositio
Finnish
to have to verbi
to come on to verbi
to refer to verbi
to feel up to verbi
Finnish
with regard to
due to prepositio
next to adverbi
Finnish
to get down to verbi
Finnish
up to prepositio
to turn to verbi
ought to verbi
Finnish
in regard to
to be able to
Finnish
to look up to verbi