EN

belligerent {substantiivi}

volume_up
1. Armeija
belligerent

Esimerkkejä "belligerent"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishThe reason why I asked to take the floor is the belligerent tone that some colleagues have adopted.
Pyysin puheenvuoroa siksi, että jotkut kollegani ovat puhuneet riidanhaluiseen sävyyn.
EnglishThe fierce, belligerent indictment of these Chechen refugees, can be put in an historical and political context.
Näiden tsetseenipakolaisten kiivas ja taistelunhaluinen syytös on ymmärrettävissä historiallisesti ja poliittisesti.
EnglishThey must be replaced by a UN mission geared solely to guaranteeing security; all belligerent activity must cease.
Ne on korvattava YK:n operaatiolla, jolla pyritään yksinomaan varmistamaan turvallisuus. Kaikki sotatoimet on lopetettava.
EnglishIn Somalia, for example, 15 organisations and belligerent parties, none of them part of any state apparatus, have signed the Convention.
Esimerkiksi Somaliassa 15 valtiosta riippumatonta järjestöä ja konfliktin osapuolta on allekirjoittanut yleissopimuksen.
EnglishConsiderable efforts are currently being made to get belligerent parties other than states to sign up to the Ottawa Convention.
Parhaillaan nähdään paljon vaivaa sen eteen, että myös muut konfliktin osapuolet kuin valtiot allekirjoittaisivat Ottawan yleissopimuksen.
EnglishMore than ever we have to be belligerent in defending our values, using and strengthening the instruments available to the European Union and its Member States.
Meidän on puolustettava kiivaasti arvojamme hyödyntämällä ja parantamalla Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden käytössä olevia välineitä.
EnglishWe may have reached a unanimous decision, but it was not a uniform one and we were not listened to either by the Security Council or by the belligerent parties.
Vaikka teimmekin yksimielisen päätöksen, kyseessä ei ollut yhtenäinen päätös, eivätkä turvallisuusneuvosto tai kiistan osapuolet kuunnelleet meitä.
EnglishAt the same time, Mr Fischer reaffirmed the intention of the international community not to stand and watch if the belligerent parties refuse to cooperate.
Samalla ministeri Fischer vahvisti kansainvälisen yhteisön valmiuden siihen, että se ei jää seuraamaan toimettomana kiistan osapuolten torjuvaa suhtautumista.
EnglishMr President, the Commission welcomes the peace agreement signed by the belligerent parties, civil society and political parties of the country on 18 August 2003.
(EN) Arvoisa puhemies, komissio suhtautuu myönteisesti rauhansopimukseen, jonka sotaakäyvät osapuolet, kansalaisyhteiskunta ja maan poliittiset puolueet allekirjoittivat 18. elokuuta 2003.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "belligerent":

belligerent
belligerency
belligerence