"bellicose" - Suomenkielinen käännös

EN

"bellicose" suomeksi

EN

bellicose {adjektiivi}

volume_up
bellicose (myös: warlike)
Such bellicose and incendiary rhetoric can only make matters worse.
Tällainen sotaisa ja tulenarka retoriikka voi vain pahentaa tilannetta.
A further example is the bellicose view of the fight against terrorism that Mr Buttiglione has trotted out: our society is afraid, we are at war, we will win.
Toinen esimerkki on Buttiglionen esittämä sotaisa näkemys terrorismin torjunnasta: yhteiskuntamme on peloissaan, me käymme sotaa ja voitamme.

Esimerkkejä "bellicose"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishIt even feels as if a sort of bellicose mood somehow lingers in the United States of America.
Tuntuu jopa siltä, että Yhdysvalloissa jotenkin jatkuu vielä tällainen sotainen mieliala.
EnglishSuch bellicose and incendiary rhetoric can only make matters worse.
Tällainen sotaisa ja tulenarka retoriikka voi vain pahentaa tilannetta.
EnglishThere is too much bellicose rhetoric and frankly, too much hullabaloo.
Käytetään liikaa sotaisaa retoriikkaa ja metelöidään liikaa.
EnglishEvery state, every government, has the right to decide whether or not to support Mr Bush's bellicose policy.
Jokaisella valtiolla ja hallituksella on oikeus päättää, tukeeko se Bushin sotaisaa politiikkaa.
EnglishI would have been killed in it, and so, probably, for that matter, would those who have been sounding off in a bellicose fashion.
Minä olisin kuollut tuossa sodassa ja varmaan nekin riidanhaluiset henkilöt, jotka ovat tänään pitäneet täällä kovaa ääntä.
EnglishWhy this bellicose language?
EnglishWell, Mr Bourlanges is bringing us back to this bellicose atmosphere, even quoting Marshal Foch, which is appropriate, I suppose.
Ja nyt sitten Bourlanges palauttaa meidät tuohon riidankatkuiseen ilmapiiriin; hän jopa lainaa marsalkka Fochia, mikä on kyllä ihan ymmärrettävää.
EnglishA further example is the bellicose view of the fight against terrorism that Mr Buttiglione has trotted out: our society is afraid, we are at war, we will win.
Toinen esimerkki on Buttiglionen esittämä sotaisa näkemys terrorismin torjunnasta: yhteiskuntamme on peloissaan, me käymme sotaa ja voitamme.
EnglishMeasures have been put in place by some Member States to prohibit the production and any use of this type of armament for commercial or bellicose purposes.
Eräät jäsenvaltiot ovat toteuttaneet toimenpiteitä kieltääkseen tällaisten aseiden tuotannon ja kaiken käytön kaupallisissa tai hyökkäystarkoituksissa.
EnglishNot only because of the internal situation but because of all the country's bellicose and impulsive, even paranoid behaviour internationally.
Ei pelkästään sen sisäisen tilanteen takia, vaan myös sen vuoksi, että maa käyttäytyy kansainvälisissä yhteyksissä sotaisasti ja impulsiivisesti, jopa vainoharhaisesti.
EnglishI believe that, if Iran does not inspire confidence in us today, it is because, amongst other things, its President makes bellicose, revisionist and anti-Semitic comments.
Jos Iran ei herätä meissä nyt luottamusta, se johtuu nähdäkseni muun muassa siitä, että maan presidentti esittää sotaisia, revisionistisia ja juutalaisvastaisia kommentteja.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "bellicose":

bellicose
bellicosity
bellicoseness