EN

bell {substantiivi}

volume_up
When the bell rang - and I did hear it in my office - I looked to the screen to see what was happening.
Kun kello soi - minä kyllä kuulin sen toimistooni - katsoin näyttöruudulta, mitä tapahtuu.
My office is in IPE I and it was fortunate that I was keeping an eye on the monitor because the bell is not working there at the moment.
Huoneeni on IPE I: ssä ja oli hyvä, että pidin näyttöä silmällä, sillä siellä oleva kello ei toimi tällä hetkellä.
bell (myös: howl, whine)
bell (myös: call)
Tulimme heti, kun kellon soitto ilmoitti äänestyksestä.
bell (myös: jingle bell)

Esimerkkejä "bell"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishPerhaps something could be done about this, or the bell could be rung a bit earlier.
Ehkä asiaan voitaisiin saada muutos, tai kelloa voitaisiin soittaa aikaisemmin.
EnglishLast time, many people missed the vote because the bell was rung too late.
Viimeksi monet myöhästyivät äänestyksestä, koska kelloa soitettiin liian myöhään.
EnglishOur own-initiative report is an alarm bell and a warning to Member States.
Valiokunta-aloitteinen mietintömme on hälytyskello ja varoitus jäsenvaltioille.
EnglishThe bell used by the President to mark the start of each Governing Council meeting
Tätä kelloa pääjohtaja soittaa jokaisen EKP:n neuvoston kokouksen alussa.
EnglishEuropean comrades, do not ask for whom the bell tolls: it tolls for thee.
Eurooppalaiset toverit, älkää kysykö kenelle kellot soivat: ne soivat juuri teille.
EnglishIt began with fanfares and ends with the passing-bell at a pauper’s grave.
Puheenjohtajakausi käynnistyi fanfaarein ja päättyy kuolinkelloihin köyhän haudalla.
English(DE) Madam President, in this House, neither the lift system nor the bell is working.
(DE) Arvoisa puhemies, täällä parlamentissa ei toimi sen enempää hissi kuin kellokaan.
EnglishYesterday evening, I pointed out that the bell announcing the votes was not working.
Havaitsin eilisiltana, että äänestykseen kutsuva soittokello ei toiminut.
EnglishThis should be a warning bell for us to take more stringent action to protect the climate.
Tämän pitäisi olla meille hälytyskello ilmastonsuojelutoimien tiivistämiseksi.
EnglishI was listening very carefully for the bell because I had a meeting.
Koska minulla oli tapaaminen, kuuntelin soittokellon soimista erittäin tarkasti.
EnglishBell in the Mensa magazine provides some straws in the wind.
Mutta Paul G. Bellin tuore artikkeli Mensa-lehdessä antaa jonkinlaisia viitteitä.
EnglishIt is therefore an alarm bell that the European Parliament is today sounding.
Siksi mietintö on hälytyskello, jota Euroopan parlamentti soittaa nyt.
EnglishWhen the bell went off yesterday several of us did not even know where the stairs were.
Kun hälytyskello laukesi eilen, monet meistä eivät edes tienneet, missä portaat olivat.
EnglishThis must sound an alarm bell for both Member States and the European Union as a whole.
Tämän täytyy kuulostaa hälytyskellolta sekä jäsenvaltioille että koko Euroopan unionille.
EnglishI do not know where your office is and whether or not you can hear the bell from there.
En tiedä missä teidän toimistonne on ja kuuluuko kellonsoitto sinne.
EnglishThe World Bank has already sounded the alarm bell about the dangers of a humanitarian crisis.
Maailmanpankki on jo varoittanut humanitaarisen kriisin uhkaavan.
EnglishWhen the bell rang - and I did hear it in my office - I looked to the screen to see what was happening.
Kun kello soi - minä kyllä kuulin sen toimistooni - katsoin näyttöruudulta, mitä tapahtuu.
EnglishThe events in Japan have sounded an alarm bell regarding the risks associated with nuclear power plants.
Japanin tapahtumat ovat herättäneet varoittamaan ydinvoimalaitoksiin liittyvistä riskeistä.
EnglishMr President, I have wanted for a long time to comment on the bell which summons us to meetings.
Arvoisa puhemies, olen jo pitkään halunnut kommentoida äänimerkkiä, jolla meidät kutsutaan kokoukseen.
EnglishWe would like to sound the alarm bell concerning the Arctic: we need to think about the future of this part of the world.
Se haluaa myös herättää meidät ajattelemaan Pohjoisnapa-alueen tulevaisuutta.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "bell":

bell