EN

believer {substantiivi}

volume_up
believer (myös: religious person)
believer

Esimerkkejä "believer"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI should also like to say that Dr Filip Adwent was a fine example of a believer.
Haluan lisäksi kertoa, että tohtori Filip Adwent oli hieno esimerkki uskovaisesta.
English(HU) Mr President, I myself am a committed believer in and supporter of Romania's accession.
(HU) Arvoisa puhemies, itse luotan vakaasti Romanian jäsenyyteen ja kannatan sitä.
EnglishLike the European Parliament, the Commission is a strong believer in dialogue.
Euroopan parlamentin tavoin komissio uskoo vahvasti vuoropuheluun.
EnglishI have particular views on genetic technology as I am a believer in genetic technology as such.
Minulla on erityinen näkökulma geeniteknologiaan siksi, että uskon siihen sinänsä.
English(EL) Mr President, ladies and gentlemen, I am a firm believer in development.
(EL) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, uskon lujasti kehitykseen.
EnglishI am a great believer in our not dragging matters out if possible solutions emerge.
Kannatan ehdottomasti sitä, että emme anna asioiden venyä, jos ratkaisut vain ovat mahdollisia.
EnglishIt has snowed this week and I am a great believer in folklore.
Tällä viikolla on satanut lunta, ja minä uskon hyvin vahvasti kansanviisauteen.
EnglishI am a firm believer in emissions rights trading and am in principle not against a carbon dioxide tax.
Uskon vankasti päästökauppaan, enkä periaatteessa kannata hiilidioksidiveroa.
EnglishI am a far greater believer in the carrot than the stick, and I put far more faith in the exertion of pressure.
Käytän paljon mieluummin porkkanaa kuin keppiä, ja uskon paljon enemmän painostuksen käyttöön.
EnglishThe Commissioner himself is one such believer in the free market.
Komission jäsen itse uskoo vapaisiin markkinoihin.
EnglishI am not a believer in magic formulas or cure-alls.
En usko mihinkään ihmelääkkeeseen tai taikaiskuun, joka ratkaisee kaikki ongelmat silmänräpäyksessä.
EnglishI stand before you as a firm believer in that dream.
Tunnustan tässä edessänne uskovani vakaasti tähän unelmaan.
EnglishHaving said all that I am a believer in subsidiarity.
Uskon kaikesta huolimatta toissijaisuusperiaatteeseen.
EnglishI am a great believer in more carrot and less stick, particularly when it comes to environmental protection.
Uskon vakaasti, että on tarjottava enemmän porkkanaa ja vähemmän keppiä, ja tämä pätee varsinkin ympäristönsuojelussa.
EnglishWe noted that the candidate is a firm believer in the dogma of price stability formally proclaimed at Maastricht.
Panimme merkille, että ehdokas uskoo vakaasti Maastrichtissa juhlallisesti julistettuun oppiin hintojen vakaudesta.
EnglishYou know how much of a believer I am in the role of the parliaments, both as actors and as scrutineers of the democratic process.
Tiedättekin jo, kuinka vahvasti uskon parlamenttien rooliin sekä toimijoina että demokratiakehityksen valvojina.
EnglishI, for one, am a believer in technology.
EnglishI am a firm believer in pragmatism.
EnglishAnd what I do not want to see, because I am a firm believer in Europe, is Europe collapsing due to any of these pitfalls.
Koska olen vannoutunut Eurooppa-aatteen kannattaja, en todellakaan halua, että Eurooppa romahtaa jonkin tällaisen vastuksen takia.
EnglishNonetheless, I am a great believer in the power of culture to ensure mutual understanding and to spur innovation and economic growth.
Uskon kuitenkin lujasti kulttuurin voimaan keskinäisen ymmärryksen takaamisessa ja innovaation ja talouskasvun vauhdittamisessa.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "believer":

believer
believably
believability
believable
English