"Belgians" - Suomenkielinen käännös

EN

"Belgians" suomeksi

EN

Belgians {monikko}

volume_up
The French, Belgians, Italians and Germans – everybody joined forces.
Ranskalaiset, belgialaiset, italialaiset ja saksalaiset – kaikki yhdistivät voimansa.
It was not only Britons that were affected but also Belgians and Germans.
Ainoastaan britit eivät kärsineet vaan myös belgialaiset ja saksalaiset.
They are there now, as well as the French, Belgians and the Irish.
Se on siellä jo nyt, kuten ranskalaiset, belgialaiset ja irlantilaiset.

Esimerkkejä "Belgians"-ilmaisun käytöstä suomeksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä.

EnglishI had intended to congratulate the Belgians on nonetheless having done a very good job.
Aioin onnitella belgialaisia siitä, että he ovat kuitenkin tehneet hyvää työtä.
EnglishIt was not only Britons that were affected but also Belgians and Germans.
Ainoastaan britit eivät kärsineet vaan myös belgialaiset ja saksalaiset.
EnglishThe French, Belgians, Italians and Germans – everybody joined forces.
Ranskalaiset, belgialaiset, italialaiset ja saksalaiset – kaikki yhdistivät voimansa.
EnglishThey are there now, as well as the French, Belgians and the Irish.
Se on siellä jo nyt, kuten ranskalaiset, belgialaiset ja irlantilaiset.
EnglishBelgians can deliver their cars back to the vendor without any cost.
Kansalaisemme voivat luovuttaa autonsa ilmaiseksi jälleenmyyjälle.
EnglishToday, in Europe, there are more Muslims than there are Belgians.
Euroopassa on tällä hetkellä enemmän muslimeja kuin belgialaisia.
EnglishEveryone is saying that the Belgians are very proud of him.
Kaikki sanovat, että belgialaiset ovat hänestä erittäin ylpeitä.
EnglishThe views of the Belgians were not to be heard through a referendum.
Belgialaisten näkemystä ei kuultu kansanäänestyksessä.
EnglishThis means, therefore, that in this respect, the Irish and the Belgians have dropped major clangers.
Tämä merkitsee sen vuoksi, että irlantilaiset ja belgialaiset ovat möhlineet pahasti tässä asiassa.
EnglishDare you allow the Belgians to vote on the Treaty of Nice?
Uskallatteko antaa belgialaisten äänestää Nizzan sopimuksesta?
EnglishThe Dutch market, the Austrians, the Belgians and the French rely on this German market to a large extent.
Alankomaiden, Itävallan, Belgian ja Ranskan markkinat ovat suurelta osin riippuvaisia näistä Saksan markkinoista.
EnglishIf the Belgians had followed the logic of the Greeks when the EU was being established, it would not exist today.
Jos belgialaiset olisivat EU:ta perustettaessa noudattaneet samaa logiikkaa kuin kreikkalaiset, sitä ei nyt olisi olemassa.
EnglishThe Belgians did that exceptionally well and have given an example to other countries of how to do so in future.
Belgialaiset tekivät sen poikkeuksellisen hyvin ja ovat näyttäneet muille maille esimerkkiä siitä, miten se tehdään tulevaisuudessa.
EnglishIn certain communes, if 20 % of residents are not Belgians but other Europeans, they seem to waive the law and the legislation.
Tietyissä kunnissa unohdetaan laki ja lainsäädäntö, jos 20 % asukkaista ei ole belgialaisia vaan muita eurooppalaisia.
EnglishThe Belgians' effectiveness in negotiations should be congratulated, but this was, after all, Belgium's twelfth Presidency.
Belgialaisten tehokkuus neuvotteluissa ansaitsee kehut, mutta olihan tämä kuitenkin Belgian kahdestoista puheenjohtajakausi.
EnglishThe Belgians appeared to have forgotten us, and the Common Position eventually turned up towards the end of the Spanish Presidency.
Belgialaiset näyttivät unohtaneen meidät, ja yhteinen kanta saatiin vasta viimein puheenjohtajavaltio Espanjan kauden loppuvaiheessa.
EnglishAt least this time it was good to do business with the Belgians, as it was last time when I was general rapporteur for the 1994 budget.
Tällä kertaa oli ainakin mukava asioida belgialaisten kanssa, kuten myös viime kerralla, kun toimin vuoden 1994 talousarvion yleisesittelijänä.
EnglishI know that in this Parliament, if you criticise Belgium or the Belgians, you get fined, but I would remind you of a bit of history.
Tiedän, että jos Euroopan parlamentissa kritisoidaan Belgiaa tai belgialaisia, saadaan sakot, mutta haluaisin muistuttaa teitä hieman historiasta.
EnglishThe Belgians can introduce 20 weeks' fully paid paternity leave tomorrow if they have a government; there is nothing stopping them from doing so.
Belgialaiset voivat ottaa käyttöön 20 viikon täysipalkkaisen isyysvapaan huomenna, jos heillä on hallitus; mikään ei estä heitä tekemästä sitä.
EnglishCan the Commissioner state whether the cost of what is being proposed has been discussed in the Council and what, for example, the Belgians have said about it?
Voiko komission jäsen sanoa, onko ehdotusten kustannuksista keskusteltu neuvostossa, ja mitä esimerkiksi belgialaiset ovat siitä sanoneet?